12. jan. 2007

"PEAK OIL" MØTER SKEPTISK, SKEPTISK

Det å kommunisere ”PEAK OIL” utenfor den lille sirkelen av de få eksklusive som har satt seg inn i det, synes å være enn sann utfordring (skal sant sies beundrer jeg de som bruker langt mer tid og energi enn meg selv på å skulle få flere til å forstå hvilke utfordringer som ligger og venter). ”PEAK OIL” vil berøre alle.

Ofte når jeg tenker på å skulle kommunisere ”PEAK OIL” vandrer tankene til en scene fra den banebrytende filmen ”Citizen Kane”, der hovedpersonen, en avismagnat, under en dialog i filmen på spørsmål om en sak om hva folk flest ville tro, svarte (noe som); ”People will think what I want them to believe.”

Fra et begrenset utvalg i aviser for kort tid tilbake har teknologien gitt radiokanaler fulgt av et voksende antall fjernsynsstasjoner og nå i tilegg internett med tilsynelatende ubegrensede informasjonsmuligheter, og i denne informasjonsstrømmen velger ofte mottakerne å tro på det de aller helst ønsker skal være riktig.

Det synes som at jo mer informasjon som gjøres tilgjenglig, jo mindre klarer vi å forstå.

Jeg vil her, basert på inspirasjon fra et innlegg av Kurt Cobb, komme med en del synspunkter og forslag;

 1. Folk ønsker gjerne å tro at menn (det er hovedsakelig menn) i velsittende dresser med en doktorgrad og erfaring fra energiindustrien (oljeindustrien) vet hva de snakker om. Videre ønsker folk å tro at eksperter og representanter fra det offentlige ikke vil kunne overse noe så viktig som oljeforsyning, og sikkert nok, disse private og offentlige ekspertene forsikrer jo om at alt vil være bra……….i hvert fall de neste tre tiårene.
  ..
 2. Folk flest tror at selv om noe blir stadig mer teknisk utfordrende, som å utvinne olje fra mer eksotiske lokasjoner, så vil det utvikles teknologier til å møte disse utfordringene. (Det ble tross alt utviklet teknologier for å bringe mennesker trygt til og fra månen, og siden har utviklingen bare gått fremover.)
  ..
 3. Det har blitt skapt forventninger hos folk flest om at teknologien vil komme opp med erstatninger, til blant annet olje og naturgass, som skaper en glatt og kontinuerlig overgang til en fremtidig voksende energiøkonomi.
  ..
 4. Folk flest ønsker å tro at alt er vel, fordi denne troen er den mest behagelige for det livet de har nå. Folk flest oppfatter ikke endringer, spesielt dramatiske, som noe av det gode.
  ..
 5. Folk flest registrerer at det store flertallet rundt dem ikke er bekymret over ”PEAK OIL”. Dette har en sterk påvirkning, da folk vil spørre seg selv; ”Dersom dette er et så alvorlig problem, hvorfor er det da så få som bekymrer seg?” (Det som selvsagt mangler ved denne type rasjonalisering er at fraværet av bekymring kan være et resultat av at så få vet noe om ”PEAK OIL”.)

La oss se nærmer på utfordringene og alternative fremgangsmåter til å skulle endre noen av disse etablerte forestillingene:

