30. sep. 2006

PLATÅET BESKREVET MED DATA FRA EIA PIM OKTOBER 2006

Den noe kryptiske innledningen i overskriften er et akronym for statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, Petroleum International Monthly).

Større versjoner av figurene fås ved å klikke (og åpne i nytt vindu) på dem.

Dette innlegget er en oppdatering (av hovedsaklig figurene) fra dette innlegget fra juli og dette fra i august i år (så dere som brukte sommeren til andre fornuftige ting, som å forbruke mest mulig olje mens sjansen enda er der, kan nå bruke en mørk høstkveld til å få noe av historikken).


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på olje/kondensat, NGL og andre, som blant annet CTL, GTL, etanol og metanol) slik dette ble rapportert av EIA PIM for oktober 2006 for perioden januar 2001 til juli 2006.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre og på det viset tydeligere vise trenden i utviklingen i total forsyning.

EIA rapporterer normalt offisielle data (fra de landene der disse er tilgjengelige) og dataene fra EIA for Norge vil derfor være identiske med dataene fra OD (Oljedirektoratet).

Diagrammet illustrerer også at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat siden oktober 2004. Siden oktober 2004 har oljeprisen steget med omtrent 50 %.

Oljeprisen har trukket seg noe tilbake siden toppen i august. Årsakene er mange, normalt trekker oljeprisen seg tilbake tidlig på høsten, men det hjelper sikkert at lagrene i USA har god fyllingsgrad, de ødeleggende orkanene uteble og for en periode er den geopolitiske frykten redusert (mindre behov for Petro-Prozac), og prisreduksjonene har gitt de som prøver å marginalisere ”Peak Oil” fornyet selvtillit……..så lenge det varer.

Å følge utviklingen i den globale oljeforsyningen er klart mer spennende enn å se på at maling tørker, noen vil sågar kalle det en grøsser, og kanskje får de etter hvert mer rett enn hva selv jeg ville like.

Oljeprisen har i en periode vært volatil (viser store svingninger), og jeg er av den oppfatning at den vil vise en fremtidig voksende trend,……så får vi se om julen kommer tidlig i år for alle verdens oljeeksportører.

Relativt september utgaven av EIA PIM har alle dataene for olje og kondensat utvinningen for månedene desember 2005 til og med juni 2006 blitt revidert ned i oktober rapporten fra EIA.

For de 7 første månedene i 2006 er den globale forsyningen av all energi i væskeform omtrent 180 000 fat/dag lavere enn samme periode i fjor.

Dataene viser også at den globale forsyningen av all energi i væskeform nådde en ny topp i juli 2006 på 85,03 Mb/d, den forrige toppen var fra mai 2005 på 84,79 Mb/d.

Husk effekten fra Katrina og Rita, hovedsakelig i september og oktober i fjor.

Det blir sikkert slitsomt for enkelte av leserne av denne bloggen med så mye tall, men poenget er å dokumentere at den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål har vært flat gjennom de siste 2 årene.

Den aritmetiske gjennomsnittsverdien for de siste 22 månedene (oktober 2004 - juli 2006) er 84,25 Mb/d. Avviket fra gjennomsnittsverdien har vært mindre enn 1 % i begge retninger i disse 22 månedene.

Det kaller jeg flatt, eller hva mener leserne?

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL fortsatt hadde en topp i februar 2005, og 12 MMA viser fortsatt en nedadgående trend.

Annen energi i væskeform nådde en ny topp i juli 2005 på 3,33 Mb/d som er 0,05 Mb/d over den forrige toppen fra november 2005.

Dersom bio- (etanol, diesel etc.) skal berge dagen, ja da bør snart kornbøndene……

For USA viser ferske data fra EIA at etterspørselen etter bensin den siste tiden har vært høyere enn samme periode i fjor.

EIA sine data viser fortsatt at den globale forsyningen av konvensjonell olje og kondensat hadde en topp i desember 2005.

Så langt viser altså offisielle data fra EIA at beregningene til professor Deffeyes ikke har blitt gjort til skamme med hensyn til tidspunktet for den globale toppen for utvinningen av olje og kondensat.

