3. des. 2006

VAR ”PEAK OIL” I 2005?

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert 1. desember og inkluderer data til og med september 2006.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på olje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform, som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i desember 2006 for perioden januar 2001 til og med september 2006.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

EIA rapporterer normalt offisielle data (fra de landene der disse er tilgjengelige) og dataene fra EIA for Norge vil derfor være identiske med dataene for råolje og kondensat fra OD (Oljedirektoratet).

Diagrammet illustrerer også at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat siden oktober 2004. Siden oktober 2004 har oljeprisen steget med omtrent 50 %.

Oljeprisen har trukket seg noe tilbake siden toppen i august. Årsakene er mange, normalt trekker oljeprisen seg tilbake tidlig på høsten, men det hjelper sikkert at lagrene i USA har god fyllingsgrad, de ødeleggende orkanene uteble i år og for en periode er den geopolitiske frykten redusert, og prisreduksjonene har gitt de som prøver å marginalisere ”Peak Oil” fornyet selvtillit……..så lenge det varer.

OPEC besluttet å redusere utvinningen med 1,2 Mb/d fra 01. november i år, og blir en slik reduksjon effektiv, vil effekten vises igjen gjennom økte lagertrekk og dermed fornyet press mot oljeprisen.

Relativt november utgaven av EIA International Petroleum Monthly har data for olje og kondensat utvinningen for månedene januar 2005 til og med august 2006 blitt gjenstand for revisjon i desember rapporten.

For de 9 første månedene i 2006 er den globale forsyningen av all energi i væskeform 74 000 fat/dag lavere enn samme periode i fjor. Med andre ord skulle den globale forsyningen for de resterende 3 månedene i 2006 i gjennomsnitt bli på 84,71 Mb/d, vil den globale forsyningen i 2006 bli identisk med forsyningen for 2005.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i mai 2005 på 85,205 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for juli 2006 på 85,184 Mb/d. Mai 2005 er også den måneden, så langt, som viser en topp i utvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Husk at effektene fra Katrina og Rita, hovedsakelig i september og oktober i fjor kan medføre at gjennomsnittverdien i disse månedene for 2006 øker noe relativt 2005, på den annen side vil effekten fra reduksjonene i OPEC kunne bringe gjennomsnittsverdien ned for november og desember i år.

Igjen, det blir sikkert slitsomt for enkelte av leserne av denne bloggen med så mye tall, men poenget er å dokumentere at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat gjennom de siste 2 årene. Forsetter dette vil det igjen bli vekst i……….oljeprisen.

Den aritmetiske gjennomsnittsverdien for de siste 24 månedene (oktober 2004 - september 2006) er 84,393 Mb/d. Avviket fra gjennomsnittsverdien for den enkelte måned har vært mindre enn 1 % i begge retninger gjennom disse 24 månedene.

EIA sine data viser fortsatt at den globale forsyningen av konvensjonell olje og kondensat hadde en topp i desember 2005 med 74,08 Mb/d. Forsyningen av konvensjonell olje og kondensat er 164 000 fat/dag lavere for de 9 første månedene i år relativt samme periode i fjor. Justert for effektene fra Katrina blir nedgangen i år større.

Så langt viser offisielle data fra EIA at beregningene til professor Deffeyes ikke har blitt gjort til skamme med hensyn til tidspunktet for den globale toppen for utvinningen av olje og kondensat.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL fortsatt hadde en topp i februar 2005.

Data for NGL utvinningen i Russland viser det som trygt kan karakteriseres som et dramatisk fall.

Annen energi i væskeform nådde en ny topp i september 2006 på 3,55 Mb/d som er 0,01 Mb/d over den forrige toppen fra august 2006. Denne kategorien er den eneste som nå viser vekst, og skal den etter hvert kunne fylle gapet for olje, kondensat og NGL må veksten bli langt sterkere enn hva dataene viser den er nå.

UTVINNINGEN I OPEC

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av olje, kondensat og NGL innenfor OPEC for perioden januar 2001 til september 2006 slik dette er rapportert av EIA. Så langt har den rapporterte utvinningen (all energi i væskeform) innenfor OPEC vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall. Dette er før de vedtatte produksjonskuttene av 01. november 2006 ble iverksatt.

For OPEC er det en nedgang på gjennomsnittlig 278 kb/d (altså rundt 1 %) i årets ni første måneder relativt samme periode i fjor. Dette gjelder råolje, kondensat og NGL.

