3. mar. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 03)

Platts meldte følgende 28. februar;

”A draft US Government Accountability Office report finds that, though it is difficult to assess whether the world has reached "peak oil," a large number of experts surveyed for the report believe the world may have reached the peak for conventional petroleum supplies, said Representative Roscoe Bartlett, Republican-Maryland.”

Data for utvinningen i Saudi Arabia viser at denne har en sørlig kurs, og har falt med 8 % siste året samtidig med at et rekordhøyt antall rigger er i aktivitet.

Begge disse tingene kan være store, og dersom den globale trenden i oljeforsyningen drar sørover gjennom 2007, da er sannsynligheten stor for at vi har truffet isfjellet.

EIA IPM MARS 2007

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert nå i mars og inkluderer data til og med desember 2006.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform, som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i mars 2007 for perioden januar 2001 til og med desember 2006.

Forsyningen av all energi i væskeform er plottet mot den primære y-aksen og mot den sekundære y-aksen er utviklingen i den daglige (handledager) nominelle oljeprisen (Brent spot) markert med små grå firkanter.

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Diagrammet illustrerer godt den økende volatiliteten og nordlige trenden for oljeprisen, og det siste året har oljeprisen variert med omtrent $30/fat mellom topp og bunnotering. Dette skulle i seg selv avstedkomme spørsmål om de fundamentale årsakene til disse dramatiske svingningene. Legg merke til at det ikke har vært slike kraftige svingninger i oljeprisen i noen som helst av 12 måneders periodene siden 2001.

Siden forsyningen flatet ut har den nominelle oljeprisen bare med unntak beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet olje prisen rett under $50/fat, og nå, sju uker senere, har den lagt på seg rundt $12/fat.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

OPEC besluttet å redusere utvinningen med 1,2 Mb/d fra 01. november 2006 og ytterligere 0,5 Mb/d fra 01. februar 2007, og blir reduksjonene effektive, vil effekten vises igjen gjennom økte lagertrekk hos importnasjonene og etter hvert fornyet press mot oljeprisen.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 24 kb/d (24 000 fat/dag) høyere (mindre enn 0,03 prosent) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,50 - 2,00 % i 2006 relativt 2005.)

Tallene fra EIA kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, men for alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen vært flat gjennom de to siste årene.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,450 Mb/d (revidert ytterligere ned 0,021 Mb/d siden forrige rapport), og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,313 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr desember 2006 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;  • (R + K) MAI 2005 (74,15 Mb/d)

  • (NGL) DES 2006 (8,17 Mb/d)

  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,08 Mb/d)

  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,45 Mb/d)

For hele 2006 var ( R + K + NGL ) 52 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes, men viser at den nedadgående trenden i forsyningen fortsetter.

Forsyningen av råolje og kondensat var 193 kb/d lavere for hele 2006 relativt 2005.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,12 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL hadde en ny topp i desember 2006.

Data for NGL utvinningen i Russland viser at denne har falt med rundt 10 % gjennom 2006 relativt 2005. Dette kan karakteriseres som et dramatisk fall.

Annen energi i væskeform hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,54 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere energitetthet enn råolje og kondensat. Denne kategorien viser svak vekst, og det blir stadig stilt kritiske spørsmål, ikke minst av etisk karakter, ved å bruke mais og hvete for fremstilling av etanol. Videre viser mange beregninger at energigevinsten for fremstilling av etanol og metanol med bruk av korn i beste fall…….er svært usikker.

UTVINNINGEN I OPEC

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC er det for R + K + NGL rapportert en nedgang på gjennomsnittlig 399 kb/d (eller vel 1 %) i 2006 relativt 2005.

OPEC hadde en foreløpig topp i september 2005 på 34,51 Mb/d (R + K + NGL), og pr desember 2006 er utvinningen redusert med 1,39 Mb/d.