UTVINNINGEN I OPEC


Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av olje, kondensat og NGL innenfor OPEC for perioden januar 2001 til juli 2006 slik dette rapporteres av EIA. Så langt har den rapporterte utvinningen (all energi i væskeform) innenfor OPEC vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall. Foreløpige rapporter for august og september (Petrologistics) indikerer at dette fallet fortsetter.

For OPEC er det en nedgang på gjennomsnittlig 300 000 fat/dag (altså rundt 1 %) i årets syv første måneder relativt samme periode i fjor.

Dataene fra EIA viser at utvinningen av olje og kondensat fra Saudi Arabia har falt med 0,25 Mb/d i årets syv første måneder relativt samme periode i fjor. Dette skjer samtidig med at Saudi Arabia har et rekordhøyt antall leterigger i aktivitet. Dette har innenfor visse kretser gitt ny næring til spekulasjoner om utvinningen fra verdens største oljefelt Ghawar, og om Saudi Arabia har passert oljetoppen. Næring til spekulasjonene hentes gjennom sammenlikninger med hva som skjedde i Texas etter at utvinningstoppen ble passert der. Boreaktiviteten i Texas økte uten at dette klarte å reversere fallet i utvinningen.

EIA PIM for oktober 2006 har revidert ned tallene for olje/kondensat utvinningen for Russland, noe som gjør at Saudi Arabia fortsatt opprettholder sin posisjon som verdens største oljeprodusent.

Så langt viser dataene (fra dem dere vet) at Russland hadde en ny topp i sin utvinning i juni og juli 2006 begge på 9,26 Mb/d som er 0,02 Mb/d over forrige topp fra desember 2005. Dette viser at veksten i oljeutvinningen i Russland har bremset kraftig opp den siste tiden.

Den øvrige verden med unntak av OPEC og Russland hadde fortsatt sin kollektive topp for utvinning av all energi i væskeform i desember 2003.

Utviklingen innen OPEC er interessant, det er denne organisasjonen verden setter sin lit til skal fylle gapet (mellom etterspørsel og tilbud) for å unngå at prisene fortsetter nordover og dermed bremser veksten i verdensøkonomien. For tre år siden ville OPEC ha vært fornøyd med priser rundt $30/fat, nå antydes muligheten av å momentant redusere utvinningen bare oljeprisen nærmer seg $60/fat, som folk flest nå plutselig mener er billig. Folk flest har egentlig rett, men jeg vil velge å tro av helt gale årsaker.

Tidene forandrer seg åpenbart, og dersom folk flest ikke bare lot korttidshukommelsen være referansen som ble brukt til å beskrive forventningene til fremtiden, skulle det etter hvert begynne å bli mange som viste interesse for bakgrunnen for dette prissignalet.

De harde historiske dataene viser fortsatt at mye tyder på at verden er svært nær, om den ikke allerede har passert, toppen for forsyning av all energi i væskeform.

Jeg håper fortsatt i mitt stille sinn at Mike Lynch og CERA har rett i….. at oljetoppen enda ikke er i syne.

Så til dere som lurer på hvorfor dette innlegget er skrevet i september basert på data fra oktober er det bare en ting å si;

”Kveldssong for hydrokarbonar” beskrives og kommenteres utviklingen…..før den skjer.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, OCTOBER 2006

4 kommentarer:

CQD Norway sa...

"Jeg håper fortsatt i mitt stille sinn at Mike Lynch og CERA har rett i….. at oljetoppen enda ikke er i syne."

Det gjør jeg også - men jeg er vel pessimist. Litt merkelig at $60 nå er "billig" for oljeprisen, og sett at "billig" er såpass relativt kommer vi nok å anse $100 som "billig" om ikke alt for lenge...

Jeg er enig i det en annen har sagt, at du burde begynne å trimme skjegget ditt og gjør deg klar til debatt på TV. Du har de nakne faktene ingen ville kunne motsi!

Så vi kan håpe i det stille det ikke er her... men jeg kan vanskelig tolke informasjonen du gjør tilgjengelig for oss her annerledes - dessverre. Og når vi tar i tillegg med huskrakket i USA som mange eksperter mener har begynt, da er det dukket for noe helt forferdelig om vi om noen måneder også må innse at Peak Oil "has been and gone"...

