25. okt. 2007

"Oljeprismysteriet"

Tida går for fort og hjartet er for veikt til at ein bør å hisse seg opp over "mainstream media" si dekking av ressurs- og miljøspørsmål. Men det kan vere bra for helsa å få kome med nokre hjartesukk frå tid til anna...På "Dagens Næringsliv" sine energisider har dei i lengre tid hatt ein fast "faktaboks" om "oljeprismysteriet":


Som du ser er artikkelen såpass gammal at "prisene presses mot 80 dollar fatet".Dei "fundamentale drivarane" er akkurat dei same som då prisen starta å legge på seg frå 25 til 30 dollar: Lagersituasjonen i USA, "præriebrannar" ulike stadar i verda etc. etc.Vår gamle ven Nordeng ventar no at prisen kan passere 100 dollar, mest på grunn av "fundamentale forhold" som tyrkisk/kurdisk uro...Spesialrådgjevar Tor Kartevold i Statoil hevdar at forbruket vårt "normalt" no skulle ligge 2 mb/d høgare dersom prisen hadde vore 30 dollar, men at vi på grunn av høge prisar haustar ein miljøgevinst...


Kvifor er prisen så høg? Kan det kanskje vere fordi dei 2 millionar fata som vi "normalt" skulle brukt rett og slett ikkje finst?Det meiner i alle fall The Energy Watchgroup i sin siste rapport. Her referert i "The Guardian".Så her blir det meir miljøgevinst å hauste.Men med bismak.
2 kommentarer:

Rune Likvern sa...

Hallo Tomtønna,

Oljeprismysteriet, vil komme til å vokse med prisen. Hva som er merkelig er at dersom en leser kommentarene fra analytikerne så skapes det et inntrykk av at loven om tilbud og etterspørsel gjelder for alle varer….. med unntak av energi.

Prisbevegelsene for energi synes dermed å være underlagt andre lover enn de som er beskrevet i ”Economics 101”.

Dette skjer samtidig med at et FN organ legger frem en rapport som de facto beskriver at kloden er i ”OVERSHOOT”, noe som BBC World har gitt bred dekning, så blir det interessant å se om media her på berget følger opp.

Sarkasme på.
Jeg så forresten noen skjærer som jaget en katt i dag,… det er jeg overbevist om er et sikkert tegn på at oljeprisen skal videre opp.
Sarkasme av.

Med den voksende oljeprisen synes de som forsøker å marginalisere ”Peak Oil” teorien å gå i dekning for media, og OPEC viser til at verden trenger ikke mer olje.

Vi kan ikke hevde å leve i kjedelige tider, EIA sin IPM for oktober 2007 viser fortsatt at C+C hadde en topp i mai…………2005, og at den globale toppen var i 2005 for all energi i væskeform. Jeg kommer tilbake med en oppdatering av føljetongen om PEAK OIL i 2005 etter at EIA har publisert sin novemberutgave.

Anonym sa...

Aftenposten melder at: – Bruk av mat til drivstoff en forbrytelse

Å bruke matavlinger til å fremstille drivstoff er en forbrytelse mot menneskeheten, sier en FN-ekspert.

http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article2069526.ece

Ingen overraskelse for lesere av denne bloggen selvsagt, men nå er det heldigvis i ferd med å komme "mainstream" at å forsøke å opprettholde vårt energikonsum v.hj. av bioenergi er potensielt katastrofalt.

Legg inn en kommentar