1. feb. 2009

EIA IPM JANUAR 2009

Januarutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med oktober 2008.

Priskollapsen for olje siden toppen 11. juli (med eller uten spekulanters medvirkning) avdekker at de fundamentale forholdene nå styres av et tilbudsoverskudd. Forsyningssiden (i hovedsak representert ved OPEC 13 og Russland) forsøker å holde olje tilbake i et forsøke på å etablere et nytt prisgolv for olje. Dette synes nå som en repetisjon av det som skjedde i første halvdel av 80 årene, da både oljepris og forbruk falt.

Oljeforbruket i OECD falt med 17 % fra 1979 til 1983. På den tiden ble naturgass og kjernekraft i voksende grad introdusert i energimixen, denne gangen er det ingen skalerbare alternativer som venter på sidelinjen, noe som gir grunn til å vente at forbruket av olje denne gangen vil falle mindre enn tidig på 80 tallet.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i januar 2009 for perioden januar 2001 til og med oktober 2008. Videre er den gjennomsnittlige månedlige oljeprisen plottet mot den venstre (primære) y-aksen.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

MERK: den sekundære (høyre) y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom fire år. I den ferskeste rapporten fra EIA viser dataene foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i juli 2008 samtidig med at oljeprisen nådde en ny topp.

I 2004 var oljeprisen i gjennomsnitt vel US$ 38/fat og gjennomsnitt for 2008 US$97/fat.
I 2004 var gjennomsnittlig råoljeforsyning 72,5 Mb/d (Mb/d; millioner fat per dag) og i 2008 73,9 Mb/d (basert på de 10 første månedene av 2008).


En oljeprisøkning på nærmere US$60/fat, eller vel 150 % brakte 1,4 Mb/d, eller knappe 2 % mer råolje ut i markedet.

I den siste tiden har oljeprisen (Brent) vært rundt US$ 40 - 50/fat.

Diagrammet ovenfor kan like gjerne symbolisere ”Peak Debt”, da noe av veksten i oljeforbruket har vært drevet av gjelds og kredittvekst. Dette vil medføre at oljeforbruket vil vise en fallende trend i tiden fremover samtidig med at utlånsveksten avtar for så å reverseres. En visshet om at fremtiden inneholder svakere muligheter til å innfri gjeld, forankret i forståelsen av tilgjengelighet til ikke fornybare strategiske ressurser (som olje og naturgass) kan gjøre kredittinstitusjoner mer forsiktige med utlån da disse i større grad vil bli testet mot reelle muligheter for full innfrielse.

Med fallende bolig og aksjepriser følger en redusert vilje til å øke forbruket. Dette skjer samtidig med en global likviditetskontraksjon (på grunn av misligholdte lån) og i en atmosfære av mistenksomhet mellom kredittinstitusjoner som resulterer i at kredittlinjene ”fryser” igjen. Myndighetene forsøker å få flyt i disse linjene gjennom å garantere for lån.

Figuren ovenfor viser den globale oljeforsyningen fra 1997 og hittil i 2008 (dvs for perioden jan. – okt. 2008).


De søylene det er viktig å holde et øye med er de grønne, da dette representerer råolje og kondensat (C + C) som inneholder lange karbonkjeder og representerer det viktigste bidraget til forsyningen av energi i væskeform. For de første 10 månedene av 2008 har den globale forsyningen av C+C vært rundt 0,2 Mb/d høyere enn i 2005.

Per oktober 2008 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) JUL 2008 (74,84 Mb/d)
  • (NGL) MAI 2008 (8,11 Mb/d)
  • (R + K + NGL) JUL 2008 (82,93 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JUL 2008 (86,85 Mb/d)


RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til oktober 2008 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og faller noe og ventes å fortsette med det i 2009.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OLJEPRISEN


Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen fa 1. januar 2001 til 27. januar 2009.

Kombinasjonen av fallende oljepris og kredittkrisen (eller mer presist livkiditetskontraksjonen) vil påvirke investeringene i ny utvinningskapasitet. Investeringer innenfor petroleumssektoren er langsiktige og disse blir gjenstand for testing av robusthet mot flere prisnivåer. Prosjekter som ble gitt grønt lys i 2006 mens oljeprisen lå rundt US$60/fat, har nok møtt lønnsomhetskrav ved en lavere oljepris, som US$30/fat, over feltets/prosjektets levetid. Med andre ord så tror jeg de fleste oljeselskapene nå er fornøyde med US$60/fat, om ikke dollaren svekkes signifikant.

Oljeprisen og kredittkrisen vil nok være blant de faktorene som nå vil fremstå som de sterkeste truslene for gjennomføring av igangsatte prosjekter og beslutninger om leting og nye utbygginger.

Kredittkrisen skaper problemer og nylig bad en rekke russiske oljeselskaper om statlig hjelp for å unngå at viktige, strategiske prosjekter ble forsinket eller utsatt. For tjæresanden i Canada har oljeprisen fått en rekke aktører til å utsette investeringene og denne utvinningen krever nå en oljepris på US$70 - 90/fat for å være lønnsom.

Kredittkrisen kan også skape problemer for viktige underleverandører til oljeindustrien.


OPPSUMMERING


De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, opprettholder fortsatt 2005 som kandidat for året med Peak Oil. Uttømming og fallrater tar ikke ferie, og selv om det globalt i en periode vil oppstå et tilbudsoverskudd, så begynner det nå å bli vanskelig å se at den globale oljeforsyningen en gang i fremtiden vil nå de samme høyder som i perioden 2005 - 2008.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, Januar 2009
[2] EIA, This Week In Petroleum

6 kommentarer:

Anonym sa...

Meget interessant. Tusen takk!

pegese3 sa...

Bensinen under 10 kroner literen.
EU fløymer over av mjølk.
Det regnar 200 mm i løpet av ei natt i Australia.
England snøar ned.
Renta ned mot 2%.
Norgesgruppen dumpar Tine.
EU kjem raslande med artikkel 19 i EØS avtalen og trugar med det norsk landbruksproduksjon.

Ein skulle tru at...

Takk for ein solid dose realitetsorientering.

Tester-Alt sa...

www.tester-ting.blogspot.com

rankinger, tester av ting, og ting du burde vite.

Wannabe advokat sa...

Det er viktig med energikrise, men har du vurdert å skrive mer om hvitløk?

Anonym sa...

Kommer det snart flere innlegg?

Anonym sa...

Rune, nå er jeg spent på oppfølgingen din. Brent har rundet 70, hvor blir det av nedturen ?

MOST

Legg inn en kommentar