Du er en ener Energimann. Bra jobbet!

Energimann sa...

Til CQD Norway

Først, TAKK for den rosende omtalen (jeg rødmet da jeg leste den, helt sant! Skjegg kunne gjort det mindre synbart,…. og jeg har ikke tørt å bevege meg ut i dagslys….. enda).

Jeg er ikke i en posisjon til å dele ut noen karakteristikk av deg, men inntil det motsatte er bevist vil jeg velge å betrakte deg som en godt orientert realist.

Nå har det seg slik at jeg aldri har hatt noe skjegg (unngår dermed problem med postkasser og den slags), unntak har vært når jeg har vært på lengre ekspedisjoner at forholdene ikke har tillatt for den slags ”siviliserte” aktiviteter.

Tomtønna (som synes å ha tatt seg en skrivepause fra bloggen) skriver helst nynorsk og sist jeg så et bilde av ham….hadde han skjegg. Så med tanke på en eventuell TV debatt kan jeg vel trygt si at i og med at forberedelsene krever en aktivitet mindre for meg, vil jeg raskere kunne stille å debattere og dokumentere hva som faktisk har skjedd, og med en viss tyngde (håper jeg) hva dette kan innevarsle fremover.

Når det kommer til fakta får jeg parere med å si at det er mye, mye, mye mer på harddisken, men jeg må begrense meg, har tross alt en hel rekke andre ting som gjør krav på min tid.

Ikke sant, det er interessant hvor fort en ting som oljeprisen der en ”spådom” om $60+/fat for tre år siden i brede kretser ville blitt karakterisert som virkelighetsfjernt og marginalisert etter alle kunster, i dag blir betraktet som lav og normal. Mange vil nok bruke dette i sin bortforklaring med å vise til at dette beviser hvor tilpasningsdyktige menneskene er.

Hører noen av dere noe sånt, så oppfordre vedkommende momentant til å lese ”OVERSHOOT” av William R. Catton Jr. (ikke kast bort verdifull tid med å forsøke å finne denne boken hos norske bokhandlere, bestill den fra Amazon.com med engang. Derimot dersom det skulle være bøker om interiør, vin, matoppskrifter, moter etc. har norske bokhandlere etter hvert et altomfattende utvalg (på flere språk) med kvalitetsfotografier på høyglanset papir. Med andre ord kunstverk for en hver bokhylle i et hjem som vil reflektere tidens ånd.)

Nigeria og Venezuela (blant annet) har nylig varslet reduksjoner i oljeutvinningen for å støtte opp under prisen, og reaksjonen har ikke uteblitt med at pris pilene igjen peker oppover. Det som blir interessant å følge er hvor mye prisen vil bevege seg oppover som følge av denne marginale tilstramningen. Oljeprisen er som kjent lite elastisk.

Vil en reduksjon i den globale forsyningen på 0,2 % resultere i en prisoppgang på 10 %?

Vi får se de nærmeste dagene og ukene.

Når oljeprisen går nord for $100/fat, så vil dette innebære at bensinprisen i Norge kommer rundt 14 NOK/liter, så da kan vi igjen vente en del forutsigbare TV debatter (som i realiteten vil være en ren repetisjon av tidligere debatter, og av den grunn vil jeg allerede nå anbefale leserne av denne bloggen i stedet å bruke tiden til å overvære en virkelig ”grøsser”….. som å stirre på is som smelter eller maling som tørker) på at nå må noe gjøres med moms og avgifter på drivstoff.

Ikke forvent noe fra noen som helst (i praksis de samme ansiktene som i mange år har vært brukt av MSM (Main Stream Media) til å forklare for seerne at ”egentlig er dette et forbigående syklisk fenomen som har vært erfart tidligere, og A/S Norge burde glede seg over høye oljepriser” eller tilsvarende) som kan antyde at det kan være fundamentale årsaker til dette. Dette blir som en scene fra (etter mitt syn historiens beste og mest actionfylte film ”Casablanca” (Riktig; ”Special Effects” hadde ingen av hovedrollene), der politisjefen etter en kriminell handling reagerer med å gi ordre om ”Round up the usual suspects!”

