3. juli 2007

På tampen på Tampen

Statfjord C 3.juli 2007 kl. 17.00

Her kjem ein rapport nærast i sanntid frå det som ein gong var sjølve juvelen i det norske oljeimperiet: Statfjord-feltet. Det hittil største feltet på norsk sokkel med nær 4 milliardar fat utvinnbar olje, og vert truleg berre slått av Ekofisk når det gjeld storleik. Oppdaga av Mobil i 1974 og kom i produksjon i 1979 Her er 3 installasjonar: Statfjord A, B og C. Havdjupma er 150 meter, og feltet ligg på det som fiskarane kjenner som Tampen, 140 km vest av Sognefjorden. Du kan lese meir om feltet på Statoil sine sider.Redigert 4.juli: Mobilnettet der ute var ikkje så svært som eg trudde. Fekk ikkje lasta opp bilete, noko som gjorde deler av teksten (endå meir) meiningslaus. Bilete lagt til i dag..


Som kartet nedanfor viser er det tett med installasjonar her ute. Og spesielt når ein kjem hit om natta er det eit imponerande syn. Det blenkjer i lys på alle kantar, og i det barske klimaet her, kan det ikkje kallast anna enn ein teknologisk triumf. Spesielt virkar dei norske betongplattformene tillitvekkande solide i forhold til dei tilsynelatande meir spinkle av stål som ein møter på britisk side..


Men feltet er også ein god illustrasjon på kor kort oljeepoken i Nordsjøen vil vere. Eg har sigla forbi her nokre vender, første gongen i 1986. Då var stemninga i Gnore om lag som no: Klampen i bånn og hu hei vil du gå, jappetid med andre ord. Det året vart det utvunne meir enn 34 millionar kubikkmeter råolje frå feltet, når du la øyret ned i vasskorpa kunne du høyre kor det fossa i røyra…Den 16.januar 1987 var ”the proudest moment” i feltet sitt liv, 850 204 fat kom til overflata den dagen.

Når eg i dag legg øyra i vasskorpa er det lite å høyre, berre eit lite klukk no og då. Dette kan sjølvsagt skuldast at hørselen er sterkt svekt dei siste 21 åra. Likevel seier Oljedirektoratet sine faktasider at det no berre vert utvunne 360 000 kubikkmeter råolje i månaden, noko som etter mi hovudrekning skulle bli ca. 75 000 fat pr. dag. På Statoil sine sider står det 180 000 fat pr dag, så det er vel ikkje berre hørselen min som er svekt.

Feltet får som meg leve vidare i si ”seinfase”, etter kvart som eit reint gassfelt.

For meir pålitelege og utfyllande opplysningar om Statfjord reknar eg med at Statistikk-avdelinga v/ Rune Likvern har noko å bidra med…

Elles manglar her lite. Mobiltelefon- og breibandsdekninga kan mange andre norske grender misunne dei. Men no skal eg gjere noko (som strengt tatt ikkje er etter sjøvitreglane og) som ikkje folket oppe på plattformene kan gjere: Rive hovudet av ei kald ei. Det er er trass alt framleis hundre nautiske mil til næraste pub.

From Statfjord for Energikrise Eyewitness News
Tomtønna


energikrise.blogspot.com -The pulse of depletion-

STATISTIKKENHETENS KORTE SUPPLEMENT

Onsdag 04.07.2007

Her kommer et kort supplement til Tomtønnas reportasje i nær sanntid fra Statfjord utarbeidet av statistikkenheten i Energikrise.no, "The Pulse of Depletion".
Diagrammet ovenfor viser den historiske oljeutvinningen fra Statfjord (norsk andel av Statfjord er 85,47 %, den resterende ligger på den britiske siden av delelinjen) sammen med en prognose mot 2020 mot den primære y-aksen. På den sekundære y-aksen er akkumulert utvunnet, en prognose for akkumulert utvunnet og OD sitt estimat (rød heltrukken horisontal linje) for totale utvinnbare ved årslutt 2006 vist.

Prognosen mellom 2007 og 2020 gir en total akkumulert utvinning av 3 610 Mb, med andre ord legger prognosen gjengitt i diagrammet til grunn en høyere total utvinning enn ODs ferskeste publiserte estimat på 3 554 Mb. Basert på OD sine data er Statfjord nå nærmere 98 % nedtappet.

En lineærisering med Hubberts metode (HL) for årene 1990 til 2006 (av den norske andelen av Statfjord) gir totale utvinnbare reserver på 3 570 millioner fat.