 1. Det kan være fristende å skape tvil om påstandene fra ”mennene i dress”, men det å vri et av de viktigste temaene vi står overfor til en diskusjon om personligheter og deres motiver kan komme til å forvirre de som er ferske til temaet. ”PEAK OIL” og konsekvensene er komplekse, og folk trenger tid til å orientere seg og danne egne forestillinger om temaet. Kanskje i stedet for å starte opp med omfattende forklaringer om ressurser, reserver, kapasiteter, kerogen og bitumen etc. burde målsetningen være å stille spørsmål om de offisielle versjonene ved å vise til ikke verifiserte reserver i Midt Østen, det bratte og uventede fallet i utvinningen i Nordsjøen, nedgangen i nye funn og de siste måneders dramatiske prissvingninger for olje. Dette åpner forhåpentligvis opp for spørsmål fra tilhøreren(e). Det tilhørerne finner ut av på egen hånd har langt større virkninger enn det de blir tvangsforet med. For intens promotering av ”PEAK OIL” kan etter hvert skape motstand hos tilhørerne.
  ..
 2. Det er vanskelig å argumentere mot at teknologien vil komme opp med løsninger. De som opplevde de tidligere oljekrisene erfarte at disse gikk over og prisene falt. Utvikling av nye muligheter løste de forrige krisene som de (forhåpentligvis) vil løse fremtidige. Denne type lærdom kan en dag vise seg å være en dårlig rettesnor, men folk flest ekstrapolerer erfaringene fra den nære historien et stykke inn i fremtiden. Det å skulle presse på med komplekse argumenter om energiteknologier, som fusjon som så langt ikke har holdt hva som ble lovet, kan bare komme til å skape større forvirring.
  ..
 3. Inntrykket av at markedet vil komme opp med erstatninger for olje og på det viset sørge for kontinuitet og overgang til en ny energiøkonomi synes langt på vei å manifestere seg selv (godt hjulpet av enkelte miljøorganisasjoner) gjennom fokus på biodiesel, etanol, metanol, hydrogen etc.. Media kjører stadig reportasjer om biodiesel, GTL (Gas to Liquids), CTL (Coal to Liquids) og hydrogen etc., og det er vanskelig å finne snarveier til hvordan slike, i beste fall ufullstendige og perspektivløse, reportasjer skal imøtegås. Dette da det først krever å skape større forståelse om energi hos folk flest. Forståelsen av netto energi er like kritisk som det er fremmed for folk flest. Å forklare eksponentiell vekst vil likeledes være helt essensielt. Når det gjelder å skape forståelse for energi tror ikke jeg det nytter med slagord eller fremstøt av tabloid natur.
  ..
 4. Det at folk ønsker å tro det som tillater dem (i det minste) å fortsette å leve som nå, er kanskje den største utfordringen. Katastrofale verdensomspennende diskontinuiteter er sjeldne, og rammer ikke alle samtidig. Det gjelder å være tilbakeholdne med kategoriske spådommer. Ingen kjenner fremtiden. Ved å komme med en slik innrømmelse oppnås samtidig å si at ekspertene (mennene i dress) heller ikke kjenner den.Her åpner det seg en mulighet til å snakke om risiko. Rutinemessig kjøper vi forsikringer av alle mulige slag mot uønskede hendelser, som husbranner selv om de er svært sjeldne. Vi gjør dette mer på grunn av konsekvensen enn frekvensen av slike hendelser. ”PEAK OIL” havner innenfor denne kategorien da konsekvensene kan bli svært alvorlige. Vi vet ikke hvor alvorlige eller nøyaktig når det inntreffer. Kunne det være en god ide å ta ut en ”PEAK OIL” forsikring…..for sikkerhets skyld? Dette er en type argumenter som normalt skaper gjenkjennelse hos nye tilhørere, og som kan relateres til noe som praktisk illustrerer hvordan de (folk flest) håndterer risiko i sitt daglige liv.
  ..
 5. Det at få er opptatte av noe (som ”PEAK OIL”) er ikke noe bevis for at det ikke er viktig. Alvorlige tema må ikke forveksles med tidsriktige tema. Historien har flere eksempler på at nesten alle store problemer startet som et lite, eller ble initielt dårlig forstått.


Etter hvert som ”PEAK OIL” finner seg en mer sentral plass i media vil dette svekke oppfatningene av at det ikke kan være viktig. Inntil videre kan dere som er opptatte av, og som har opparbeidet noe innsikt i ”PEAK OIL”, gjøre andre oppmerksomme på ”PEAK OIL” ved å innrømme at det er få mennesker som forstår dette fullt ut.

Beklageligvis er det slik at folk flest liker å føle at de blir del av en eksklusiv klubb, og nå utgjør de få som forstår noen av konsekvensene av ”PEAK OIL”………….en altfor eksklusiv klubb.

Jeg venter spent på respons fra leserne.

13 kommentarer:

elgisolnedgang sa...

