18. sep. 2007

KORT RAPPORT FRA CORKTomtønna og jeg vil her formidle noen inntrykk fra Cork (whiskey-anmeldelsene er enda i kladdestadiet…….)

Generelt sitter begge igjen med et godt inntrykk av konferansen. Den begynte godt med innledningen til Schlesinger (tidligere energiminister i USA) om at det langsomt kom ”backdoor admissions” fra IEA og EIA om ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet. Bio(løsningene) ble omtalt som politiske løsninger.

Det ble fulgt opp med et foredrag som viste et stort avvik mellom hva USGS mente gjenstod å finne (YTD) og oljeselskapene. USGS hadde estimert 700 Gb YTD og oljeselskapene 250 Gb.

Tertiære utvinningsmetoder var nå estimert til å kreve $90-100/fat for å gi lønnsomhet.

Flere presentasjoner tok for seg at global utvinning ville nå 95-100 Mb/d, men eksisterende global raffineringskapasitet er rundt 85 Mb/d, ingen nye store raffinerier er under oppføring, og krever 5-7 års byggetid.

I paneldebatten utrykte konsernsjefen for canadiske Talisman at han mente ”peak oil” er nå. Talisman hadde grundig vurdert tjæresanden i Canada og konkludert med at ”There was easier and better ways to make money.”

Representanten fra det franske petroleumsinstituttet mente verdensøkonomien ville havne i resesjon ved $100/ fatet.

Lord Ron Oxburgh (tidligere styreformann SHELL UK) holdt en presentasjon som formidlet det samme budskapet som……Matt Simmons.

Amerikaneren Nate Hagens holdt et fascinerende foredrag om hvordan mennesker vurderer nåtiden i forhold til fremtiden, og at mennesker under stress tenderer til å prioritere kortsiktige valg, og at vi i en periode med ”plenty” at det gjelder å tenke fremover og planlegge for urolige tider.

The Oil Drum's Euan Mearns og forfatteren i god stemning etter å ha avklart den globale raffineringskapasiteten.

(Jeg planlegger å komme tilbake med en mer omfattende av Hagen’s foredrag på ”Kveldssong…”)

Til slutt ble det påpekt at regjeringer og akademia reagerte for langsomt på gryende forandringer, og at det er politikernes oppgave å ivareta folkets interesser.


1 kommentar:

yahoo sa...

Takker for et meget interesant og innholdsrikt referat - du fikk med mye på relativt få setninger.

Og viktig, dette tjæresand fenomenet må "opp på operasjonsborded " jo kjappere jo bedre - har en elendig følelse for det greiene der.

Og i denne brytningstid vil det nok framdelse være endel avvikende tolkninger av de forskjellige utfallene for de eventuelle eventualitetene ...

Apropos raffinerier, så vet jeg at India har 3-4 raffinerier i rørledningen. Hvor langt disse er kommet vet jeg ikke. India skal også øke sine strategiske reserve volum ... nå på tampen av "peak oil" , så da så !

Interessant nå som oljeprisen har skallet oppi 82,5 $ fatet - å studere hvordan pressen rapporterer dette i sammenheng med alskens boblesnakk og samtidige benektelser av det samme ...

At noe må gi på kort / mellom kort sikte er rimelig sikkert - spørsmålet er hva?

Legg inn en kommentar