3. feb. 2007

"Simmons has sung.."


(Berre ei lita melding "utanom ruta")


Den store saka i dag var sjølvsagt rapporten til FN sitt klimapanel. For oss som er opptekne av energisituasjonen i verda, er desse to sakene vel det som på engelsk blir kalla "a double whammy".


Vår gamle ven Matt Simmons var nyleg på Bloomberg News og utalte at peak oil er her no. Tidlegare har han sagt at vi berre vil kunne fastslå dette gjennom å sjå i "bakspegelen", så dette var jo friske takter! Friskt var det også når han her uttaler seg om PO og GW, og kva merksemd som vil bli dei respektive til del i den næraste framtida.


Sjå innslaget her

9 kommentarer:

Rune Likvern sa...

Simmons krysser Rubicon,

Når Matt Simmons på Bloomberg Television 01. februar 2007 sier at verden har ”hit PEAK OIL”, uten å gjøre noe forsøk på å myke opp utsagnet, så er det ingen vei tilbake for han.

Enten har han rett, eller så bommer han med noen år, og skulle det være tilfelle vil opponentene hans være snare til å utnytte dette. På den annen side, en mann som har gjort det til en god skikk å underbygge og illustrere argumentene sine med hard statistikk gjennom flere år……..burde få oppmerksomhet fra flere.

Hvorfor gå til det skrittet å risikere å svekke et møysommelig opparbeidet sterkt omdømme gjennom flere års studier av energistatistikk, som kjenner industrien som få andre, som gjennom utallige foredrag og artikler har synliggjort hva han bygger sine antakelser på?

Her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” har vi gjennom innlegg og lenker (også i kommentarene) prøvd å bruke samme informasjonsstrategi overfor våre få og altfor eksklusive lesere. Noen av leserne vil gjenkjenne Simmons begrunnelser i ferske meldinger om Cantarell og hva som skjer med oljeutvinningen i Nordsjøen.

Når det gjelder Midt Østen er det selvfølgelig vanskelig å vite sikkert, men data fra EIA viser et bilde som gir grunnlag til å stille noen grunngitte spørsmål. Når bildet så gis ytterligere næring gjennom utaleleser fra offisielle representanter fra de nasjonale oljeselskapene (i Midt Østen), så burde det være et signal om at her gjelder det å følge med videre. Saudi Arabia innfører frivillige kutt samtidig mens boreaktiviteten er historisk høy.

”PEAK OIL” vil selvfølgelig kun vites med sikkerhet i ettertid, men det er ikke noe argument for å la være å prøve å forstå hva det innebærer. Ved tidligere oljekriser viste det seg å bli organisert gode mottiltak i tette samarbeider mellom regjeringer og oljeselskaper gjennom omallokering av tilgjengelige forsyninger supplert med blant annet økt utvinning fra brønner som enda kunne gi økt oljestrøm.

Denne verden har endret seg, nå går verdens utvinningskapasitet for fullt og mye av forsyningen og prissettingen skjer gjennom bruk av markedet (liten og/eller ingen innvirkning fra regjeringer). Markedet har uten tvil gjennom de siste to tiårene gitt rikelig og billig olje og energi.

Simmons sier i refererte intervju at forsyning ikke vil kunne stoppe prisøkningene, og sjokkerer nærmest vertinnen Rhonda Schaffler med å bruke et tall på $300/fat, hvorpå hennes nærmeste sjokkartede reaksjon (på $300/fat tallet) blir forsøkt roet med følgende utsagn fra Simmons ”I dont know when,”.

Målet er nådd og dette intervjuet på Bloomberg vil nok bli spilt om att og om att i forretningsverdenen og skape grobunn for fargerike diskusjoner og utarbeidelse av alternative selskapsstrategier, som offentligheten får lite innsyn i.

Hvordan vil dette endre seg når en voksende etterspørsel møter en flat eller svakt synkende tilbud? Dette kan bli realiteten mot sommeren i år.

Det som burde være et ytterligere og alvorligere tankekors er at det er ingen som kan gi noen garantier for hvor bratt den globale oljeforsyningen vil falle når det først skjer, og dette vil skje i en verden der omallokeringen vil skje gjennom en global budkrig.

Fra køteori er det velkjent at når et system når sin kapasitetsgrense, så øker støynivået. Om denne analogien brukes på det globale oljesystemet skulle ”støyen” være representert ved de stadige villere prissvingningene for olje.