SAUDI ARABIA


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Saudi Arabia fra januar 2001 til desember 2006.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

Legg merke til den sterke økningen fra mai til juni i 2004 og videre at den rapporterte utvinningen begynte å falle mens prisene var rekordhøye i august 2006.

Fallraten(e) har overasket både i og utenfor oljemiljøet, og det burde være et tankekors at denne kan by på ubehagelige overraskelser for den globale oljeutvinningen i nær fremtid.

LITEN OPPDATERING 06. MARS 2007

LITT MER OM SAUDI ARABIA


Signaturen syklist som er en av de eksklusive leserne som jevnlig kommenterer på denne bloggen har kommet med en rekke gode kommentarer gjennom lengre tid. Hans/hennes gode kommentarer til dette innlegget resulterte i at jeg her kommer med noe tilleggsinformasjon.

Når det gjelder Saudi Arabia kan det være at mange av leserne verken har lest boken ”Twilight in the Desert” av Matthew R. Simmons eller er kjent med den historiske utviklingen i oljeutvinningen i Saudi Arabia.

Derfor har jeg lagt inn diagrammet nedenfor basert på data fra BP Statistical Review 2006 som viser oljeutvinningen for Saudi Arabia for perioden 1965 til 2005.


Diagrammet illustrerer veksten i utvinningen i Saudi Arabia fra sent på 60-tallet og tidlig på 70-tallet. Det som har fanget interessen til mange analytikere er det bratte fallet i utvinningen som startet i 1982, og der utvinningen ikke tok seg opp igjen før midt på 80-tallet. Fra 1981 til 1983 falt utvinningen med 5,3 millioner fat for dagen eller mer enn 50 %.

Dette skjedde i en periode der OPEC mistet markedsandeler på grunn av blant annet den voksende utvinningen fra Nordsjøen, Prudhoe Bay (Alaska) og Sibir og en global resesjon. OPEC reduserte utvinningen i forsøk på å støtte prisen og Saudi Arabia reduserte relativt mer enn de øvrige OPEC medlemmene.

Det er årsaken(e) til fallet i oljeutvinningen i Saudi Arabia tidlig på 80-tallet som har vært gjenstand for mye debatt i mange fagfora, og kommentaren(e) til syklist lanserer mulige og gode forklaringer.

OLJEPRISEN

Dersom mønstret for de siste årene i USA skulle gjenta seg i år, skulle dette innebære at importen igjen skulle begynne å vokse omtrent nå, og da også lagrene for å bygge en større buffer før ”driving season”.

Dette har fortsatt ikke skjedd, noe som begynner å få meg til å tro at en forsinket budkrig kan komme ultimo mars og gi kraftigere utslag i år enn tidligere år. Det som vil forsterke presset mot oljeprisen er forventingene om fortsatt fall i forsyningene på grunn av OPEC kutt og i hovedsak fallende utvinning i den øvrige verden.

OPPSUMMERING

Den kontinuerlige og detaljerte gjennomgangen av de ferske dataene fra EIA forsterker inntrykket av muligheten for at ”Peak Oil” var i 2005 og nå har både Deffeyes og Simmons sagt klart og tydelig fra.


  • Den globale forsyningen av all energi i væskeform viser fortsatt stagnasjon.

  • Veksten fra de landene (Angola (OPEC medlem fra februar 2007), Brasil og Canada), som så langt har stått for mye av veksten, svekkes fortsatt.

  • Oljeforsyningen fra OPEC har vist en fallende trend gjennom det siste året.

  • 2007 starter med kutt i leveransene fra OPEC (1,2 Mb/d), og allerede ytterligere kutt (0,5 Mb/d) innenfor OPEC er vedtatt med virkning fra 01. februar 2007.

Har leserne gjort observasjoner de ønsker å dele med andre?

Dette innlegget kommer utenfor ”ruta” siden jeg har andre som ligger på vent.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, MARCH 2007
[2] EIA STEO, FEBRUARY 2006

9 kommentarer:

Christopher Briggs sa...