Dataene fra EIA viser en markert nedgang i olje og kondensatutvinningen for Iran, Nigeria og Saudi Arabia (SA ned 0,6 Mb/d siden september 2005).

I øyeblikket er ratene for skipstransport fra den persiske gulf til Mexico-golfen under snittet for de siste fem årene, noe som indikerer mindre behov for skipstransport fra den persiske gulf.

Dette skjer samtidig med at Saudi Arabia har et rekordhøyt antall leterigger i aktivitet. Dette har innenfor visse kretser gitt ny næring til spekulasjoner om utvinningen fra verdens største oljefelt Ghawar, og om Saudi Arabia har passert oljetoppen. Næring til spekulasjonene hentes gjennom sammenlikninger med hva som skjedde i Texas etter at utvinningstoppen ble passert der. Boreaktiviteten i Texas økte uten at dette klarte å reversere fallet i utvinningen.

EIA har for desember 2006 revidert tallene for olje/kondensat utvinningen for Russland, noe som gjør at Russland siden august 2006 har innehatt posisjonen som verdens største oljeprodusent. Veksten i oljeforsyningen fra Russland har bremset kraftig opp de siste månedene.

Så langt viser dataene at Russland hadde en ny topp i sin utvinning i august 2006 på 9,33 Mb/d som er 0,05 Mb/d over den rapporterte utvinningen for september 2006.

Den øvrige verden med unntak av OPEC og Russland hadde fortsatt sin kollektive topp for utvinning av råolje og kondensat i desember 2003.

De harde historiske dataene viser fortsatt at mye tyder på at verden er svært nær, om den ikke allerede har passert, toppen for forsyning av all energi i væskeform.


OPPSUMMERING

Jeg var lenge i tvil om valg av overskrift for dette innlegget, men en gjennomgang av dataene legger igjen et inntrykk av muligheten for at ”Peak Oil” var i 2005.

Riktignok er ikke avviket for de 9 første månedene i år relativt samme periode i fjor av en slik størrelsesorden at det kan karakteriseres som signifikant.

Basert på fakta ovenfor, observasjoner og forventninger synes jeg at overskriften kunne rettferdiggjøres;

  • Forsyningen av all energi i væskeform viser hittil en svak nedgang i forhold til samme periode i fjor.
  • Veksten fra de landene som så langt har dekket inn mye av etterspørselgapet er betydelig svekket de siste månedene.
  • Det forventes fortsatt nedgang i oljeutvinningen i Nordsjøen, USA og det mexicanske feltet Cantarell ventes å få et dramatisk fall i utvinningen i nær fremtid.
  • Oljeforsyningen fra OPEC har vist en fallende trend gjennom de siste månedene.
  • Veksten fra land som Angola, Brasil og Canada kompenserer delvis fallet i utvinningen fra andre land og regioner.
  • 2007 vil starte med kutt i leveransene fra OPEC, og allerede nå ”luftes” muligheten for ytterligere kutt innenfor OPEC.


Det blir åpenbart interessant å følge utviklingen i rapporteringen av forsyningsdataene fra EIA i tiden fremover, og på ettersommeren 2007 kan det være at dataene fjerner grunnlaget for spørsmålet i overskriften.

Jeg stilte et spørsmål i overskriften av dette innlegget, så nå oppfordres leserne til å komme med synspunkter/kommentarer.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, DECEMBER 2006

20 kommentarer:

CQD Norway sa...

Hmm... det er det faren min (hvil i fred) pleide å si "this is just a waiting game".

Jeg har bange anelser at du kan ha rett. Det overrasker deg nok ikke; du vet godt at jeg er pessimist! Allikevel, frykter jeg for konsekvensene om vi virkelig ha passert "peak oil".

Er dette tilfellet, så kommer dine statistikk å vise det ganske snart, og vårt møte med virkeligheten vil nok kunne bli brutalt.

Jeg tror få - bortsett ifra du, meg og en del andre "spesiell interesserte" - er klar over hvor betydningsfull, i så fall, er den tiden vi nå lever i... og hvor enormt denne saken egentlig er.

Viser til mitt ekstra innlegg i CQD...

Anonym sa...

"TEHRAN (AFP) - Iran's OPEC envoy Hossein Kazempour Ardebili has called on the oil cartel to agree a new oil output cut at its next meeting to counter an oversupply of crude."

Enligt ovanstående så får jag en känsla av att OPEC försöker mörklägga att man redan passerat toppen genom att ge sken av att man frivilligt skär ned produktionen.