Mykje tankevekkande her ja. Noko som er verdt å merke seg er at ein svært stor del av nyhenda i det som litt nedlatande vert kalla msm, er det ein kan kalle Peak Oil-relaterte. Problemet er at dei vert presenterte som enkeltståande saker som ikkje har noko med kvarandre å gjere. Ei av mange utfordringar vert å overbevise folk om kor tett alt heng saman.
Døme:

Forskarskepsis i USA til den ukontrollerte veksten i etanolproduksjonen.

http://www.iht.com/articles/ap/2007/01/04/business/NA_FIN_US_Ethanol_Corn_Crunch.php

Jim Rogers si oppfordring til å investere i råvarer.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article991524.ece

Anonym sa...

Som elgisolnedgang skriver er det en rekke saker i media for tiden som kan relateres til peak-oil. Men så lenge folk ikke har kjennskap til selve teorien har de heller ikke nøkkelen til å se sakene i sammenheng.
Selv om dem hører om teorien er det også kun et mindretall som går videre og lar seg seriøst influere av saken. Folk er temmelig blaserte i dagens medieverden. NRK kunne sikkert vist peak-oil og klimaforandringsfilmer for den del på tv hver kveld i en uke, men folk flest ville sikkert fortsatt sine daglige liv.
Ikke så mange i Norge brydde seg så mye om Hitler i 1940 før han stod ved døra. Tror at folk først må kjenne konsekvensene på kroppen før det blir vekket noe interesse. Da tror jeg det kan komme fort!
Nå virker det som man uansett vil roe ned forbruket av energi av hensyn til miljøet. Bilbruk og flyreiser skal bli gradvis dyrere (en nøye planlagt myk start?) Klimaet skal reddes. Sikkert ikke dumt, skal ikke kimse av klimatrusselen, men samtidig legger Statens Vegvesen, Avinor, turistnæringen, næringslivet generelt osv. osv. fram store prognoser om varslet rekordvekst uten at noen politikere eller media sier noe særlig i mot. Holdningen er heller applaus. Det er jo så flott med vekst!

Medias dekning av forskjellige saker er til tider så paradoksal at man må jo nesten spørre seg om hvilken klode man befinner seg på. Som eksempel leste jeg nettopp en avis som skrev masse om "drittværet" den siste tid og klimaendringene. På toppen av det hele; en konkurranse der leserene kunne gjette hva totalnedbøren ville bli ved slutten av måneden. Premien? Flytur til syden!

Anonym sa...

Möttes så sent som idag av en arbetskamrat som med ett flin påpekade att "nu faller oljepriset, snart är vi nere i 20 dollar fatet igen!"

Nej, "folk flest" kommer inte att inse allvaret förrän sanningen är uppenbar, särskilt som vi "Peak Oilers" inte exakt kan säga vilka problem vi får och när i tid problemen blir uppenbara.

Det är dock verkligen befriande att sätta sig vid datorn och upptäcka att det finns människor som kan tänka och förstå över hela världen.

Dock är det tråkigt att gruppen fortfarande, som tidigare påpekats, ännu är alltför exklusiv - men gruppen växer - hela tiden!

Kom ihåg att en "peak oil" sökning på Internet gav mycket få träffar bara för fem år sedan.

Energimann sa...

Jeg tror elgisolnedgang er inne på noe når det gjelder å få folk til å se sammenhengene. For en som har orientert seg om Peak Oil (eller energiutfordringer generelt) er det lett å se sammenhengene.

Siden han kom med en lenke om etanolproduksjonen og matforsyning meldte BBC nettopp om økte priser på tortillas i Mexico (og sikkert også i andre land).

Lenke: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6255781.stm

Hvor mange er det som ser sammenhengene mellom økte matpriser og økt etanolproduksjon? Eller har folk stirret seg blinde på at etanol skal ”berge dagen”?

Klimatrusselen må klart tas på alvor og den bør forstås.

Jeg vil om noe tid poste et innlegg om den historiske utviklingen i energiforsyningen innen EU (Vest Europa) og hvor det ser ut denne går og hva konsekvenser dette vil få for Vest Europa. Etter at EU la frem sine ferske forslag til justeringer av energipolitikken (20 % reduksjon i CO2 utslippene blant annet) kan jeg ikke fri meg fra å observere at EU har problemer med å samhandle i energipolitikken (noe Putin så elegant har avdekket) og med Peak Oil i tankene og fallende utvinning av naturgass i Nordsjøen (hovedsakelig engelsk sektor) begynner dette for meg å fortone seg som et kappløp mellom fysikk og politikk. I dette kappløpet er ikke jeg i tvil om hvem som vil komme seirende ut.