Jeg er målløs!

Jeg står også stum i beundring for deg og ditt arbeid. Du har holdt deg til kalde fakter, ikke har du spekulert... men troligvis er denne artikklen det klareste beviset man trenger - uten å si det eller beskrive det i ord.

For meg sier grafen som viser Saudi Arabia alt. Troligvis har verden topper seg, men grafen fra Saudi Arabia begraver en gang og for alle den absurde troen mange har om "uendelig" oljeforsynning fra Midt-Østen.

ET MEGET GODT INNLEGG. Tankevekkende og... jeg skal innrømme det, selv fra én som har blogget om oljetoppen, en artikkel som gir grunn til uro og bekymring.

Energimann sa...

Veksten i forsyningen av ukonvensjonelle oljer på verdens basis har vært 76 kb/d, og for NGL 141 kb/d i 2006 relativt 2005, mot en nedgang på 193 kb/d for råolje og kondensat.

Dette resulterer i en vekst i total forsyning av all energi i væskeform på 24 kb/d fra 2005 til 2006.

(Dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, og den siste utgaven av EIA IPM for mars 2007 inneholdt kun nedadgående revisjoner for råolje og kondensat for perioden januar til november 2006.)

Nedenfor en link til Gulf Times som melder om fortsatt nedgang i oljeutvinningen innefor OPEC for februar 2007.

Dette begynner etter hvert å bli interessant.

Arne G. Lærdal sa...

Dette er ikke bare interessant, vi kan være vitner til DET historiske vendepunktet...Alt blekner i forhold til dette.

Energimann sa...

Det er litt interessant å registrere gjennom kommentarer til mitt siste innlegg i hvilken grad informasjonen vekker debatt…..eller rettere sagt mangel på sådan.

(Her er selvsagt unntak og C. Briggs skjønner jeg nylig har opptrådt i lokalavisen(e) og skræmt nordlendingene.;-))
……………

Meldingen om GAO som Platts refererer til burde for de av leserne som har litt innsikt i amerikansk politisk administrasjon vekke oppsikt. Det norske motstykket til GAO (som er politisk uavhengig) er Riksrevisjonen.

Hva om tabloidpressen en dag hadde meldt at; Riksrevisjonen melder at gjennom en studie/undersøkelse de hadde gjennomført på oppdrag fra stortingsrepresentant(ene) NN hadde et stort antall av de intervjuede ekspertene hevdet at PEAK OIL var nært. Videre at konsekvensene fra PEAK OIL, selv om disse var vanskelige fullt ut å forutse, ville få store virkninger for den globale økonomien og berøre alle i ulike grader.

Investoren/spekulanten T. Boone Pickens erkjenner PEAK OIL ref denne meldingen .


Det blir i en rekke sammenhenger sagt at når drosjesjåførene begynner å gi råd om aksjer, da er det på tide å komme seg ut.

Kan det bli slik at når drosjesjåførene begynner å snakke om PEAK OIL, så har flere tatt det på alvor?


Jeg tror flere vil ta PEAK OIL på alvor når dyret ”flekker tanngarden”…….for å bruke et uttrykk.

Det betyr at de aller fleste ikke vil bry seg før realitetene tvinger dem, og ikke på bakgrunn av logiske argumenter og dokumentasjon på at endring er nødvendig.

Fornuft er et ynkelig og impotent verktøy til å endre folks adferd.

Men frykt derimot……..
----------

It is impossible to reason a man out of something he has not been reasoned into. When people have acquired their beliefs on an emotional level they cannot be persuaded out of them on a rational level, no matter how strong the proof or the logic behind it.

People will hold onto their emotional beliefs and twist the facts to meet their version of reality.


- Sidney J. Harris

syklist sa...

Hallo..