Dessutom vet vi att Nordsjön och Cantarell har nått produktionstopp. Gäller detta också Ghawar i Saudiarabien så har nog världen också nått toppen.

Sommaren 2007 tror jag (liksom vår skickliga artikelförfattare) att vi vågar dra ganska säkra slutsatser. Når vi 100 dollar/fat till sommaren utan att råoljeutvinningen tydligt ökar så är nog globala produktionstoppen (därmed också "Peak Everything"!) passerad!

Isotopen sa...

Ja, jeg sitter også med følelsen av at du har helt rett, energimann.
Det er bare så for j..... at ikke mange flere kan se og si det. I det offentlige rom.
Det man kan lure på er når sprekker boblen?
Hva kan vi gjøre for å buffre opp mot denne selvødeleggende katastrofen??

Syklist sa...

Hei, og takk for din pålitlige og grundige innsats i dette spørsmålet!

Som de fleste er inne på her så er det for tidlig å besvare spørsmålet i overskriften. Men hvilke kriterier skal være oppfylt for at man med god sikkerhet kan konkuldere med at ”Peak Oil” er passert? Jeg ser for meg tre mulige varianter:

Intuitivt begrunnet
Et intuitivt begrunnet kriterie, som jeg mener er det Energimann foreslår i artikkelen, er en begrunnet konklusjon på grunnlag av et produksjonsfall sammen med en vurdering av fremtidige vekstmuligheter.

Statistisk begrunnet
En annen mulighet er å utelukkende basere seg på historiske produksjonsdata. Et kriterie kan f.eks. være: ”Peak Oil” er passert når gjeldende produksjon er 5% lavere enn hittil maksimale verdi

Statistisk kombinasjon
Konklusjonen kan trekkes på grunnlag av flere statistiske variable: ”Peak Oil” er passer når man over en tre års periode har hatt stigende oljepris og fallende produksjon

Så når skal den fete damen begynne å synge? Matthew Simmons har lenge argumentert for at døgnproduksjonen i et kort intervall er lite interessant siden det i korte perioder vil være mulig å booste produksjonen, men at det heller er årlig bærekraftig produksjon over flere år som bør være retningsgivende. Jeg er tilhenger av faste og målbare kriterier, og hadde ønsket meg et velbegrunnet kritiere basert på oljepris, produksjonshistorikk og evt andre variable. Er det med god innsikt som har innspill?

Peak Oil estimat
Jeg synes det er vanskelig å si noe sikkert om tidspunktet for ”Peak Oil”. Dersom forholdene i Saudi Arabia og Ghawar er så stusselige som man kan få inntrykk av så er nok ikke overskriften i dette innlegget langt unna sannheten. Men dersom S.A. klarer å holde koken litt til, og leverer halvparten av produksjonsøkningen de har lovet til 2009 så ser jeg ikke bort i fra at verdens oljeproduksjon gjennom en krampaktig kontraksjon klarer å hoste opp en ny ”peak”. Oljeprisen har vært markant stigende siden 2002, og ut fra tommelfingerregelen om at det tar 7 år å føde et oljefelt ser jeg ikke bort fra at det kan komme en siste bølge med knøtt-felt inn på markedet snart. Siden det meste henger på S.A., og nevnte land ikke ikke er spesilet godt kjent for å komme med den åpne og fulle sannhet, er mitt personlige estimat for peak oil en gang fra i dag til 2015, med 2009 som P50. Dette er mest begrunnet i estimater fra TOD.

Til isotopen:
Jeg har diskutert peak oil med noen økonomer og andre ”konservative” de siste ukene, og du verden så langt det er frem til en erkjennelse på at det eksisterer noen som helst vekstbegrensning i energiforsyningen. Stjernesitatet så langt er: Jeg føler meg temmelig sikker på at oljelandene vil bli sittende igjen med verdiløs olje på lik linje med landene som i dag sitter igjen med verdiløst kull. Jeg regner ikke med at det er mange her som deler den bekymringen :-) De som tror at ”boblen” sprekker av seg selv når Peak Oil er passert må nok tenke om igjen. Men vårt arbeid med å drive opplysning blir nok langt enklere når produksjonen står for fall og oljeprisen pendler over $100.

odin sa...