R/P forholdet for Statfjord (olje) var vel 3 (basert på OD sine data) ved årsslutt 2006, noe som indikerer at det kan ventes et bratt fremtidig fall i oljeutvinningen fra feltet.

1 standard kubikkmeter = 6,29 fat

Det er med andre ord ikke noe stort avvik mellom OD sin prognose og prognosen med HL for totale utvinnbare oljevolumer fra Statfjord.

I årets første 4 måneder ble det utvunnet 75 000 fat/dag fra den norske delen av Statfjord i følge OD sine tall.

Statfjord vil gradvis utvikle seg til å bli et marginalfelt og driften vil fortsette så lenge denne er økonomisk, noe som i økende grad blir avhengig av en voksende oljepris. Statfjord får også inntekter fra gassalg, noe NGL utvinning og fra prosesseringstjenester fra nærliggende felt.

10 kommentarer:

syklist sa...

Det begynner vel snart å gå opp for de fleste at norge har passert peak oil. Men du verden så lang tid det har tatt. Har noen samlet på petroleumsdirektoratets gamle fremtidsestimater ang norsk oljeproduksjon? Jeg mener å huske at spriket mellom 2010 estimatet satt i 2001 er ganske langt unna dagens 2010 estimat. En grafisk oversikt over de siste 10 års fremtidsestimater ville nok gitt et bilde som ikke ser særlig pent ut for PD sin del.

Rune Likvern sa...

Hallo syklist,

Det kunne være en interessant eksersis. En rask sjekk viste at jeg har OED sine elektroniske utgaver (pdf-format) av OED Faktahefte tilbake til 2001 (tidligere utgaver i papirformat har jeg foreløpig pakket ned). Det er som kjent OD (Olje Direktoratet) som faginstans som utarbeider disse prognosene.

OD sin prognose fra 2000 (ifølge OED Faktahefte for 2001) viste en utvinning av 160 -170 MSm3 (millioner standard kubikkmeter) for 2006, fasiten ble 136 - 137 MSm3 i følge OD sine data.

Det ovenfor gjelder kun olje, dvs eksklusiv kondensat og NGL.

OD sine ferskeste utvinningsdata tyder på at utviklingen i (olje)utvinningen i årene mot 2010 vil komme godt under OD sine ferskeste prognoser.

Jeg planlegger et innlegg om gassutvinningen fra norsk sokkel basert på OD sine data som gir grunn til å tro at også disse ligger i det optimistiske hjørne da det virker for meg at OD ikke i tilstrekkelig grad har korrigert for fallende utvinning fra Sleipnerområdet og etter hvert andre gassfelt som blant annet Gullfaks Sør.

Dette ble en kjapp respons til et interessant forslag.

Anonym sa...

Kva med ein liten svipptur ut i verda?

Overskrift på www.iht.com no idag:

IEA warns of 'supply crunch' in oil despite high prices

Artikkelen tek føre seg IEA sin "Medium-Term Oil Market Report" som nyst vart framlagd.

Mykje interessant i denne artikkelen, men eg legg merke til ei artig formulering:

The IEA trimmed its forecast for supply from non-OPEC producers by 800,000 bpd in 2011, partly because of project delays, and touched on the thorny subject that oil supplies are nearing a peak.

"Certainly our forecast suggests that the non-OPEC, conventional crude component of global production appears, for now, to have reached an effective plateau, rather than a peak," the report said.


Skal tru kva dei legg i omgrepet "an effective plateau" og "for now"?

Reknar med mange av dykk har ei meining om dette.

IEA warns of 'supply crunch' in oil despite high prices

Rune Likvern sa...

Det er alltid nyttig med en svipptur ut i verden.
-----

Sitatene fra IEA i kommentaren ovenfor (og i resten av den linkede artikkelen i IHT; International Herald Tribune) er rett og slett oppsiktsvekkende. Kanskje en ”PEAK LIGHT”?

Reservoarene utenfor OPEC har stort sett de samme egenskapene som reservoarene i NON OPEC (ref; statistikkenheten i Energikrise.no sitt korte supplement om Statfjord i dette innlegget og tidligere innlegg som kan finnes ved å bla i det etter hvert innholdsrike og omfattende bloggarkivet til Kveldssong for hydrokarbonar.

Mer fra den linkede artikkelen i IHT;

"It now expects global demand to reach 95.8 million barrels per day (bpd) from 86.1 million bpd
in 2007. The forecast assumes average global GDP growth of 4.5 percent annually."


IEA venter at etterspørselen skal vokse med nesten 10 Mb/d til i 2012, ……noe må skje her! Sist verden hadde en tilsvarende forsyningsvekst over en femårsperiode var sent på seksti og tidlig på syttitallet.