12. januar 2007 sluttet Brent på under $50/fat og 02. februar 2007 (altså tre uker senere) sluttet Brent på over $58/fat.

Været er fortsatt mildt (og ledende klimaforskere har gjennom dette fått forsterket argumentene sine om klimaendringer og sammenhenger), (olje)lagrene har relativt gode nivå, og i øyeblikket er det ingen geopolitiske hendeleser som kan hjelpe til å forklare at prisstigningen de 3 siste ukene har sin bakgrunn i en ”fryktpremie”.

Det gjenstår da ikke mange opsjoner til å forklare prisstigningene.

Jeg begynner å tro at 2007 blir det året da ”PEAK OIL” kommer på flere sine lepper, og at mange vil se at dette også må ses i sammenheng med klimaendringer.

Anonym sa...

Enda en ting som taler for at vi vil oppleve stadig større energiknapphet. Når Nord-Korea sier dette begynner jeg å tro på Iran når de sier atomutbyggingen er for å lage energi. Fra VG idag:

Nord-Korea krever over en halv million tonn olje i året i kompensasjon for å stenge en atomreaktor, skriver en japansk avis.

Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye-gwan satte fram dette kravet i samtaler med tidligere amerikanske topptjenestemenn som nylig besøkte Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, ifølge storavisen Asahi Shimbun.

Kim sa i samtalene at Nord-Korea ville stoppe operasjonene ved sin atomreaktor i Yongbyon dersom landet mottar energihjelp tilsvarende over 500.000 tonn olje i året. Landet krever også å bli strøket fra USAs liste over stater som støtter terrorisme, og at USA opphever sanksjoner mot nordkoreanske selskaper.

Sekspartsforhandlinger for å overtale Nord-Korea til å oppgi sitt omstridte atomprogram blir gjenopptatt i Beijing torsdag. I tillegg til Sør- og Nord-Korea deltar Kina, Japan, Russland og USA i forhandlingene.

Anonym sa...

Jeg husker ikke hvem som sa det, men:

"These are interesting times"

Anonym sa...

10%-20%-30%, eller endå større kutt i CO2 utslepp ?

Statsministeren vår vil ikkje forplikte seg til noko tal. Det trur eg han gjer lurt i for sin eigen del. Ein skulle tru at med komande stup i norsk oljeutvinning, så skulle det vere enkelt å love kutt, men som så ofte elles, så heng ting i hop.

Her kan eg trygt la OLF sjølv stå for utgreiinga.

Økt energiforbruk

Dette betyr ikke at industrien ikke har gjort fremskritt, men at det er flere ytre faktorer som samtidig påvirker energiforbruket ved produksjonen og dermed utslippene i negativ retning:

Feltporteføljen på norsk sokkel blir mer moden. Det kreves relativt sett mer energi for å produsere fra felt i sen fase enn fra nye felt på grunn av at store mengder vann må håndteres sammen med oljen.

Utviklingen går mot relativt sett mer gassproduksjon og mindre oljeproduksjon. Det kreves generelt mer energi for å produsere gass enn for å produsere olje.

Gassforekomstene finnes lenger og lenger nord, og dermed i større avstand fra markedet. Det kreves mer energi jo lenger gassen skal fraktes i rør frem til leveringsstedet.


Ein skulle kanskje kunne håpe på at livet etter toppen automatisk skulle føre med seg lavare utslepp av CO2, men som ein ser, er ikkje livet så enkelt. Og dette er ikkje ein tendens kun i Norge. Også på global basis er vi i ferd med å bruke opp den "enkle energien".

Anonym sa...

CO2 utslipp, du verden for et fokus. Enig med Simmons vi får andre ting å tenke på nå, som også energimann og tomtønna har påpekt.
1000 % toll på juletrepynt er jo en begynnelse, men monner neppe. Så mitt spørsmål til det eksklusive panel blir hva kan vi gjør som virkelig monner ?
Fatalisme er jo et dårlig alternativ.

Anonym sa...

Vi må tryne skikkelig først.. Ingen gir fra seg hverken makt, penger eller komfort frivillig. Ingen er villig til å ofre det som trengs med dagens forventningsnivå.

Vi må tryne skikkelig, og få jekket forventningene ned et par durablige hakk. Når vi har fått tilbake den samme ånden og innsatsviljen som fra etterkrigstiden vil det vise seg lekende lett og løse Peak Oil problematikken. -Vi får bare håpe at vi ikke har gjort noe dumt i mellomtiden.