Hei igjen gutter og jenter!
Jeg skulle gjerne ha postet et par innlegg i min egen blogg(som er i sin førfødsel fase), men det hoper seg opp med eksamener for tiden og jeg får heller begrense meg til denne kommentaren så lenge.
Det er mye spennende lesning rundt omkring på nettet for tiden, og det er mange estimater rundt omkring. Det er selvsagt umulig for meg, og alle andre å kunne gi et godt estimat på peak, fordi de største produsentene holder sine produksjonstall tett inntil kroppen. Det er allikevel mye som tyder på at toppen er kommet eller er så nære at OPEC og andre begynner å skjelve seriøst i knærne. I følge Bakhtari, Deffeyes og Simmons er Iran, Kuwait og Saudi Arabias URR(ultimately recoverable resource) politisk oppjustert og ca.dobbelt så store som det som er geologisk grunnlag for å tro. I følge simmons er det rundt nå at saudi arabia skulle ha peaket. Disse estimatene er veldig interessante når man ser utviklingen i midtøsten og opec de seneste månedene.
OPECs reduksjon på 1.2 millioner fat om dagen er offisielt en reduksjon for å ikke krasje oljeprisen, men med en oljepris som ligger rundt 55-60(og stigende) er vel dette ikke akkurat troverdig. Jeg lurer på om SA og OPEC prøver å skjule en reell reduksjon i kapasiteten.
Hvis man da tar med de seneste dagers rapporter fra regionen blir bildet ganske skremmende. Denne artikkelen ble publisert i Washington Post 29.nov.
Nawaf Obaid, som er "managing director" i the Saudi National Security Assessment Project i Riyadh, mener at en Amerikansk tilbaketrekning(som rapportert fra det Hvite hus) fra Irak ville medføre at SA og Iran vil gå inn på hver sin side i konflikten og utløse en krig i hele regionen.
Denne artikkelen fra AP
forteller at Saudierne har arrestert 136 mistenkte militante som panla terrorangrep inne i kongeriket.
Sammen med rapporter om Israels planer om angrep på Iran (Will Israel bomb iran BBC 2006) og Libanons populære protester mot "marionett regimet" er det liten tvil om at det er spennende tider i Midtøsten. Men er alt dette stormaktsspill for å sikre seg de resterende ressursene i området, i vente av en energikrise der de som sitter med oljen sitter med makta eller undeliggende relgiøse spenninger som kommer til syne i kjølvannet av USAs kjempeblemme i Irak?
Uansett er det vel liten tvil om at stridighetene i regionen spiller inn på oljeeksporten fra landene. Ved en eventuell regionskrig vil det vel se ut som om vi har nådd en topp, uten at det nødvendigvis er en geologisk topp, men snarere "above ground" grunner til toppen.
Nigeria og Irak har allerede store problemer med å produsere 100% av kapasiteten grunnet uroligheter, og dette kan være med på å forklare den toppen vi har sett i OPEC i september 2006. og verden desember 2005.
At toppen rykker stadig nærmere er det allikevel liten tvil om, og hvis SA er over toppen er "Peak everything" like rundt hjørnet,men det tror jeg vi ikke får vite sikkert får et par år etter faktisk peak.

Uansett er det nok muligheter for at statens pensjonsfond utland kan vokse seg større og feitere de nærmeste årene selv om norsk produksjon synker.

e.i. sa...

Nok en gang takk for denne blog'en! Diskusjonsforum på Internett er stort sett en sørgelig smørje av kunnskapsløshet og personangrep. Det er derfor utrolig bra at det her finnes et forum med meningsutveksling basert på kunnskap og fakta. Dette er viktig ikke minst med tanke på at temaene som blir tatt opp vil komme til å bli enormt viktige.

Det må likevel være tillatt med skarpe meningsmotsetninger, så lenge disse ikke har form som personangrep.

Hyggelig at det da også ser ut til å være økende oppslutning om diskusjonene. Kanskje dette vil kunne utvikle seg til noe à la en norsk variant av TOD, i all beskjedenhet, -det skal noe til å gjenskape den bredden som finnes i et språkfellesskap som det engelskspråklige, med rundt 400 millioner mennesker. Vi er tross alt bare 1/100 del av dette.
Dersom vi ikke regner med de andre skandinaviske landene.. Hyggelig at det er svenske deltagere her!! Men hvor bliver det av danskerne? Er det sant som enkelte hevder at Danmark er blitt et "normalitetsdiktatur", der det er enda mindre rom for avvikende meninger enn i Norge? Det en gang så romslige og lune Danmark, med plass til andre enn de effektive og strømlinjeformede..?

Og hvor blir det av folk fra energibransjen?? Er de alle unntatt "energimann" oppslukt av det Kunstler kaller "the consensus trance"? Denne lammende enigheten om at den måten vi har innrettet oss på er den beste, for ikke å si den eneste mulige, og at å stille spørsmål ved dette er det reneste kjetteri. Det er fullt mulig å delta her under ett eller annet pseudonym!

Så et par punkter til dagens postering fra "energimann":

Det er signaler som tyder på at verdensøkonomien er på vei inn i en stagnasjon, som kanskje vil utvikle seg til en resesjon, en periode med reelt minkende økonomisk aktivitet. Jeg er redd for at en slik utvikling kan kamuflere den geologiske Peak Oil, og til og med gi fallende oljepriser. Dersom vi ikke er oppmerksomme på denne muligheten, risikerer vi at økonomene nok en gang kan peke nese og komme med "hva var det vi sa". For da vil jo markedet på nytt ordne opp, - tilsynelatende. I stedet for et fokus på den reelle situasjonen: at vi vil måtte klare oss med mindre energi, vil fokus bli på hvordan vi skal få "fart på økonomien" igjen. Og det vil naturligvis måtte skje med metoder som er helt forfeila i forhold til de realitetene vi kommer til å stå overfor.
Jeg ser for meg en serie med slike perioder før det ikke nytter å fornekte at vi står ved grensene for den økonomiske aktiviteten som naturen selv setter. Dette må de som prøver å spre kunnskap om Peak Oil være oppmerksomme på.

Et annet moment: jeg ser at ulike typer bioenergi også nå er med i det statistiske grunnlaget for den samlede energi"produksjonen". Dersom dette er riktig er det temmelig misvisende. For å være velvillig er bare 50% av energien i bioenergi et tilskudd til den samlede energi"produksjonen". Resten kommer fra innsatsmidler i form av stort sett fossil energi. Komponenten bioenergi må derfor halveres før den legges til i statistikken. Ennå er vel denne typen energi et lite bidrag, men det vil bli viktig å være oppmerksom på at det er nettoenergien fra bioenergi som kan legges til.

Energimann sa...

La meg først få uttrykke at jeg synes det er oppmuntrende med så mange og gode kommentarer. Åpenbart er ”Peak Oil” et tema som skaper interesse og debatt, noe som har vært mye av min intensjon for å skrive innlegg på ”Kveldssong for hydrokarbonar”.

Også takk til dere som legger inn linker som også flere lesere kan ha interesse av, og som er relatert til utfordringene som ligger og venter.

En av kommentarene kategoriserte min posisjon som intuitivt begrunnet, noe som jeg oppfatter som presist. De harde dataene er vanskelig å debattere og ved å velge et format med harde data, så har intensjonen min vært å skape en felles plattform å diskutere fra.

Jeg har selv av og til lurt på hva omforente kriterier som skulle legges til grunn som allment kunne brukes til å bekrefte at ”Peak Oil” er passert. En av kommentarene foreslår statistisk begrunnet og/eller statistisk kombinasjon.
Begge metodene beskriver en situasjon som beskriver ”Peak Oil” som et historisk og ugjendrivelig faktum.

Skulle eksempelvis et kriterium, som at den globale oljeforsyningen permanent skal ha falt med 5 % fra dokumentert toppnivå, vel da vil effektene fra ”Peak Oil” allerede ha meldt seg. Allerede nå er effektene følbare for de fattigste landene. Jeg har tidligere dokumentert at allerede nå har ”Peak Oil” blitt en realitet for de fattige landene, og at en videre budkrig vil gi den rike delen av verden ytterligere noe tid før effektene melder seg der også. Det som er tankevekkeren er at det tar tid (mange år, muligens tiår) å justere mange av aktivitetene i en oljebasert økonomi, og jeg er ikke overbevist om at det å vente til at ”Peak Oil” er et ugjendrivelig faktum vil være den smarteste strategien.

Jeg har blant annet hatt en utveksling av synspunkter med Chris Skrebowski (Megaprojects) og vi innser begge at det er vanskelig å gi et estimat på når ”Peak Oil” inntreffer, blant annet på grunn av usikkerhetene i estimatene som; fallrate (decline rate), nye prosjekter (og eventuelle forsinkelser), usikkerheter rundt reserveestimater, endringer i økonomisk vekst, geopolitiske hendelser etc..