Og etter debatten følger gjerne en ny episode av ”Reality TV” (av mangel på annen virkelighet) eller en eller annen serie som berger kvelden og nattesøvnen.

Boligboblen i USA (og andre steder) inngår i likningen, men det gjør blant annet også tvillingunderskuddene til USA, naturgassforsyningen og problemer med vannforsyning i enkelte regioner (India er et av de nyere alvorlige tilfellene), global oppvarming etc..

Det er klart for meg at det som nå skjer ikke er bærekraftig, og jo høyere opp økonomier kommer, desto lengre og hardere blir fallet.

Dette kan dessverre også, i hvert fall i perioder, komme til å redusere etterspørselen av olje under tilbudet, med påfølgende prisnedgang og dermed forsvinner ”Peak Oil” fra radaren, for så å dukke opp igjen når det på nytt blir gjort forsøk på å dra i gang økonomier.

Skulle det med tiden vise seg at ”Peak Oil has been and gone”, da kan vi snart virkelig vente oss underholdning (riktignok av den tragikomiske karakteren) av en ny og hittil ukjent dimensjon, der media plutselig snur seg rundt og stiller spørsmål til virkelige og fiktive ansvarlige på hvordan kunne dette skje?

Den virkelige skyldige ville enhver kunne stirre inn i ”kvitøyet” ved å se i speilet.

Hvem var det som visste og hvorfor ble ikke allmennheten informert om dette tidligere?

Hva slags planer, om noen, eksisterer for å tilpasse samfunnet til en fremtid med mindre energi i væskeform?

Tid for TV debatter i etterkant av ”Peak Oil” tror jeg like gjerne kunne vært brukt til å vise akvariefisk, stillheten fra deltakerne vil i hvert fall være tilsvarende,……. bare ikke fullt så pinlig.

Også når det etter hvert begynner å gå opp for flere hva dette innebærer, starter panikksalget av blant annet hytter som plutselig mange innser de etter hvert får lite fremtidig glede av, samtidig med at åpenbaringen fra de demrende realitetene leder til konklusjoner om fremtidig finansiell evne til å kunne betjene lån. Ved dette tidspunktet vil nok de berørte begynne å organisere seg og kreve at det ”offentlige” må tre støttende til.

En interessant observasjon fra USA (og jeg sverger på at jeg ikke prøver å trekke noen som helst paralleller) er at etter bensinprisene reiste nord for $3/gallon, meldte forsikringsselskapene om en vekst i branner i SUV’er. Bensinprisen i USA har i den siste tiden trukket seg noe tilbake, men for hvor lenge?

Jeg har ingen vitenskapelige forklaringer til dette enestående fenomenet, men på fullstendig uvitenskapelig grunnlag ser jeg at det er en sterk korrelasjon mellom bensinprisen i USA og branner i SUV’er.

------------------------------

Hva kommer av nye innlegg på ”Kveldssong for hydrokarbonar”?

Så til dere som leser dette, i en av de nærmeste dagene vil jeg poste et innlegg som handler om utviklingen i netto eksport kapasitet av olje, med en oppdatering og kommentarer basert på data fra EIA Petroleum International Monthly for oktober 2006.

Innlegget burde være en alvorlig tankevekker for de som prøver å forstå hva som skjer på den internasjonale arenaen.

HINT: U-landene bør straks henvende seg til giverlandene med følgende oppfordring;

”Ikke send mer penger!”

”Send more OIL,… now,… please!”

Noe senere kommer jeg til å poste et laaaangt innlegg med mine kommentarer supplert med omfattende og harde fakta til artikkelen ”Predicting the Peak” i siste OD magasin.

HINT; de av leserne som allerede nå har blitt uhelbredelig avhengige av ”Petro-Prozac” bør allerede nå forsikre seg om at de har forsyninger til å øyeblikkelig kunne doble eller triple dosene som legen deres nå har foreskrevet, i hvert fall for noen måneder fremover.

Som et bidrag til å bringe noe klargjørende om ”Peak Oil” til torgs har jeg foreløpig og etter hvert med publisert og dokumentert grunnlag konkludert med å gi artikkelen ”Predicting the Peak” terningkast - 0 -, NULL.