Anonym sa...

Apropo verdens(Kinas)energisituasjon. Her er prisen på uranoksid over noen få år, hvor skal dette ende, med alle de kraftverkene som er under prosjektering og bygging pluss peak oil?
Gjør oppmerksom på at uranet nå må graves ut av fjellheimen, det er slutt på bombeforet.
http://www.cameco.com/investor_relations/ux_history/index.php

Rune Likvern sa...

Først, her var det mange gode kommentarer.

Det med Nord Korea er interessant, når Nord Korea er villige til å forhandle om sitt atomprogram mot det som tilsvarer oljeleveranser på rundt 10 000 fat/dag, vel det burde i det minste resultere i litt mer enn megetsigende øyenbrynheving.
………

Det økende spesifikke energiforbruket (energiinnsats pr produsert enhet eller fat oljeekvivalent) på norsk sokkel viser også en fallende energigevinst (fallende EROEI) med tiden (”The law of diminishing returns”). Det at energien stadig må hentes fra mer fjerntliggende områder, tjener som en illustrasjon på hva som også skjer på den globale arenaen.

Jeg vil poste et (lengre) innlegg (litt utenfor ruta) om kort tid som beskriver Europas utfordringer på energisiden (olje og naturgass primært) og mye taler for at energi kommer etter hvert til å bli et tema der de enkelte europeiske land tar ansvar, og på det viset svekker forsøkene på samordnet politikk om energi fra EU sin side).

Hva kan vi gjøre som virkelig monner?

Et godt spørsmål, som det er vanskelig å gi noen lette svar på. Personlig har jeg ingen tro på at det å hengi seg til fatalisme er løsningen (tabloid pressen kan fort være de som skaper slike bilder), faren er imidlertid at dette kan bli et (uønsket) resultat dersom det ikke skapes en bred forståelse for hva som er de fremtidige energiutfordringene (realitetene); synkende tilgjengelighet til olje og naturgass og hva det vil innebære for industrialiserte økonomier og for velstanden til den enkelte.

Første steg i prosessen vil være å skape større oppmerksomhet og forståelse for hva ”PEAK OIL” handler om. Det er gjerne slik at begynner folk flest å forstå hva som er problemet, utløser det mye kreativitet og forhåpentligvis en dugnadsånd som kan bidra til å finne (gode) løsninger og alternativer som gjør en tilpasning lettere.

”PEAK OIL” og løsninger håper jeg kommer fra grasrota (ref hva som skjer lokalt i en del land som blant annet USA. (det kan sies mye om USA), men tross alt skjer det en del på lokale plan basert på bevisstheten om ”PEAK OIL”, og det er å håpe at denne ”tidsriktige” interessen smitter over på flere.

Google trends sporer hva og hvor interessen for enkelte tema er størst, og lager harmonisert statistikk over dette. De ti byene i verden der ”PEAK OIL” har størst interesse er (kanskje ikke så overraskende) å finne i USA.

Imidlertid viser det seg at interessen i Norge (se under fanene for regioner og språk) er relativt høy, og Norge som verdens nå tredje største energieksportør kommer høyt opp når det gjelder interesse om denne utfordringen. Det er unikt at et land som er en så stor energieksportør samtidig har en så relativ stor interesse for ”PEAK OIL”,………men fortsatt gjenstår det mye når det gjelder å skape mer interesse og debatt.

Prisutviklingen på uranoksid forteller isolert sett sin egen historie (kanskje derfor Nord Korea heller vil ha olje?). Også her gjelder det at uran som var lettest tilgjengelig ble utvunnet først. Og som det så interessant blir påpekt, forsyningene av ”drivstoff” etter nedrustningene er nå på det meste brukt opp.

Rune Likvern sa...

Apropos interessante tider……..

RUSSISK OLJE OG GASSEKSPORT NED I 2006

I denne meldingen (fra 01. februar 2007) fra RIA Novstoi informerer den russiske industri og energiministeren at russisk oljeutvinning falt med 1 % og gassutvinningen med 3 % i 2006 relativt 2005. Det innenlandske oljeforbruket økte med over 5 % for samme perioden.

Netto oljeeksport fra Russland har selvsagt falt, eksporten av naturgass til land utenfor det tidligere Sovjetunionen vokste med 0,3 %.

Legg inn en kommentar