Jeg synes innlegget er så velbegrunnet at det er lite til overs å debattere. Derfor stillhet fra min side... :-)

Men siden du inviterer så har jeg alltids noe på hjertet:

Jeg tror fortsatt det er Saudi Arabia som sitter med med siste stikket her. Produksjonsfallet du viser til kan, slik jeg ser det, hovedsaklig ha tre årsaker:

1) Frivillige kutt
Med dette mener jeg kutt som skyldes utenforliggende faktorer som politikk/økonomi og ikke fysiske faktorer i oljefeltene.

2) "Føre-var" kutt
Aramco begynner å føle begrensningene i produksjonskapasiteten. Vannkuttene øker osv. For å kjøpe mer tid til ny produksjon (forhåpentligvis) kommer på, holder de tilbake på produksjonen i perioder hvor forsyningssitausjonen ikke er kritisk. Felter som har blitt drevet i overproduksjon bringes tilbake på et mer bærekraftig produksjonsnivå.

3) Ufrivillige kutt
Saudi Aramco har alle kraner vid åpne, men det kommer bare ut 8,5 Mb/d.


Som Energimann har vist flere ganger ble de innledende kuttene gjennomført mens oljeprisen fortsatt var høy. Dette gjør frivillge kutt mindre sannsynlig.

Spørsmålet er vel heller i hvor stor grad kuttene direkte ufrivillige eller føre-var.

Jeg har ikke mer peiling på Saudi Arabia og oljefelt enn jeg har lest i boken til Simmons. Men som Simmons begrunner: Felt med trykkstøtte kan enkelt overproduseres i perioder. Saudi Aramco har erfaring med overproduksjon fra 80-tallet og vet at det bør begrenses til korte perioder.

Jeg tror derfor det er en mulighet at S.A. nå holder litt tilbake for å redusere belastningen på overproduserte felter. Det kan derfor hende at de kan ha noe ekstra (over)produksjon å bringe inn neste gang verden roper desperat etter mer olje. (til sommeren?)

Samtidig er det ikke bare bare å opprettholde dagens produksjon på 8,5 Mb/d dersom kjernefeltene har begynt å svikte. Det er derfor også en fare for at S.A. allerede er inne i en fase med manisk overproduksjon, og at reservekapasitet er ikke-eksisterende.

Jeg regner med at Energimann kommer til å levere fasitsvaret på disse spørsmålene i september/oktober en gang? :-)

---

Ellers likte jeg sitatet fra Harris som du inkluderte veldig godt. Det belyser virkelig kjernen til problemet, og hva vi kommer til å stri med fremover.

Et annet sitat som passer bra til de som pønsker på nye drivstoff til verdens 750 mill store bilfåte:

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.
-Albert Einstein

Tomtønna sa...

Eg er samd i det som her tidlegare har vore skrive om "kognitiv dissonans". "Man hears what he wants to hear and disregards the rest" som Simon&Garfunkel uttrykte det i ein eller annan schlager attende på 70-talet ( og dette hadde dei nok teke frå sjølve Skrifta...)

"The easy barrels are gone" seier til og med oljefolket. Michael Klare forklarer i dette foredraget (video) at det ikkje berre gjeld geologi, men også politiske forhold. "Big Oil" seier jo også at alt hadde vore ok dersom dei berre hadde fått tilgang til ressursane.

Konkret: Den geologiske toppen kan bli kamuflert av uro i midt-austen, les: Krig mot Iran.

Noko som også kan fjerne "peak oil" frå radarskjermane er ein økonomisk nedtur.

Eg likar Jim Kunstler sitt retoriske spørsmål:

Has there ever been a financial collapse with brighter or louder warning signals?

-Truleg ikkje

elgisolnedgang sa...

Her er eg samd med Syklist. Det skal godt gjerast å kome opp med noko som kan oppfattast som relevant tilleggsinformasjon etter denne solide dokumentasjonen.