Den parameteren som har vist seg vanskeligst å spå godt om, fra et teknisk ståsted, er fallraten. Jeg har gjennom årene observert (fra norsk sokkel) at fallraten normalt har blitt høyere enn hva som var forventningen(e). Det er utviklingen i de historiske dataene og disse observasjonene som fikk meg, under tvil, til å velge spørsmålet ”VAR ”PEAK OIL” I 2005?” som overskrift til dette innlegget.

Jeg registrer at i media blir det beskrevet at ”frykten” har fått et nytt ansikt ….svekket (økonomisk) vekst, mot tidligere inflasjon.

Nå er olje (etter mitt syn) den viktigste energikilden for industrialisert økonomier. Følger en utviklingen for naturgassforsyningen viser det seg at en ny front i ”energikrigene” er i ferd med å åpne seg.

NATURGASS

I Nord Amerika har naturgass utvinningen falt med om lag 5 % siden 2001 (basert på data fra EIA), og flere av de profilerte analytikerne (blant annet RAYMOND JAMES) publiserte nylig analyser som viser forventninger om akselererende fall i de nærmeste årene. Riktignok kan noe naturgassforbruk erstattes gjennom bruk av oljebaserte produkter, men så var det utviklingen i den globale oljeforsyningen da……..(sa noen ”CATCH 22”?)

Vest Europa er i ferd med å tømme sine naturgassreserver, og veksten i leveransene fra Norge klarer ikke fullt ut å kompensere for fallet i Vest Europa. Dette øker Vest Europas avhengighet av fremtidig import av naturgass fra Russland, Algerie (Nord Afrika) og etter hvert fra Midt Østen.

(Vest Europas energidilemmaer vil bli mer utførlig beskrevet i et fremtidig innlegg her på ”Kveldssong for hydrokarbonar”.)

Poenget mitt er å beskrive at jeg observerer at det ikke bare er ”Peak Oil” som vil utgjøre en trussel mot industrialiserte økonomier, utviklingen tyder på at situasjonen for naturgassforsyningen vil bidra til å forsterke effektene fra ”Peak Oil”, og jeg er ikke overbevist om at denne kombinasjonen er like godt forstått overalt. ”Optimistene” peker på at naturgass kan erstatte noe olje (noe som prinsipielt er riktig), men er de da oppmerksomme på hvordan forsyningssituasjonen for naturgass er i ferd med å utvikle seg?

EROEI

Så langt har jeg berørt lite effektene fra EROEI (Energy Returned On Energy Invested).

Det mange er enige om er at ”de letteste fatene” er allerede produsert. Med andre ord hvert fat olje som produseres nå og i fremtiden, krever mer energi og vil se et voksende energibehov. Med andre ord så synker ”netto nyttig energi” fra hvert produsert fat olje (jeg tror ikke tallet er dramatisk, men de voksende driftskostnadene for oljeselskapene vitner om at det stadig blir mer krevende å hente ut det marginale fatet).

Videre opererer statistikken jeg legger til grunn volum, den blir med andre ord ikke justert for det faktum at etanol, metanol etc. på volumetrisk basis bare har 60 - 70 % av energien til olje.

Vel, dette var noe ytterligere og foreløpig tillegginformasjon.

SNURR DEBATT!!

Energimann

elgisolnedgang sa...

Denne korte artikkelen henta frå DN med tittelen "Spår full fart i oljebransjen" fortel i grunnen svært mykje utan at ein spade vert kalla ein spade. Om dette er bevissst eller ubevisst er ikkje godt å seie. Formuleringa "På lengre sikt vil vi finne mindre olje og gass enn det vi produserer", vitnar definitivt om definisjomsproblem med omsyn kva som er fortid og framtid, kort eller lang sikt.

http://www.dn.no/forsiden/energi/article944321.ece

Eit lite spørsmål til slutt:

Skuldast ikkje nedgangen i russisk NGL-produksjon delvis at russarane prioriterer gassleveransar ut frå både økonomiske og strategiske omsyn ?

elgisolnedgang sa...

Har eit lite spørsmål til som eg gløymde ovanfor.
Der byrjar å nærme seg 30 år sidan gymnaset, så eg må spørje fagkunskapen: Er det OH-gruppa i etanol som gjer at den volumetriske energitettleiken berre er 60-70% til den i olje ?

Ser elles at eg har surra med TBF´ane. Sjølvsagt heiter det LNG.

Energimann sa...

God kveld Elg…….

NGL (Natural Gas Liquids; hovedsakelig etan, propan, iso- og normalbutan, pentan) finnes normalt i olje og gassfelt. Her finnes det store variasjoner mellom felt og regioner.

