1. nov. 2006

HVOR LENGE VIL PLATÅET VARE?

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert 1. november og inkluderer data til og med august 2006.
Dette innlegget er en oppdatering (av hovedsaklig figurene) fra dette innlegget.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på olje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform, som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i november 2006 for perioden januar 2001 til og med august 2006.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

EIA rapporterer normalt offisielle data (fra de landene der disse er tilgjengelige) og dataene fra EIA for Norge vil derfor være identiske med dataene for råolje og kondensat fra OD (Oljedirektoratet).

Diagrammet illustrerer også at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat siden oktober 2004. Siden oktober 2004 har oljeprisen steget med omtrent 50 %.

Oljeprisen har trukket seg noe tilbake siden toppen i august. Årsakene er mange, normalt trekker oljeprisen seg tilbake tidlig på høsten, men det hjelper sikkert at lagrene i USA har god fyllingsgrad, de ødeleggende orkanene uteble og for en periode er den geopolitiske frykten redusert, og prisreduksjonene har gitt de som prøver å marginalisere ”Peak Oil” fornyet selvtillit……..så lenge det varer.

Oljeprisen har i en periode vært volatil (vist store svingninger), og jeg er av den oppfatning at den vil vise en fremtidig voksende trend,……så får vi se om julen kommer tidlig i år for alle verdens oljeeksportører.

OPEC har besluttet å redusere utvinningen med 1,2 Mb/d fra 1. november i år, og blir en slik reduksjon effektiv, vil det enda kunne ta 5 - 6 uker før effekten vises igjen gjennom økte lagertrekk og dermed fornyet press mot oljeprisen.

Relativt oktober utgaven av EIA International Petroleum Monthly har data for olje og kondensat utvinningen for månedene januar 2005 til og med juli 2006 blitt gjenstand for revisjon i november rapporten fra EIA.

For de 8 første månedene i 2006 er den globale forsyningen av all energi i væskeform omtrent 127 000 fat/dag lavere enn samme periode i fjor. Med andre ord skulle den globale forsyningen for de resterende 4 månedene i 2006 i gjennomsnitt bli på 84,63 Mb/d, vil den globale forsyningen i 2006 bli identisk med forsyningen i 2005.

Dataene viser også at den globale forsyningen av all energi i væskeform nådde en ny topp i august 2006 på 85,096 Mb/d, og den forrige toppen var fra juli 2006 på 85,067 Mb/d.

Husk at effektene fra Katrina og Rita, hovedsakelig i september og oktober i fjor kan medføre at gjennomsnittverdien i disse månedene for 2006 øker noe relativt 2005, på den annen side vil effekten fra reduksjonene i OPEC kunne bringe gjennomsnittsverdien ned for november og desember i år.

Dette var bakgrunnen for valg av overskrift denne gangen.

ASPO USA avholdt nylig en konferanse i Boston. I et intervju under denne konferansen av Matt Simmons (som jeg forstår få av leserne av denne bloggen ikke trenger en nærmere omtale av) om den globale utvinningen nå er på platå uttalte han;


”I’d say sustaining the base for 5 or 10 years is not impossible but extremely long odds.”

Matt Simmons refererte da mye til den stramme situasjonen i riggmarkedet, som kan gjøre det vanskelig å utvikle ny kapasitet til å motvirke fallratene globalt.

Igjen, det blir sikkert slitsomt for enkelte av leserne av denne bloggen med så mye tall, men poenget er å dokumentere at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat gjennom de siste 2 årene. Forsetter dette vil det igjen bli vekst i……….oljeprisen.

Den aritmetiske gjennomsnittsverdien for de siste 23 månedene (oktober 2004 - august 2006) er 84,314 Mb/d. Avviket fra gjennomsnittsverdien for den enkelte måned har vært mindre enn 1 % i begge retninger gjennom disse 23 månedene.

Det kaller jeg flatt, eller hva mener leserne?

EIA sine data viser fortsatt at den globale forsyningen av konvensjonell olje og kondensat hadde en topp i desember 2005 med 74,06 Mb/d. Forsyningen av konvensjonell olje og kondensat er 119 000 fat/dag lavere for de 8 første månedene i år relativt samme periode i fjor.

Så langt viser offisielle data fra EIA at beregningene til professor Deffeyes ikke har blitt gjort til skamme med hensyn til tidspunktet for den globale toppen for utvinningen av olje og kondensat.

For USA viser ferske data fra EIA at etterspørselen etter bensin den siste tiden har vært høyere enn samme periode i fjor.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL fortsatt hadde en topp i februar 2005.

Ovenfor er en figur som viser utviklingen globalt i utvinningen av NGL (Natural Gas Liquids; som i hovedsak er etan, propan, butan) fra januar 2001 til august 2006. I figuren er også vist en glattet 12 MMA for å redusere effektene fra svingninger fra den ene måneden til den andre.

