17. sep. 2006

OLJEPRISEN ER SYKLISK

Innenfor oljeindustrien er det godt kjent at oljeprisen er syklisk. Det som imidlertid er nytt er at den nå svinger svært mye over kort tid.

Det som også er interessant å registrere er forklaringene fra analytikerne som ikke klarer å trekke linjene fullt ut til de fundamentale forholdene eller visualisere den historiske utviklingen. I dette innlegget vil jeg kort presentere litt historikk og det at sesongmessige svingninger i oljeprisen er mer regelen enn unntaket.

Figuren ovenfor viser utviklingen i den nominelle oljeprisen fra januar 1987 til nå.

I et sånt perspektiv er det lett å få øye på den relativt bratte stigningen særlig de 3 - 4 siste årene der oljeprisen har økt med faktor på nesten 3. Historiske begivenheter som Irak sin invasjon av Kuwait er lett å få øye på og effekten i etterkant av 11. september 2001.

Dersom det tas etter nærmere blikk på utviklingen i prisen siden januar 2004 til nå, viser det seg at en gang i løpet av høsten starter oljeprisen å legge på seg, om ikke nødvendigvis samme dato hvert år. I fjor startet oljeprisen klatringen tidlig, så kom orkanene og etter hvert som det ble frigjort ekstraordinær olje fra lagrene og vinteren på den nordlige halvkulen ble mild, krympet oljeprisen (det ble bokstavelig talt helt olje på det opprørte oljeprishavet.).

I år startet oljeprisen klatringen igjen på sommeren, og synes nå å være inne i den sesongmessige overgangen fra sommer til høst hvor den synker, slik den har gjort de to siste årene.

Dersom oljeprisen er syklisk vil den igjen starte å klatre senere på høsten. Forsyningssituasjonen er fortsatt stram, og alt tyder på at den vil fortsette å være det. Dersom syklusene er regelmessige vil oljeprisen igjen krype nordover, senest fra månedskiftet november/desember, og fortsatt synes den underliggende oljeprisutviklingen å være nordlig.

KILDE FOR HISTORISKE DATA:

[1] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar