12. feb. 2008

EIA IPM FEBRUAR 2008

Februarutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med november 2007.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet tidligere.

For de 11 første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 100 kb/d lavere enn for samme periode i 2006.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i februar 2008 for perioden januar 2001 til og med november 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom tre år. I sin ferskeste rapport viser dataene fra EIA foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i juli 2006. Dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 34 kb/d (34 000 fat/dag) lavere enn i 2005. De faste leserne av denne bloggen vil registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for februar 2008 innebærer mindre revisjoner av dataene fra tidligere innlegg i denne serien her på bloggen.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,47 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var i oktober 2007 på 85,45 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr november 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,30 Mb/d)
  • (NGL) NOV 2007 (8,04 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,09 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,47 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,268 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005, og forsyningen av råolje og kondensat var 0,35 Mb/d lavere i de 11 første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006.

2007 kan på årlig basis komme ut identisk med 2006 om data for den globale forsyningen viser at all energi i væskeform var på 85,4 Mb/d i desember 2007.

For C + C (råolje og kondensat) vil forsyningen gjennom hele 2007 bli identisk med 2006 om tallene for desember blir 77,4 Mb/d og rundt 81 Mb/d om 2007 skal bli identisk med 2005.

Gjennomsnitt for jan - nov 2007 var på 73,22 Mb/d.

RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til november 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og er i ferd med å flate ut.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I Russland øker det innenlandske forbruket av olje nå raskere enn utvinningen, noe som reduserer Russlands netto eksport.

UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL for perioden januar 2001 til og med november 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i november 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 795 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 141 kb/d relativt 2005.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juli 2007 på 3,81 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,13 Mb/d i de 11 første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006. Råolje og kondensat hadde et fall på 0,36 Mb/d i årets 11 første måneder relativt samme periode i 2006.

Alternativene klarer med andre ord ikke fullt ut å kompensere, verken på volum eller energibasis, for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.

OLJEPRISEN

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen fra januar 2001 og frem til nå. Ved å sammenholde denne figuren med figuren for utviklingen i global oljeforsyning synes det som om en brattere prisstigning i voksende grad tjener til en global omfordeling av olje etter betalingsvilje.
Fra det tidspunktet veksten i den globale oljeforsyningen stoppet opp, høsten 2004, så startet oljeprisen å klatre nordover og viser nå større sesongvariasjoner og høyere volatilitet.
En refleksjon her kan være at industrialiserte økonomier er så til de grader utformet for vekst, at når oljen til å realisere veksten ikke fullt ut er der, så reagerer industrialiserte økonomier med global prisrasjonering av oljen i forsøk på å videreføre egen vekst.

Dette inntrykket forsterkes gjennom å observere utviklingen i bensinforbruket for USA der økningene i oljeprisen så langt ikke har redusert etterspørselen/forbruket av bensin, ref figuren ovenfor. Veksten i forbruket synes imidlertid nå å ha bremset opp.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OPPSUMMERING

De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, synes nå å styrke 2005 som året med Peak Oil. Den svekkede veksten i den amerikanske økonomien (der flere og flere nå bruker R ordet), smitteeffekten fra dette, en voksende kredittskvis, fallende boligpriser etc. vil nå raskere påvirke forbrukeradferd og dermed etterspørsel etter blant annet olje og kan dermed bidra til å fortsette å trekke oppmerksomhet vekk fra de fundamentale forholdene i den globale oljeforsyningen……….for en periode inntil tilbudet blir lavere enn etterspørselen…….igjen.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, February 2008
[2] EIA, This Week In Petroleum

6 kommentarer:

Anonym sa...

Peak Oil: Simmons v. Saudis, Round Two i Wall Street Journal

p.g.sætre sa...

Når Simmons og Saleri, begge karar som burde vite kva sei snakkar om, kjem til så ulike konklusjonar, har vel vi vanlege dødelege kun historiske data å støtte oss til. Det finn vi til gagns her på Kveldssongen og slik sett er det vel ikkje tvil om kven av karane som har historia på si side.