Det er et interessant trekk i utvinningen av NGL i USA. Naturgassprisene har nå gjennom en lengre periode vært relativt lave (sammenlignet med olje på brennverdibasis), noe som har gitt produsentene økonomiske incentiver til å trekke ut så mye NGL som mulig fra den produserte gassen (høye prosesseringsmarginer). På tross av dette viser dataene fra EIA at NGL utvinningen i USA faller bratt.

Er naturgassprisene høye, dvs at naturgass på brennverdibasis oppnår lik eller høyere pris enn olje, vil naturgassprodusentene prøve å selge så mye NGL som mulig som naturgass.

Data for NGL utvinningen i Russland viser det som trygt kan karakteriseres som et dramatisk fall.

Annen energi i væskeform nådde en ny topp i august 2006 på 3,55 Mb/d som er 0,21 Mb/d over den forrige toppen fra november 2005. Denne kategorien er den eneste som nå viser vekst, og skal den etter hvert kunne fylle gapet for olje, kondensat og NGL må veksten bli langt sterkere enn hva dataene viser den er nå.

Dette ble spontant kommentert med at august 2006 var den måneden som hadde ekstra høy etanol (sprit) produksjon.

Ja, det kan trengs mye sprit fremover skal virkningene fra de historiske dataene for den globale oljeutvinningen og hva disse innevarsler………… fortrenges.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, NOVEMBER 2006

9 kommentarer:

elgisolnedgang sa...

Ikkje rart at det vert satsa så stort på etanolproduksjon i USA. Subsidiane er så store at eit destilleri vert nedbetalt på 3 år, berre av dei. Subsidiane er garanterte til år 2010. Dei som får smake dei negative konsekvensane av dette er dei som nyttar mais til andre ting.

Sitat:
There are multiple points here, but one is that hog producers (and other corn users that cannot get substantial advantages from distillers' grains) may be grossly disadvantaged by the federal ethanol subsidy. A second point is that the federal subsidy is so large that three years of this subsidy by itself is equal to the entire cost to build the plant. This would be equivalent to telling a hog producer to build buildings and populate them and the federal government will provide a subsidy that is equal to the costs of construction and population over the first three years. The federal subsidy on ethanol is in the law until 2010.

Link:http://www.agriculture.com/ag/story.jhtml?storyid=/templatedata/ag/story/data/1161352421466.xml&catref=ag1001&page=2

Ikkje det at eg trur amerikanarane har vondt av å ete litt mindre bacon, men dette viser tydeleg at ting får konsekvensar

Syklist sa...

Hei!

Takk for en god artikkel - som alltid :-) Jeg har et spørsmål:

Dersom USA nå går på den ressesjonen som alle gaper om antar jeg forbruket der kan dempes noe. I så tilfelle, er det sannsynlig at vi kan passere peak oil uten at prisen øker nevneverdig over et par år? Eller vil de store vekstlandene som bl.a. Kina sørge for å holde både pris og etterspørsel høy og økende?

CQD Norway sa...

Flott artikel, som alltid, Energimann! Vi vet hvor vi kan komme for objektiv tall og statistikk.

Lager du disse grafiske fremstillingene selv? Det er veldig imponerende.

Men... og hvis du gjør dette... jeg skjønner at du er opptatt av tall, og helst ikke vil spekulere (ikke forandre deg; det er jo nettopp dette som er din spesialitet), men la meg som liker å spekulere gjøre dette. Så kan du (selvsagt hypotetisk, setter tallene inn i datamaskinen din og vis oss resultatet av hypotesen)...

La oss gjøre dette på et barnslig språk (for at ingen skal føle mistenkeliggjort - hehe). La oss si at det er noen *slemme* folk i verden som ser at oljen faktisk har "peaked", og ikke har tenkt å redusere sitt forbruk. Så slipper de løs en syntetisk dødsbringende pest, som heter "fuglainfluensa" som tar livet av - skal vi si - 1/3 deler av befolkningen, gjerne litt mer i de såkalte "u-land"...

Hva slags effekt - hypotetisk, selvsagt - ville dette har og hvor mye lenger vil det tillate de som overlever å fortsette som nå? Hvis det var en stor "demand destruction"?

Energimann sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Energimann sa...

Først en link til en artikkel i Fortune som viser at $3/gallon allerede er historie og SUV salget øker. Nevnte noen korttidshukommelse?

Link: http://money.cnn.com/2006/11/01/magazines/fortune/pluggedin_taylor_SUVsales.fortune/index.htm

Virker nå som at etanol produksjonen kan komme til å trenge alle de subsidiene som kan mønstres.