Årsaken til at NGL utvinningen faller i Russland mener jeg henger sammen med at gassen i reservoaret med tiden normalt blir ”tørrere”, det vil si at på relativ volumbasis inneholder brønnstrømmen mindre væsker (liquids).

Prosesseringsmarginene for NGL har vært gode den siste tiden (pga høy oljepris) og dette skulle normalt få felteierne til å hente ut så mye væske som mulig. Det jeg mener nedgangen i NGL utvinningen i Russland skyldes, er at gassen har blitt ”tørrere”. Det samme skjer nå i USA (ifølge data fra EIA).

LNG (Liquified Natural Gas), er normalt metan (CH4), kjølt ned til flytende form for å kunne transporters til markedene med skip (ref Snøhvit).

I Øst Sibir (Sakhaliin?) blir det nå bygd anlegg for LNG, og planene var at en del av gassen fra Shtokman feltet skulle kjøles ned til LNG for transport, hovedsakelig til det nordamerikanske markedet.

Nå tyder mye på at mesteparten av gassen fra Shtokman ender opp i Europa som ”rørgass”, dvs transportert i gassform gjennom rørledninger.

----------------

Hvorfor kan du ikke stille slike spørsmål der svaret lett kan ”Googles”? ;-)

Det kan være vi brukte de samme lærebøkene på gymnaset, og jeg måtte grave dypt i barnelærdommen før jeg kom frem til følgende (dette under stor risiko for å bli kraftig irettesatt av lesere som er ”nyleste” og dermed stryke for åpen scene).

Da olje har lange kjeder med HC molekyler, har jeg valgt å svare ved å sammenligne etanol (som finnes i diverse fluider som kan fås kjøpt i spesielle butikker, da normalt tilsatt mye vann) mot etan (som ved normale betingelser er i gassform, men som det er mulig å gjøre flytende ved å endre temperatur og trykkbetingelsene.)

Først kjemiske formler og molvekter;

ETANOL (C2H5OH) MOLVEKT; 46
ETAN (C2H6) MOLVEKT; 30

Oppbyggingen av etanol viser at dette er et større molekyl.

Sammenligner vi støkiometrisk forbrenning av de to molekylene får vi;

C2H5OH + 3 O2 => 2 CO2 + 3 H2O

C2H6 + 3,5 O2 => 2 CO2 + 3 H2O

Et molekyl av henholdsvis etan og etanol gir de samme sluttproduktene ved ideell støkiometrisk forbrenning.

Legg imidlertid merke til at etan krever noe mer oksygen, O2, dette indikerer mer energi frigitt fra etan (eller olje om du vil) ved forbrenningen.

Jeg håper dette kan gi en pekepinn på hva svaret på spørsmålet ditt er.

Energimann

elgisolnedgang sa...

Til energimann
Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmåla (og at forrvirringa mi om LNG/NLG vart oppklara) Då var det alså som eg trudde:
At energiutbyttet ved forbrenning av alkohol er mindre enn ved å brenne det tilsvarande hydrokarbonmolekylet og at skilnaden metan/metanol er størst for så å minke, nærast omvendt proprsjonalt med molekylstorleik.Men for å seie det som det er:

Eg hadde som ei von om at eg med eit slikt spørsmål kunne provosere skaplesarar frå bransjen til å kome på bana. Dette er då elementære greier for dei.

Syklist sa...

En liten sanntidsoppdatering: Hovedopplaget på dn.no er for øyeblikket en artikkelsom jubler over økt oljeproduksjon som følge av EOR. Artikkelen opplyser at den totale økningen er på hele 1.2 mill fat olje. Så da kan vi holde det gående i 11 timer til.

Anonym sa...

Legg merke til reknestykket i artikkelen "syklist" viser til:

1,2 million fat olje
Oljepris på ca.62,5 USD/fat
Dollarkurs på 6 NOK/USD

1,2 million fat x 62,5 USD/fat X 6 NOK/USD = 450 millionar NOK

Så var det utgiftssida då...

Energimann sa...

På generelt grunnlag avtar varmeverdien på vektbasis for hydrokarboner (naturgass som metan, etan, propan, butan etc.) med molekylstørrelsen. (Det er ikke mye, men en nedadgående trend i varmeverdien for større molekyler blir gjengitt i faglitteraturen.)
Dersom dette også gjelder metanol og etanol, skulle metanol ha høyest brennverdi av de to.