Anonym sa...

För info: Sverige har fått en ny regering som tydligen vill förstärka den världsfrånvända transportpolitik som hittills bedrivits i Norges östra grannland. Citat:

"Alliansen vill nu riva upp beslutet om bygget av järnvägstunneln under Stockholm.
Den borgerliga fyrklövern vill i stället lägga pengarna på nya vägar." En av dessa är "förbifart Stockholm".

Det är inte bara i Norge som allmänheten inte får någon information om oljesituationen. Om det nu kan vara till någon tröst?! Tack för en toppensajt!

Tomtønna sa...

Hallo, der ute i cyberspace. Dette er Tomtønna, faintly calling.

Det er rett som energimann påpeikar, eg har dei siste 30 åra ikkje brydd meg om å kjempe mot naturen når det gjeld skjeggvekst.Dette speglar kanskje ei defaitistisk og energifattig livshaldning, som ikkje sel særleg godt korkje på fjernsyn eller andre stadar i 2006.

"Denne mannen vil jo ikke noe! Kan han vente at noe skal skje når han bare sitter der og lar skjegget gro? Det trengs entrepenører med vilje for å skape forandringer!"

Ein utidig bruk av "sidemål" understrekar vel også at eg er ein klidøl som er så ettertrykkjeleg "sidelined" at eg ikkje kan vente noko større gjennomslag i MSM? Kanskje eg kan få kome på "Puls" for å illustrere Juklerød-diagnosen "Paranoia kverulantis"???

Neidå. Eg har berre (ein liten?) skrivepause. Det er heldgivis større kunstnarar som får skrivesperre. Så får eg vone at eg kjem attende på eit seinare tidspunkt...

Når det er sagt, må eg berre seie at eg nødig vil tilføre bloggen "static & clutter" når energimann kjem med så mykje uimotseieleg faktakunnskap som ein berre må ta lærdom av. Det er gledeleg å sjå at det kjem fleire lesarar til etter kvart. At det ikkje er så mange kommentarar til kvart innlegg finn eg ikkje så merkeleg, "you can't argue facts & physics". Det er berre å ta opplysningane til vitande (=til etterretning), dersom du ikkje har saklege motargument.

Så kvar er de, fagfolket i oljenorge? Logg inn frå ei IP-adresse som ikkje kan sporast under "anonymus", "oljetrollet",
"gullfaxefad" eller kvasomhelst. Opplys oss utgruppene!

Dette skjer i andre land. Kvifor ikkje i "energistormakta" Norge? Er den lutherske pliktkjensla så manifest at det er komplett umogeleg å tenkje utanfor boksen?

Politikk er ei anna skuffe. Peak Oil=Paradigmeskifte, med eit (truleg) stort etterslep i tid. "Politikk er å ville noe", men som vi veit blir viljen av liten verdi dersom ein ikkje har energi å sette bak "krava". Ei (middelklasse)familie her i landet råder truleg over 250 kw effekt dersom dei slår på alle sine brytarar(alt frå bilar til elektrisk nasehårsfjernar..)Det vil seie at ein "at a flick of a switch" råder over like mykje energi som ein romersk godseigar med 3000 slavar. Vi lever som kongar, og ønskjer(naturleg nok)å halde fram med det. Korleis skal vi så få til ein "powerdown" i siviliserte former?

Eg har sjølv ein liten "status" i nærmiljøet som olje- og undergangsminister. Eg fekk såleis vere med på eit møte med SV si Heidi Sørensen her i bygda for ikkje så lenge sidan. Eg konsentrerte meg om det enkle problemet eksponetiell vekst. Utan særleg hell, ..trur eg.

"Miljøpartia" SV og Venstre lever også i tida før paradigmeskiftet, til liks med størstedelen av miljørørsla.

Historia går sin gang. Neste regjering blir vel av Framstegspartiet og Høgre, inspirert av suksessen til Moderaterna hos broderfolket.

Det kan vel medverke til å framskunde klårgjere problemstillingane.

Men ting tek tid. Ofte så lang at det vert for seint.

Legg inn en kommentar