20. okt. 2008

EIA IPM OKTOBER 2008

Oktoberutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med juli 2008.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet tidligere.
Inntil oljeprisen kollapset har det vært noe økning i den globale forsyningen av all energi i væskeform, hovedsakelig fra NGL og annen energi i væskeform.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i oktober 2008 for perioden januar 2001 til og med juli 2008.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom fire år. I den ferskeste rapporten fra EIA viser dataene foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i juli 2008.


Per juli 2008 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) JUL 2008 (75,10 Mb/d)
  • (NGL) JUL 2008 (8,16 Mb/d)
  • (R + K + NGL) JUL 2008 (83,26 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JUL 2008 (87,10 Mb/d)

Forsyningen av (R + K) har vist en voksende trend gjennom de siste månedene, og det er enda for tidlig å konkludere om denne trenden vil vare ut 2008 og bortenfor. Veksten kommer hovedsakelig fra medlemslandene i OPECFiguren ovenfor viser den globale oljeforsyningen fra 1997 og hittil i 2008 (dvs for perioden jan. – jul. 2008).

De søylene det er viktig å holde et øye med er de grønne, da dette representerer råolje og kondensat (C + C) som inneholder lange karbonkjeder og representerer det viktigste bidraget til forsyningen av energi i væskeform. Hittil i 2008 har den globale forsyningen av C+C vært rundt 0,5 Mb/d høyere enn i 2005.

Gitt prisutviklingen på råolje inntil juli 2008 kan det være nærliggende å tro at prisstigningen har bidratt til å øke forsyningen av råolje. Faktorer som vil påvirke forsyningen resten av året;

  • Deler av produksjonen i Mexicogulfen er nedstengt etter orkanene Gustav og Ike.
  • En rekke spekulative posisjoner har blitt tvunget til å selge, blant annet på grunn av ”margin calls”. (Dette er mer fremtredene innenfor naturgass i USA.) Dette blir av mange fremholdt som forklaringen på hvorfor oljeprisen i noen dager har vært i contango.
  • Kredittkrisen reduserer nå global økonomisk aktivitet og er ventet å gi lavere etterspørsel etter olje.
  • Kredittkrisen gir noen energiselskaper problemer med å reise kapital for å realisere investeringer i ny kapasitet.

Oppsummert kan det nå ikke utelukkes at ved utgangen av 2008 vil det vise seg at 2005 blir stående som det året da C+C var på topp. Forventninger blant analytikere nå er at oljeprisen vil forbli lavere en periode og at OPEC vil forsøke å etablere et nytt prisgolv.

Lavere oljepris og kredittkrisen vil i kombinasjon utsette en del utbygginger, og i følge velinformerte kilder krever nå utbygginger i utvinningen fra tjæresanden i Canada en oljepris i området US$ 90 -100/fat.

Noen indikatorer på svekket oljeetterspørsel;

  • Fallende pris og forbruk
  • Lagerbygging og fallende pris

SAUDI ARABIA

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av råolje, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) for perioden januar 2001 til og med juli 2008 for Saudi Arabia.


MERK: y-aksen er ikke nullskalert.


RUSSLAND
Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til juli 2008 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og faller noe. Dette er i tråd med hva som har vært publisert fra offisielt russisk hold.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OLJEPRISEN

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen gjennom året fra 2004 og frem til nå.

OPPSUMMERING

De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, opprettholder fortsatt 2005 som kandidat for året med Peak Oil. Uttømming og fallrater tar ikke ferie, og selv om det globalt i en periode vil oppstå et tilbudsoverskudd, så begynner det nå å bli vanskelig å se at den globale oljeforsyningen en gang i fremtiden vil nå de samme høyder som i perioden 2005 - 2008.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, Oktober 2008
[2] EIA, This Week In Petroleum

2 kommentarer:

AstridT sa...

saludos! te invito a visitar mi blog

Anonym sa...

På tide med nytt innlegg!!!

Legg inn en kommentar