24. aug. 2005

I bøtter, spann & fat!


Vel overstått sommarferie til dei ytterst ekslusive som les denne bloggen... Og ferie blir det meir av: Ikkje før har vi fått lagt oss i selen att, så kjem gladmeldinga om rekordvekst i oljefondet. 1183,9 blenkjande miliardar er vi no gode for. "The future's so bright I've got wear shades". Vi kan berre sitje og "godte oss" medan oljeprisen aukar. I den pågåande valkampen er etter det eg kan sjå grunnleggande energispørsmål fråverande. Gasskraft, bensin- og dieselprisar javel, men ingen set noko spørsmålsteikn ved kvifor oljeprisen stig. Difor figuren ovanfor. Tala er henta frå EIA (Energy Information Administration,USA), og skulle vel fortelje litt om stoda. (Figuren er rappa frå CNN)

Så medan norske politikarar verkar lite opptekne av kva konsekvensar ein oljepris på >100$ fatet vil få for verdsøkonomien og det før omtala oljefondet, så blir det rikeleg høve til å love avgiftslette for å halde bensinprisen på eit "akseptabelt nivå". Noko meir langsiktig perspektiv er i alle fall ikkje ventande før 12.september.

Og elles: Ikkje uventa

4 kommentarer:

pegese3 sa...

Jammen er det noko problem då? Carl Ivar lovar oss ein stabil bensinpris på 7-8 kroner literen i uoverskueleg framtid. Det har eg sett på TV.

Anonym sa...

Snakket litt med Thommessen i Venstre i dag. Begrepet "Peak Oil" var han helt ukjent med. Men jeg tror faktisk at det begynte å demre litt for ham hva jeg egentlig snakket om, nemlig konsekvensene av bortfall av olje - ikke bortfall av oljeinntekter!

Etter min mening bør man også slutte å snakke om "alternative energikilder, men heller kalle dem "framtidige energikilder".

jørn - litt inn i fjorden..

Anonym sa...

EIA opererer i sin prognose av 09. aug 2005 med en etterspørsel på 86,4 millioner fat for dagen og en forsyning på 85,4 millioner fat for dagen for fjerde kvartal 2005. Den eneste måten dette forsyningsgapet kan lukkes på er gjennom bruk av pris. Dette var før Katrina fjernet en del produksjonsinnretninger fra havets overflate på vei mot land i sørstatene med de katastrofale konsekvensene dette fikk.

Selv om den amerikanske regjeringen ”låner” ut litt olje fra SPR (Strategic Petroleum Reserve), for å dempe effekten av bortfallet av produksjon i Mexicogulfen, tror mange at denne effekten kun vil bli kortvarig.

Vi kan fortsatt vente oss økning i oljeprisen utover høsten og vinteren, så innskuddene i Petroleumsfondet vil nok vokse, men hva effekt vil den økte oljeprisen ha på de internasjonale børsene?

Kan Carl I. love en stabil oljepris i verdensmarkedet fremover?


FREMTIDIGE ENERGIKILDER?
Energi er noe mennesket har lært seg å høste. Teknologi kan IKKE skape energi, teknologi brukes til å høste energi (eks. olje/gassutvinning, vannkraft, vindmøller, solceller etc.) eller til å omdanne energi, eksempelvis forbrenning av olje (bensin, diesel etc.) er en kjemisk prosess der energien i det ”fossile sollyset” frigjøres og omdannes til mekanisk energi som også kan omdannes til elektrisitet, hydraulikk etc., energi i en form som er nyttig for oss.

Den som vet om fremtidige energikilder vil bli uanstendig rik. ”MOVE OVER BILL GATES!”

Energimann

Anonym sa...

En liten replikk til Energimann

En av de fundamentale fysiske lovene sier at "Energi hverken kan skapes eller forsvinne, bare gå over i nye former".

Her går en del politikere i fella når de sier at f.eks. hydrogen kan erstatte fossilt drivstoff. Produksjon av f.eks. hydrogen vil være energikrevende i seg selv, og kreve tilførsel av energi fra en annen energikilde. Hydrogenproduksjon er derfor bare konvertering fra en energiform til en annen, og ingen kilde i seg selv. Hydrogen bør man derfor betrakte som en energibærer og ikke en kilde.

For framtiden vil solenergi stå sentralt. Allerede er det mulig å dekke f.eks. et garasjetak med solcellepaneler og få ut 2 - 4 kW om man ville. I teorien kan man dermed tenke seg et lite solkraftverk integrert i garasjen som var kraftig nok til å lade bilen til daglig bruk. Også bolighus kan bli selvforsynte med kraft på samme måte. Kombinert med vindmøller vil man kunne lade også om natten og i vinterhalvåret. Man kan ogs tenke seg løsninger der overskuddstrøm fra egen produksjon ble matet til nett, og kjøpt tilbake i underskuddsperioder.

jørn

Legg inn en kommentar