Forresten er det flere studier som viser en sterk korrelasjon mellom prisen på olje og etanol, metanol og bio-drivstoff generelt. Burde ikke være overraskende siden bio-drivstoff er sterkt avhengige av olje for fremstilling.

“Give the people what they deserve; Bacon and Reality-TV.

--------------
Til: Syklist

Takk for hyggelig tilbakemelding.

Ovenfor er en link til en artikkel om at SUV salget igjen øker i USA, så resesjonstrollet kan temporært ha blitt drevet gjennom skogen og tilbake til hulen sin i fjellet.

Generelt er jeg av den oppfatning at en resesjon i den amerikanske økonomien, som nå er motoren i verdensøkonomien, vil bidra til å redusere etterspørselen etter olje. Det kan da oppstå et temporært tilbudsoverskudd som kan sette oljeprisen under et nedadgående press. Jeg tror at OPEC i en slik situasjon vil utøve sin markedsdominans (OPEC som gruppe er største netto eksportør av olje) med å foreta ytterligere reduksjoner i utvinningen, og på det viset konsolidere et nytt golv for oljeprisen, kanskje $50/fat.

Kina (og andre økonomier i sørøst Asia) er avhengige av det amerikanske markedet for å sikre vekst i den kinesiske økonomien. Det er med andre komplekse relasjoner i den globale økonomien som gjensidig påvirker hverandre om amerikansk økonomi skulle bli rammet av en langvarig resesjon.

En resesjon i USA tror jeg også vil sette dollaren under (nedadgående) press.

Det kan godt være at ”Peak Oil” blir passert under en større resesjon uten at dette blir viet spesiell oppmerksomhet. Oljeselskapene vil ved utsikter til lavere priser kunne komme til å bli mer tilbakeholdne med leting og utbygging, noe som bare vil kunne forsterke en nedadgående trend i forsyningen.

Etter noe tid vil det bli satt i verk tiltak for igjen å få fart på økonomien, og da kan det vise seg at det blir vanskelig å få den globale oljeutvinningen tilbake til nye høyder. Da vil vi kunne se oss tilbake og konstatere at ”Peak Oil” ……….. har vært.

Til: CQD Norway

”DATA SLÅR ALLTID TEORIER.”

”Studer dataene tre ganger og trekk så konklusjonene.”
kontra
”Trekk en konklusjon, og søk deretter dataene.”

Den første metoden vinner alltid………….. og er mer arbeidskrevende.

Faktumet er at dataene ligger i flere store EXCEL databaser på harddisken min, som jevnlig blir oppdaterte mot de offisielle fra blant annet BP, DTI, EIA, IEA, OD for å nevne noen.

Med litt erfaring i bruk av EXCEL (eller tilsvarende regneark) kombinert med at EXCEL har en fleksibel og anvendelig grafikkpakke, så er det svært lett å få frem grafiske fremstillinger. Grafikk formidler et budskap mange ganger raskere en endeløse tabeller med forklaringer. Det krever også litt øye for å få frem pedagogisk gode diagrammer, slik at spesielle effekter fort blir synlige for mottakerne. Dette selvfølgelig uten at det skal gå utover mulighetene for tredjeparter til å kunne verifisere det diagrammene fremstiller.

Faktumet er at mye av det jeg publiserer på ”Kveldssong for hydrokarbonar” er biprodukter fra annet arbeide.

”Demand destruction” skjer allerede, og en rekke land er allerede hardt rammet av det gjennom prisøkningene. Det er begrenset hvor mye forbruk som det er mulig å ”skvise” ut av de mindre velstående landene.

Jeg tror andre effekter kan ha mer langtrekkende konsekvenser, ref linken nedenfor

Link: http://www.terradaily.com/reports/Most_Lakes_Across_China_Polluted_Or_Emptied_Out_By_Humans_999.html

som beskriver nedtapping av grunnvannet og forurensning av innsjøer i Kina, som nå er en langt større og reell trussel for helsen til befolkningen enn ”skumle” bakterier i et eller annet laboratorium.

Videre kan nevnes sviktende avlinger, synkende kornlagre, som etter hvert vil gi ”naturlige” kriser.

Det kan synes som at vi snart nærmer oss ”Peak Everything”

Energimann

Isotopen sa...

Peak everything var i grunnen et godt uttrykk. Vi er og blir for mange mennesker på denne kloden.
Tilbake til etanol. Krever ikke det svært mye energi å fremstille?
Virker på meg som "å pisse i buksa".
Ser bare på hva som går med av sukker, og ikke minst trevirke.

Energimann sa...

Ja, ”Peak Everything” er et godt uttrykk siden det virker som at innenfor en rekke områder er menneskeheten nå i ferd med å nå fysiske beskrankninger på hva som kan hentes fra kloden.