No er det vel slik at vi ikkje lever av hydrokarbonar, men i (altfor) stor grad av det dei er i stand til å gjere for oss. Når vi no står føre ein dramatisk prisoppgang på kunstgjødsel (opp mot 70% frå 1. juli) og at store deler av den petrokjemiske industrien i verda slit med høge råvare- og energiprisar og er i ferd med å flagge ut til Midtausten, skulle det i seg sjølv vere teikn på at noko alvorleg er på gang.

Rune Likvern sa...

Hallo,

Her er link til ”Economic Report of the President” , datert februar 2008.

NB! Pdf-fil ca. 12 MB

Fra rapporten kap. 7, boks 7.1, side 167;

In 2008, the nominal price for crude oil reached its highest level ever. This increase was due to several economic, geopolitical, and environmental factors such as growing world demand, limited supply growth, smaller inventories, security concerns in oil producing countries, and a decline in the value of the U.S. dollar.
Some fear that high oil prices reflect a peak in oil production and predict an imminent decline in production in the near future. This type of prediction often assumes static or growing consumption with limited additional discovery or production. As the price of oil rises, however, there is an economic incentive to find new sources or improve extraction techniques. Enhanced oil recovery (EOR) is one example of this type of response. EOR is any technique that can increase the amount of oil that can be recovered from an oil field, but it is most commonly associated with gas injection, particularly using CO2, which forces the oil to the surface. The Department of Energy estimates that state-of-the-art EOR could potentially add an additional 89 billion barrels to the total recoverable oil resources of the United States, although not all of that is necessarily economically recoverable.
Even if production has peaked, (min utheving) we are unlikely to abruptly run out of oil. As the price rises over time, producers will have an incentive to retain some of the resource to sell at a later date and consumers will have an incentive to transition away from oil consumption. Over time, the price rise will make the adoption of alternative energy sources more and more likely.


Legg merke til at rapporten fra USAs president til kongressen ikke benekter “Peak Oil”, og at muligheten for at ”peaken” er passert……holdes åpen.

Det er nærmest noe sakralt over dette.

Rune Likvern sa...

Nissen på vognlasset er en god betraktning av tidligere forlagssjef Andreas Skartveit.

Det handler om energinissen.

yahoo sa...

Takker for EIA oppdatering, det ser ut som om grafene begynner "å sette seg"

En liten Export Land Model anektote i DN idag. 85 øre literen er jo til å leve med.

Amerikanerene begynner vel å kaldsvette når det hører om slike priser og antatte innenlands økninger i skiktet 18% ... "Araberene bruker jo opp amerikanerenes vital assets her"

http://www.dn.no/energi/article1315484.ece?jgo=c1_re&WT.svl=article_image

yahoo sa...

En liten artig sak i kjølvannet av at oljen er i 110, holdt på å si km/t ...
Dette har DNB Nor også fått med seg, og er følgelig blitt olje optimist - hehe. De drister seg til 130 $/fat om 7 år...
og her spratt oljen opp 10$ på en ukes tid. Hvilken planet sitter disse folkene på?

Ser ut som DNB spåmannen har mistet troen på biofuel, godt er det, han aner sikkert ikke hvorfor han er i ferd med å miste troen.

Jeg lurer på hva som egentlig skal til for å bli analytiker i disse (gode gamle) institusjonene. Var de like mye ute i potittåkeren før i tiden mon tro?


Kopi av NA24 artikkelen herunder :


Spår olje til 130 dollar fatet

DnB Nor blir oljeoptimist, og tror prisen skal opp.

Oljeprisen har denne uken klatret til 110 dollar fatet i USA, men inntil nylig har DnB Nor anslått at prisen skal ned til 83 dollar.

NA24 - din næringslivsavis

kopi/
Fredag snur imidlertid banken, og spår at prisen skal opp i 130 dollar fatet i 2015, melder Dagens Næringsliv.

DnB Nor begrunner dette med dramatisk fall i den globale produksjonen, økt etterspørsel i hele verden og tvil om man finner nye olje- eller energikilder i den nærmeste fremtiden.

- Og jeg har nesten mistet helt troen på biodrivstoff, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DnB Nor.

/kopi

Legg inn en kommentar