Jeg mener prinsipielt at olje (fossilt sollys) er en så utrolig flott energiressurs at det er riktig å hente ut så mye som mulig av den.
1,2 millioner fat olje er hva som nå utvinnes fra norsk sokkel i løpet av 11 timer.
Globalt forbrukes nå rundt 84 Mb/d, med andre ord dekker den økte utvinningen ytterligere 20 minutters globalt forbruk.

Artikkelen sier at modifikasjonene på Brage er beregnet å koste rundt 200 MNOK. Dette gir (udiskontert) et investeringselement på rundt 28 USD/fat (med forutsetningene til ”anonymous”), i tillegg kommer enhetskostnadene for drift. Det er med andre ord de høye oljeprisene som gjør slike ”marginale” prosjekter lønnsomme………og det kommer nok flere av dem fremover.
Et spørsmål, av mer filosofisk natur, er om det er teknologi (IOR/EOR), økte enhetspriser eller en kombinasjon som bidrar til denne økte utvinningen?
På norsk sokkel vil utvinningen fra felt fortsette inntil total enhetskostnad blir lik enhetsprisen. I det øyeblikket at driften av et felt ikke er lønnsom, vil det stenges ned.

Energimann

elgisolnedgang sa...

Eit pussig sammentreff.

Finansavisen 6/12-2006:

Norsk Hydro meddelte i dag på sin kapitalmarkedsdag at selskapet venter en produksjon på 605.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2007. Dette er rundt 40.000 fat lavere enn hva analytikerne ventet før selskapets tredjekvartalsrapport

Dagens Næringsliv 6/12-2006:

Hydro selger bildeler.
Norsk Hydro og Fiat selger Meridian Technolgies til en gruppe ledet av Estatia for 200 millioner kanadiske dollar

Isotopen sa...

Noen år siden bokfordypningen her også, men her er noen energitall for de intereserte:

1 tonn of oil equivalent( toe )= 42GJ
1 tonn NGL = 45 GJ
1 tonn of coal equivalent( tce )= 29,3 GJ
1000 Sm3 Natural gas( 15C,1 bar )=36GJ
1 tonn uran = 10000-16000 toe.

Litt på siden, 1 tonn crude oil = 7,3 barrels.
1 barrel = 159 liter eller 42 gallons.

elgisolnedgang sa...

Energimann skreiv i ein kommentar her på bloggen den 6. desember:

-På norsk sokkel vil utvinningen fra felt fortsette inntil total enhetskostnad blir lik enhetsprisen. I det øyeblikket at driften av felt ikke er lønnsom, vil det stenges ned.

Dagens Næringsliv svarer i dag med fylgjande overskrifter:

Rekordhøye oljeinvesteringer
Neste år ventes tidenes høyeste investeringer i leting og drift på norsk sokkel.

Reiten bekymret over kostnadseksplosjon
Hydros konsernsjef Eivind Reiten er bekymret over kostnadseksplosjonen på norsk sokkel. De høye kostnadene truer utviklingen av marginale ressurser. Dette kan ikke fortsette i et akselererende tempo, sa Reiten.

Lavere oljeproduksjon
Den samlede produksjonen av petroleum på norsk kontinentalsokkel gikk svakt ned i løpet av de ni første månedene i 2006.

Ein skulle tru Energimann var i ferd med å setje dagsorden.

Isak sa...

Vel, vel. Nå har det seg slik at det går tydelig fram av figuren at produksjnen falt i perioden 2001-2002. det blir litt søkt å forskuttere et peak bare fordi prduksjonen har flata ut i 2005? Eller hur??? For meg ser dette ut som svingninger.

CQD Norway sa...

Isak, forskjell vil jeg tro, ligger i det vi visste da og vet i dag om nye prosjekter som ennå kan settes i drift. Jeg tror ikke det er nye prosjekter nok til å holde kurven der den er... og all statistikk jeg har sett tyder på at den store nedgangen nå vil begynne. At det i mellomtid kan være midlertidige svingninger, hvor produksjonen øker er jeg ikke i tvil om, men neste "topp" på graffen kommer til å bli lavere enn toppen i 2005, og den som følger den enda lavere. Fra nå av går det bare én vei!

Energimann sa...

Det som også er forskjellig er at i 2001/2002 falt oljeprisen til rundt $20/fat, noe som kan være en følge av 11. september. Mange har pekt på at nedgangen i denne perioden (2001/2002) var drevet av svakere etterspørsel.

Det som er nytt er at prisen nå ligger rundt $60-65/fat uten at forsyningen viser tegn til å vokse.

Legg inn en kommentar