Det som er interessant med IEA sitt utspill er at de ikke sier noe om prisutviklingen og hvilken oljepris som må til for å sikre veksten i forsyningen.

Siden regjeringene i IEA sine medlemsland (Norge er assosiert medlem) pleier å lytte til IEA, så kanskje flere enn de eksklusive få som leser denne bloggen får mer å tenke på……...etter sommerferien.
-------

Og noen som investerte i troen på at all økonomisk teori er trygt forankret i termodynamikkens fjerde hovedsetning, er i ferd med å gjøre noen…….la oss si bokstavelig talt dyrekjøpte erfaringer som linken nedenfor beskriver nærmere

NOEN ENERGI INVESTORER OPPDAGER AT TERMODYNAMIKKENS ANDRE LOV FORTSATT GJELDER

Anonym sa...

Artig artikkel det vart linka til her

"How about an electric vehicle that can carry seven people, goes 350 miles on a single charge, charges up in 10 minutes, and can go from zero to sixty in under five seconds? Sign me up!" Meg og.

"Dagens Næringsliv" har også ein artikkel om den omtalte IEA-rapporten. Denne er mykje meir "med harelabb" og totalt utan refleksjon.

Spår fem år med høye oljepriserDerimot var denne interessant:
Energikrigen har startet

Rune Likvern sa...

Dn.no har i dag artikkelen Jekker ned Norge som rapporterer at IEA opererer med lavere prognoser for utvinning av olje, kondensat og NGL enn de nedjusterte prognosene fra OD fra i vinter.

Her på ”Kveldssong…..” har jeg gjennom flere tidligere innlegg presentert mine prognoser og prognoser utarbeidet med Hubberts metode for norsk sokkel som og holdt disse opp mot OD sine prognoser;

SOKKELÅRET 2006 OG HUBBERTs ”REVISITED” fra januar 2007.

OLJEUTVINNINGEN PÅ NORSK SOKKEL OG OD/OED SIN PROGNOSE MOT 2010 fra november 2006.

OLJEUTVINNINGEN PÅ NORSK SOKKEL OG OD SIN PROGNOSE MOT 2010….EN GANG TIL fra oktober 2006. Dette innlegget presenterer blant annet en analyse om oljeutvinningen fra norsk sokkel med feltene gruppert etter R/P forhold.

Tiden vil vise om IEAs ferskeste og ”pessimistiske” prognoser har vært……….pessimistiske nok.

OD sine prognoser er for lengst et veldokumentert eksempel på ”Lies, damned lies and governmental statistics.”

Med ODs ”track record” i å utarbeide prognoser for petroleumsutvinningen fra norsk sokkel er kanskje tiden nå inne til å stille spørsmål om formålet med disse.

Jeg vil fortsette å følge opp OD sine prognoser og presentere/kommentere disse her på ”Kveldssong….”

Og når jeg først er i gang så kan jeg minne om Reiten sin oppfatning om fremtiden for norsk sokkel fra januar 2004: REITEN SER DYSTERT PÅ NORSK SOKKEL og OLJEEVENTYRET KAN VÆRE SLUTT I 2028 i DN.no fra november 2002.

Vi lever åpenbart i interessante tider!

syklist sa...

Jeg fikk sjokk når jeg åpnet DN.no i dag. Banneren øverst på forsiden viste "Peak Oil" med artikkelen "Oljeeventyret varer ikke evig". Noen begynner å våkne :-)

Peak oil interessen øker som vanlig eksponensielt med oljeprisen..

Rune Likvern sa...

Energy Minister [Enoksen] admits knowledge of energy crisis er en overskrift i “The Norway Post” 10. juli 2007.

Fra omtalen;

”However, Enoksen also blames the energy producers for having failed.”

Hvem er “The Energy Producers”?

Anonym sa...

Er redd for at den gode Enoksen er i ferd med å gjere energiforsyninga til eit teologisk spørsmål her;)

Forresten, for dei av dykk som ikkje har vore innom: Interessant PO debatt på wwww.dn.no for tida.

Anonym sa...

Tack för tipset om debatten på "dn.no".

Vi har en stjärna till ekonomiprofessor (motsvarande Noreng) som med jämna mellanrum dyker upp i media i Sverige också. Han har den klassiska åsikten att marknaden skapar alltid mer av allt..Hans namn är Marian Radetski. (Suck)

Tack igen för en jättefin webbsajt. Kämpa på, vi har en tuff tid framför oss.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marian_Radetzki

Legg inn en kommentar