Jeg er ingen ekspert på etanol (utover at jeg konsumerer noe ved festlige anledninger og i godt selskap.)

Det jeg har registrert er at det foregår flere debatter om hvor mye netto energi som kan høstes ved etanolfremstilling. Dette vil selvsagt avhenge av hva som brukes som råstoff og hvilken prosess som legges til grunn. Videre søker disse debattene en klargjøring på at energibruk i hele verdikjeden blir inkludert ved beregninger av netto energigevinst ved etanolfremstilling.

Siden mye av råstoffene for etanolproduksjonen bruker kunstgjødsel (fra naturgass/olje), er avhengig av et mekanisert (oljedrevent) jordbruk, bruker olje ved transport av råvarene til anlegg for etanolfremstilling etc. så er det lett å forstå at kostnadene ved etanolproduksjon viser en korrelasjon mot olje/naturgassprisene.

Det hersker en del forestillinger om at etanolfremstilling i Brasil kan direkte overføres til andre land. Dette er selvsagt ikke tilfelle siden Brasil har en del naturgitte forutsetninger der mye av avfallet fra sukkerproduksjonen brukes som råstoff til etanolfremstilling.

Det høres selvfølgelig flott ut å fremstille et CO2 nøytralt drivstoff. Dette gjøres ofte uten å sette det i sammenheng med de totale energimengdene som verden nå forbruker.

Etanol har en volumetrisk energitetthet som er omtrent 70 % av den til bensin/diesel, og er hygroskopisk (tar enkelt til seg vann), noe som indikerer at det også er en del praktiske utfordringer med bruk av etanol, kanskje da spesielt i klima med store temperatursvingninger (luftfuktighet).

At etanol kan få en rolle i fremtidig energiforsyning tror jeg er reelt, men dette vil fortsatt utgjøre kun en liten del av nåværende oljeforbruk.

elgisolnedgang sa...

Eg har også tru på at t.d. etanol vil spele ei rolle når det gjeld framtidig energiforsyning. Det same gjeld fleire av dei andre alternativa ein kjenner. Men ein har ingen grunn til å sjå på dette som ei sovepute. Utfordringane som den reduserte olje og gassutvinninga i framtida representerer, vert enorme uansett.

Når det gjeld etanol, biodiesel og hydrogen, er dette energiberarar som i stor grad vert utvikla for bruk innanfor transportsektoren. Det hadde vore interessant å sett ein rekneskap der ein fekk fram kor stor del av brennverdien i råstoffet ein sat att med på drivstofftanken til slutt. Ein må sjølvsagt også få fram kor mykje energi som går med i produksjonen.

Kan hende hadde ein slik rekneskap fått fleire til å innsjå at vi må tilpasse kartet etter terrenget og ikkje omvendt. Det er langt frå sikkert at prognosane om auka transport av menneske og varer er tenlege utgangspunkt for samfunnsplanlegging. Truleg er brennverdien i papiret den einaste verkelege verdien.

Energimann sa...

Etanol vil kun utgjøre et lite tilskudd til energiforsyningen innenfor transportsektoren.

Her er jeg av den oppfatning at elgisolnedgang berører noe som er kjernen i det vi står overfor.

Det er dessverre en utbredt oppfatning av at det eksisterer en rekke alternativer som står klare til å ta over etter hvert som olje og gassreservoarene går tomme. Så langt vet ikke jeg om noen alternativer som kan erstatte olje og gass på energitetthet, omfang og pris.

Så forresten at noen reportasjer på CNBC viste til økte priser på mais ($3,50/bushel) på grunn av økt etanol etterspørsel, noe som har fått kjøttprodusentene til å bekymre seg. Vel, etter noe tid blir vel baconet også dyrere for å dekke inn kostnadene for dyrefor.

”Sarkasme på”

Jippii, markedet virker!

”Sarkasme av”

Dersom noen der ute vet om reelle alternativer så vær så snill å dele dokumentasjonen med oss.

Kanskje vil det en dag bli dyrket alternativer til mais for etanolproduksjon på områder ikke egnet for annet,………..hvor nå enn dette måtte være.


Tomtønna postet nylig et godt innlegg med mange gode linker til mer detaljert informasjon, men fortsatt er problemet at det er vanskelig å finne data/rapporter som flere stiller seg bak, både når det gjelder metodikk og resultater.

Jeg tror at den fallende tilgjengeligheten til energi i væskeform om noen år også blir merkbar også for de såkalte industrialiserte økonomiene. Da blir det et paradoks at samfunnsplanleggingen legger opp til fortsatt vekst i transport av mennesker og varer, mens virkeligheten etter hvert vil påtvinge en gradvis reduksjon i transport av mennesker og varer.

Legg inn en kommentar