18. mai 2008

STATENS PENSJONSFOND – UTLAND, revisited

Jeg har mottatt flere e-poster og kommentarer som uttrykker ønske om en oppdatering (av dette innlegget) om utviklingen av SPU (Statens pensjonsfond – Utland) i lys av utviklingen av markedsverdien av SPU, hveteprisen og oljeprisen.

Tabellen ovenfor viser markedsverdien for SPU (Statens pensjonsfond – Utland), ved noen rapporteringsdatoer.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen nedrevidert prognosen for størrelsen på SPU ved utløpet av 2008. Ref artikkelen "Milliardsmell for oljefondet".Figuren ovenfor viser den historiske utviklingen i markedsverdien for SPU og en prognose fra Finansdepartementet til 2015. Prognosen reflekterer en betryggende vekst, eller er det under utvikling flere parallelle stormer som konvergerer til en perfekt storm som kan forstyrre veksten i SPU?

PRISUTVIKLING RÅOLJE OG HVETEFiguren ovenfor viser utviklingen i nominelle olje (Brent; røde indikatorer mot den høyre y-aksen) og hvete (gjennomsnitt for all hvete; blåe indikatorer mot den venstre y-aksen) priser fra januar 1988 til nylig.

Den bratte prisveksten på olje og hvete den siste tiden burde normalt være en vekker for mange, og konsekvensene av en prisvekst på strategiske råvarer, som er større enn lønnsveksten, vil naturlig nok ha effekt på reell disponibel inntekt. Videreføres dette med at prisveksten virker inflatorisk så synes det opplagt at en slik prisvekst vil bidra til å legge et oppadgående press på rentene (noe som også bidrar til reduksjon i reell disponibel inntekt).


OPPDATERING 23.05. 2008

Figuren ovenfor viser hva markedsverdien av SPU kunne blitt byttet inn til i form av hvete og olje over tid inntil 1. kvartal 2008. Figuren er oppdatert med offisielle data for SPU pr. 1. kvartal 2008, ref denne reportasjen av 23. mai 2008.

Ved utløpet av 1. kvartal 2008 var markedsverdien av SPU 1 947 milliarder NOK.

Videre er dataene for hvete revidert mot de ferkeste dataene fra USDA for mars 2008.

Så langt hadde SPU målt i råvarene hvete og olje en topp i 2006.

I sympati med og av hensyn til krakknissene besluttet redaksjonen og ikke å illustrere utviklingen i SPU med havregryn.


SPU ville ved utløpet av mars 2008 kunne kjøpt 3,7 milliarder fat olje av Brent kvalitet, eller i overkant av det som nå regnes som totalt opprinnelig utvinnbart av den norske delen av Statfjordfeltet som ved årsskiftet 2007/2008 var rundt 3,6 milliarder fat. Denne oljemengden ville kunne dekke Norges oljeforbruk i vel 45 år med dagens forbruksnivå. Noen vil sikkert prøve å fremstille en slik periode som en evighet, noe som viser at selv godt innarbeidede ord nå er gjenstand for inflasjon.

Pr. 23. mai 2008, og forutsatt at SPU hadde en markedsverdi på 2 000 milliarder NOK så ville SPU kunne byttes til rundt 3,0 milliarder fat olje (@US$132/fat).

Målt i strategiske råvarer faller altså SPU nå i verdi, noe som ikke burde være overraskende siden prisveksten på råvarer nå er større enn veksten i markedsverdien for SPU.

ER EN PERFEKT FINANSIELL STORM I EMNING?

Mange av de som følger den internasjonale finansuroen har lenge ment at denne nå befinner seg inne i orkanens øye, og det er vanskelig å spå om hvordan finansuroen vil arte seg når resten av orkanen trekker inn over et fra før turbulent finansielt landskap.

GEAB (Global Europe Anticipation Bullentin) publiserte nylig noen utsikter for verdensøkonomien; ”June/July 2008 – New Tipping Point in the Global Systemic Crisis: When the Illusion that the Crisis is under control fades away…” lister følgende 7 punkter omkring utsiktene frmover;  • Eiendomsmarkedet: En bunnløs sjakt

  • Globale finansboblen: Inflasjonen er på fremmarsj

  • Amerikansk økonomi: Resesjonen etablerer seg

  • Amerikansk offentlig gjeld: ”The big return”

  • Amerikansk dollar: Det ikke eksisterende omslaget

  • Europa: Dekopling bekreftet – Hjertet av Euroland står mot / UK går inn i resesjon

  • Asia: Alvorlig nedgang ventes


Artikkelen inneholder en del grafikk og dokumentasjon som burde gi opphav til revisjon av illusjonene til mange. (Rapportene fra GEAB kan abonneres på.)

De som så vidt har skaffet seg litt innsikt i ”sub-prime” og "Monoline meltdown?" kan nå lære mer om Alt-A hos Mr. Mortgage.


Det kan bli interessant å følge utviklingen i markedsverdien av SPU i tiden fremover.


KILDER:
[1] SPU, Norges Bank og Finansdepartementet


[2] Oljedata; Oljedirektoratet


[3] Oljepris, EIA


[4] Hvetepris, USDA2008 © RUNE LIKVERN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar