28. okt. 2007

Oljesanden


StatoilHydro si satsing på oljesand i Canada er på nytt i overskriftene. Då kan det vere greitt å ta ein titt på kva Rune Likvern har skrive om oljesanden her i dette innlegget.


I dag omtalar NRK oljesanden i (minst) to program: Søndagsavisa i P2 og i Søndagsrevyen.


Søndagsavisa si sending kan du nå herifrå. (første 15-20 minutta).


Dei to kommentatorane i studio er Dag Harald Claes (professor i statsvitskap) og Frederic Hauge (Bellona). Vi fekk av Claes stadfesta det vi veit frå før om hans posisjon når det gjeld "peak oil". Etter hans syn er oljesandsatsinga tvilsam fordi ho no krev ein pris på 40$/fatet, og dit ned kan prisen fort kome når nyare investeringar materialiserer seg i auka produksjon..


Frederic Hauge kom med sin versjon av ein gammal kjenning: "Steinalderen tok ikke slutt på grunn av stein, og oljealderen tar ikke slutt på grunn av mangel på hydrokarboner"...


Anar vi her ein liten reservasjon? Dersom oljealderen skal halde fram ved hjelp av kol, så er vi vel attende i kolalderen?


Som vi har nemnt tidlegare her på bloggen, har avtroppande sjef i Talisman (canadisk oljeselskap) Jim Buckee lita tru på oljesanden. Som han sa i Cork: "There are easier and better ways to make money". I staden ser han på denne satsinga som ei stadfesting av at peak oil er her.
Chris Skrebowski har også lita tru på noko vesentleg oppskalering av produksjonen frå oljesand. Dette pga. at ressursen ikkje er homogen: Dei beste områda inneheld 14% bitumen, men ein må ganske raskt over på område som berre inneheld 8%.


Kva blir nettoenergien frå dette? (også sett på bakgrunn av minkande naturgassreservar...)


Kvifor er så StatoilHydro i Athabasca?


Jeff Rubin er økonom i den canadiske banken CIBC og var også på ASPO6 i Cork. Eit av hans hovudpoeng var at oljesanden er eit av dei ytterst få områda som no er tilgjengelege for investeringar frå internasjonale oljeselskap. "Beggars can't be choosers"...


Hans andre hovudbodskap var sterkt fallande oljeeksport i tida som kjem. Sjå korleis han set ein støkk i programleiarane på CNBC her.

11 kommentarer:

Anonym sa...

I går hadde papirutgåva av DN ein artikkel med overskrifta "Sort energiboom truer" Der vert Antonio Pflueger, sjef for energiteknologisamarbeidet i IEA sitert. Han kan fortelje oss at den teknologiske utviklinga innanfor CTL og oljesand vil føre til at marknaden vil fløyme over av olje med påylgjande kollaps i oljeprisane om to år. Oljeaksjeanalytikar John A. Olaisen er djupt usamd. Han meiner det vil gå 3 år. Spørsmålet vert då: Kva er det desse karane veit som ingen av verda sine politiske leiarar veit? jfr. situasjonen i Midtausten.

Rune Likvern sa...

Hallo,

Jeg fant uttalelsene fra det canadiske oljeselskapet Talisman om tjæresanden som interessante.

LITT OPPDATERING OM NATURGASS I CANADA

BP Statistical Review 2007 viser små endringer i utviklingen i gjenværende utvinnbare naturgassreserver for Canada og R/P forholdet.

Ferske utvinningsdata fra Natural Resources Canada, Natural Gas Division et fall i naturgassutvinningen så langt i 2007 (pr september) relativt 2006.

National Energy Board publiserte nylig prognoser for total canadisk naturgassutvinning for perioden 2007 til 2009. I FIGUR 6.4 og i tabellen nedenfor er det illustrert at NEB i referanse caset venter et fall i den canadiske naturgassutvinningen på omkring 12 % fra 2006 til 2009.

Energi for utvinning av olje fra tjæresand vil nok være et tilbakevendende tema for de som har investert i og vil investere i Athabasca.
Jeg finner det interessant at det er canadiske selskaper som selger seg ut av tjæresandeventyret.

Rune Likvern sa...

Hallo Per Gunnar,

I dette innlegget refererer jeg fra EIA (International Energy Outlook 2006) som ventet at den totale globale GTL utvinningen kunne nå 0,5 Mb/d i 2012. Dette var før Exxon besluttet å utsette sine investeringer i Qatar for et anlegg på 0,15 Mb/d.

Global GTL kapasitet er nå rundt eller mindre enn 0,2 Mb/d.

Det flere og flere spør seg er om GTL er riktig anvendelse av naturgass.

Utvinningen fra oljesanden fra Canada ventes av canadiske myndigheter å øke i årene fremover, fra 1,1 Mb/d i 2005 til rundt 3,0 Mb/d i 2015. (Kilde: National Energy Board, ”Canada’s Oil Sands, opportunities and challenges to 2015, an update (2006).