EU kan komme til å nå sine mål mht til klimagassutslipp i 2020 av helt andre årsaker enn politiske.

2020 er ikke langt unna, og jeg er av den oppfatning at fallende tilgjengelighet til olje og naturgass vil kunne komme til å gjøre seg gjeldende allerede fra 2010.

Oljeprisen har ikke vært så volatil de sist 20 årene som den er nå, og dette skjer uten medvirkning av noen geopolitiske hendelser. Blant annet er råoljelagrene i USA nå lavere enn de var i fjor på samme tid, OPEC maser om kvotedisiplin og kineserne kjøper olje nå mens den er billig for å bygge egne strategiske lagre. På meg virker det som at prisingen av olje i øyeblikket er retningsløs (selv om prisene har fortsatt å svekke seg). Det jeg prøver å få frem er at jeg ser ingen indikatorer som reflekterer de underliggende forholdene. Er mine observasjoner og forståelse riktige kan en kaldfront eller tilsvarende komme til å få oljeprisen til å legge kraftig på seg i løpet av kort tid, spørsmålet er bare når?

elgisolnedgang sa...

Oljeprisen er på tur ned, så lenge det varer og på dn.no les eg at gassprisen er kun 1/3 av prisen på same tid i fjor. Årsak: mild vinter og auka tilførsel. Men det er tydelegvis ein eller annan som ikkje har heilt kontroll her. Eg siterer:


- Langeled fylles opp allerede. Det er sendt 2 til 3 ganger mer gass gjennom dette røret enn ventet, sier Bjørn Brochmann i PointCarbon til Finansavisen.


Utfrå ein pedagogisk synsvinkel er det skræmande kor lite prisen relaterer til geologien.

Anonym sa...

Hej alle. Og tak for et fint website.

Som det allerede er sagt er Peak oil vanskeligt at kommunikere. Og hvis man prøver at kommunikere, sammenhængen mellem peak oil og Global warming, så er de allerfleste holdt op med at lytte.
Det er der flere grunde til.

På websitet energy bulletin var der en artikel netop om kommunikation af peak oil og global warming. Den kan læses her.
http://www.energybulletin.net/24529.html

Anonym sa...

fint å se både svensk- og danskspråklige kommentarer, Skandinavia er ikke større enn at vi må kommunisere innad. Venter spent på energimanns neste innlegg.

Tomtønna sa...

Dette blir interessant:

It's grains gone wild

Meksikanarane har merka det allereie:

Dyr tortilla

Meir interessant enn allright for dei som blir råka, sjølvsagt....

Energimann sa...

La meg først få utrykke at det er gledelig at flere skandinaver legger turen om denne bloggen.

Når det gjelder gasspriser i Europa, som elgisolnedgang, refererer til er det vanskelig å se om dette gjelder det britiske markedet eller det kontinentale Europa.

I fjor, nærmere bestemt i februar, var det en brann på det største lageranlegget, Rough, på britisk sektor som medførte en stram forsyningssituasjon for naturgass i det britiske markedet sammen med en periode med kaldvær i mars (-06) som sendte gassprisen opp til 255 p/therm.

Så var det dette med enheter da 1 therm = 100 000 Btu (British thermal units) = 94,79 MJ (Mega Joule).

Normalt regner en 40 MJ/standard kubikkmeter, så med andre ord er det omtrent 2,4 Sm3 i 1 therm noe som grovt gir 106p/Sm3, og siden det nå er 100p i 1£ og 1 £ = 13 NOK, ser en at i perioder var gassprisen rundt 14 NOK/Sm3, eller 2 200 NOK per fat oljeekvivalent.

Nå går gassen rundt 1p/kWh og det er anbefalt å konvertere 1 Sm3 til 11,11 kWh, med andre ord er prisen nå 11-12 p/Sm3 eller rundt 1,50 NOK Sm3 eller 26 -28 p/therm.
Prisutviklingen beskrevet ovenfor beskriver hvor liten avviket mellom tilbud og etterspørsel skal være før at det gir store prisutslag. Dette synes å virke i begge retninger.