Ein skulle, ikkje minst på bakgrunn av det som kjem fram i GAO-rapporten det er referert til, "the largest number of experts believe that it has occurred, that conventional supplies have peaked", tru at alvoret var i ferd med å gå opp for dei styrande. Diverre er det mykje som tyder på at adekvat reaksjon på ”utfordringa” må omgjerast til ein god forretningsidé for dei rette folka før noko vert gjort. Når ein då les det som kjem fram i New York Times 2. mars, erkjenner ein at vegen dit er lang.

WASHINGTON, March 2 — President Bush, hoping to reduce demand for oil in the Western Hemisphere, is preparing to finish an agreement with Brazil next week to promote the production and use of ethanol throughout Latin America and the Caribbean, according to administration officials.

Du finn heile den deprimerande soga her:

Til The New York Times

Energimann sa...

Bare en liten replikk til Elgisolnedgang sin kommentar;

Diverre er det mykje som tyder på at adekvat reaksjon på ”utfordringa” må omgjerast til ein god forretningsidé for dei rette folka før noko vert gjort.

Sarkasme på.

Ja,…..det må først skapes mer vekst i verdenøkonomien for å kunne finansiere utslippsreduksjoner av klimagasser og introdusere flere miljønøytrale energialternativer.

Sarkasme av.

Tomtønna sa...

Eg kjenner meg att i det Andy Hunt skriv om "oppvakninga" som erkjenninga av peak oil kan gje ( for eigen del utan vesentleg bruk av "mind-expanding substances"..):

"There has been a fair bit of discussion around the idea that once you begin to consider the idea of Peak Oil, you go through a kind of cognitive dissonance which disassociates your thought processes from the 'normal' world around you.

The change in perspective can be quite traumatic, but once your mind has settled down into its new thought patterns, the world seems like a completely different place. It is as though a veil has been lifted from your eyes.

Fortunately, there are quite a few of us now who inhabit this strange netherworld of the spirit, caught in suspended animation between the old world, which we know must die but paradoxically is the reality of the 'here and now', and the future world of energy scarcity, which is our 'here and now' but paradoxically is still only beginning to emerge into the global consciousness.

It's almost as if we have slipped through some kind of time portal, and we are able to see the future unfold from an informed vantage point, where we don't necessarily know the exact details of what is to come, but we can recognise patterns.

To other people in society, this probably gives Peak Oil watchers a strange air, an odd aura of 'otherness', of not quite living in the same reality as everyone else, yet necessarily living in the exactly the same unfolding reality.

It's the same kind of experience which some people have described to be associated with taking psychedelic drugs for the first time.

Interestingly, Francis Crick, the father of modern genetics, first visualised the double helix of DNA when he was under the influence of LSD. An associate of his, a young biochemist called Richard Kemp, together with his close friend Garrod Harker, perfected the method of making LSD in large quantities. However, their interest was not in selling the drug, and they gave it away in large quantities at the Glastonbury festivals.

Their philosophy was that after world oil supplies began to run out, industrial society would collapse, and that the best way to prepare people for this was to give them LSD which would clear away all the misconceptions and subconscious programmed assumptions of modern life, and then talk to them about returning to the Earth and a new way of living in the post-oil era. They hoped that this experience would enable them to work to prepare the world for when that time came.

Many of those people went on to found much of the progressive thinking of the time, the echoes of which are still with us today.

And here we are, the Peak Oil watchers of today - inhabiting the same space of consciousness as those psychological pioneers of yesteryear. And not surprisingly, exhibiting the very same symptoms and characteristics associated with those whose eyes were opened by LSD and Peak Oil theory back in the 1970's.

We live in a land beyond the moon and beyond the stars. We stand on the bridge and watch the world trying in vain to swim upstream, uncomprehending of its predicament.

We are the warriors on the edge of time, the prophets of the next world, standing in a gateway of chaos and confusion.

No wonder folks think we're weird!"


Saksa frå Powerswitch

Legg inn en kommentar