Det er ingen av disse offisielle kildene som støtter påstandene til personene som PGS har referert til. Interessant at MSM trykker påstandene uten å sjekke med andre kilder først.
…………
Det virker som at julefeiringen stadig starter tidligere for enkelte analytikere, og det neste blir vel at den rosa norske pressen bringer intervjuer med julenissen (”the one and only”) og problemene han står overfor ved å måtte flytte fra en nordpol som om ikke lenge kan garantere han tørt opphold sensommers.

Anonym sa...

Chris Skrebowski melder at den globale fallraten fra eksisterende felt nå er omkring 4% årlig. Det må altså bringes over 3 millioner fat/dag ny produksjon til markedet for at vi skal stå i ro...
Han sier også at når vi kommer til slutten av første kvartal 2008 vil vi med rimelig sikkerhet kune si om Peak Oil er bak oss.
Julian Darly i Global Public Media intervjuer han her:
http://globalpublicmedia.com/chris_skrebowski_on_alarming_new_peak_oil_report

Anonym sa...

Hallo godtfolk.

I dag hadde Verdt å vite på Nrk P2 olje som tema,med tittelen: Oljeutvinningen har nådd toppen.

Første del handler om Mongstad og raffinering.Ca 10min.ut i innslaget
blir Hubberts peak forklart,og 2007 nevnt som ÅRET.
Energifysikeren kommer deretter med et sjeldent klart utsagn om
menneskehetens alternativer etter oljen.

Les og lytt her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/1.3901687

Anonym sa...

Så er det altså i ferd med å nå det offentlige rommet, eller i alle fall en liten opplyst del av det..

Intervjuet med Redaktøren av Petroleum Review, Chris Skrebowski, er nå tilgjengelig skriftlig her:
http://globalpublicmedia.com/transcripts/2820

Det gjør på sett og vis mer inntrykk å lese det enn å høre det, anbefales!

Og en gjennomsnittlig global fallrate fra eksiterende felt på 4% allerede nå lover ikke godt for livet i unnarennet til Hubbert's Peak.
Det ser ut til at interesting times er nærmere enn mange hadde tenkt seg...

Rune Likvern sa...

Hallo,

Nå virker det som at en rekke ting er i ferd med å skje. Sadad Al-Husseini, tidligere direktør for leting og utvikling i Saudi Aramco tror, i likhet med T Boone Pickens og Matt Simmons, at verden ikke vil se en høyere forsyning enn 85 Mb/d med all energi i væskeform. Mer i The Perfect Storm på EnergyBulletin.

Videre uttrykker han at verdens offisielle gjenværende utvinnbare oljereserver er inflatert med opptil 300 milliarder fat.

Dette indikerer at fallraten kan bli høyere enn hva Skrebowski spår. Ref også beskrivelsene av fallraten i tidligere innlegg her på bloggen DECLINE RATES ARE THE ELEPHANT IN THE ROOM, og Pemex sin beskrivelse av utviklingen i fallraten for Cantarell.

Jeg er av den oppfatning at det er vanskelig for noen å spå om fallraten, og historien viser at den ofte blir høyere enn spådommene i forkant.

I kveld passerte WTI $94/fat for første gang, FED satte ned renten (ytterligere dollarsvekkelse), lagrene i USA faller fortsatt i følge siste rapport fra EIA. Erkjennelsen synes å trenge seg på flere og det kan være at $100/fat passeres allerede i neste uke.

Begrepet ”interessante tider” kan snart få en utvidet og ny betydning……så nå gjelder det å trekke nisselua ned til skuldrene.

Rune Likvern sa...

Siden dette innlegget handler om oljesand, så melder Financial Post i Canada at Horizon sin utbygging vil erfare kostnadsoverskridelser på $1 milliard (8 - 14 %) her.

Anonym sa...

Totalt usakleg, men litt artig kanskje

Styresmaktene i Alberta har gjeve ut ein fin publikasjon om korleis folk kan redusere klimautsleppa sine. Derifrå har eg klipt ut fylgjande.

Reduce your Emissions
Winter energy saving tips...

...on the road


Get winter-ready with a complete tune-up and change your oil to a lightweight multigrade.


Det var dette med "lightweight" då...

Rune Likvern sa...

God kveld,

Litt på siden av temaet i hovedinnlegget, men like fullt et tema som har vært gitt bred dekning her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” er fallet i den norske oljeutvinningen.

Stavanger Aftenblad har her en reportasje med tittelen ”OD roper varsku mot fallende produksjon”.

Fra reportasjen;

”Konklusjonen fra OD -analysen avdekker urovekkende trender; brønner bores ikke, injeksjonsvolumet reduseres, kostnadene øker, investeringer utsettes og produksjonen avtar.”

Oljen har siste uken satt stadig nye prisrekorder (US$100/fat i neste uke?), noe som isolert skulle gi gode incentiver til å bore flere brønner og injisere mer vann og naturgass. Åpenbart synes det som fysikken nå har tatt over for ønskestenkingen for oljeutvinningen på norsk sokkel.

Tenk om oljeprisen nå hadde ”bare” vært US$40/fat,……….. da hadde vel fallet vært enda brattere.
-------
”No, I haven’t escaped reality.”
“I have a daypass:” 

Aditya sa...

Thanks for sharing this article


pes university admission

direct admission in ms ramaiah institute of technology

direct admission in bms college of engineering

Legg inn en kommentar