I Langeled, mellom Sleipner og Easington går det nå 25 – 30 MSm3/d med naturgass fra Norge. Dette er gass som tidligere ble ilandført i Zeebrugge og St. Fergus.

Jeg tviler på at dette er et uttrykk for volumer utover det som har vært planlagt, med andre ord jeg er ikke imponert over fremstillingen til kilden som det refereres til.

Etanol effekten vil snart komme til en matbutikk nær deg!;-)

Anonym sa...

Leste elgisolnedgangs blogginnlegg om "Hvit vinter"-kapanjen. Fint med engasjement fra Ulvang og gjengen, men her lukter det pengeinterresser og lobby lang vei. Er det bioaksjonærer som ser at statlige penger helst prioriteres til meningsløse forsøk med å redde privatbilismen istedet for å feks. satse på jernbaner ol. og derfor får med seg skigutta? Mye tyder så!

Tenk om Ulvang kunne promotert mer bruk av buss,trikk,sykkel,tog eller å skape nærsamfunn uten motoriserte transportbehov? Kanskje litt kjedelig fordi så få kan tjene penger på dette og derfor promoteres fortsatt bilbruk. Produksjonen av en nybil slipper ut 7 tonn CO2 uansett drivstoff, men det er kanskje ikke så nøye for Hvit Vinter.

Kampanjen virker søkt og hyklerisk, burde egentlig hetet Hvite Løgner, men oppnår sikkert å forlede publikum en stund til og noen vil også ganske sikkert tjene penger. Men nå kan altså almuen også spørre "ekspertene" på VG nett om biodrivstoff. Sleng gjerne innom http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=1064 og gi dem litt motstand.

Mriswith sa...

Litt av problemet med peak oil er doomers som seier at oljetoppen betyr slutten for ikkje berre billeg olje, men også produkter som baserer seg på olje/gass som råstoff (plast, gjødsel, aspirin? osv).

Når ein kommuniserer oljetoppen, er det eit problem at folk berre tenkjer på sin personlege situasjon. Ein kan til dømes komma med påstand om at oljetoppen vil medføra at oljeprisen vil gå til 200$/fat og prisen på mat vil auke 50-100%. Og kva så? kan privatpersonen sei. Eg vil framleis ha råd til å kjøre rundt i Priusen og ete godt når eg kjem heim. Men oljetoppen vil ha størst konsekvensar på det makroøkonomiske planet. Finansiell nedsmelting? Hyperinflasjon?

Energimann sa...

Dette synes jeg er en interessant observasjon, og som jeg tror ligger tett opp til virkeligheten. Folk vil nok automatisk først vurdere sin egen situasjon, og så slå seg til ro med at dette innebærer at disponible inntekt blir noe lavere (pga høyere prisstigning).
Det lille jeg har forstått har overbevist meg at sammenhengene (med Peak Oil) er komplekse og vanskelig å forutse.
En økt oljepris isolert sett utgjør ikke den store trusselen mot økonomien til de fleste husholdninger i vestlige nasjoner.
Hvordan vil en økt oljepris påvirke rentene (de fleste har lån)? Gjennom den nyere historien har blant annet renten blitt brukt til å dempe oljeprisen, ref hva som skjedde på åttitallet.
Hvor mange ser sammenhengene mellom økt oljepris som gir incentiver til økt etanolproduksjon med korn (mais, hvete) som driver etterspørselen og prisene i været? I neste omgang skaper dette incentiver til å dyrke mer mais og kanskje mindre soya som igjen driver prisene på soya oppover og sånn vil det fortsette, en nærmest endeløs svingning mellom å dyrke det som til enhver tid gir størst avkastning, og noe må gi i denne prosessen.
Det har allerede vært geopolitiske ”realignments” for å posisjonere seg til den nye energi virkeligheten og virkningene av disse vil nok bi tydeligere med tiden.

Anonym sa...

Peak oil... Utrolig artig å lese alle ekspertkommentarene i gamle diskusjoner.

Legg inn en kommentar