20. sep. 2006

HVA MED NYE FELT?

Et mye brukt argument mot det nært forestående fallet i den globale oljeutvinningen er at det stadig vil komme ny (konvensjonell) olje fra reserver under utvikling og nye funn.

Det er ingen seriøse energianalytikere som forsøker å bestride dette, men det som ofte ikke blir vist til og inkludert er at utvinningen fra den aldrende basen kontinuerlig mister kapasitet.

Innenfor oljeindustrien har det lenge eksistert en tommelfingerregel om at globalt mistes det årlig en kapasitet på 5 % som må erstattes med innfasing av ”friske felt” og i tillegg skal disse sikre forventningene om fremtidig forbruksvekst.

Flere aktører, som CERA og Petroleum Review (ved Chris Skrebowski), har uavhengig av hverandre vist til at planlagt ny kapasitet fra ”nye” felt og funn vil akkumulert utgjøre rundt 17 millioner fat for dagen fra 2006 til 2010.

Figuren ovenfor viser hvordan total global oljeforsyning utvikler seg under forutsetning av at basen fra 2005 faller med 5 % årlig i årene fremover, samtidig med at ny kapasitet fases inn som beskrevet i Petroleum Review.
MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I figuren er tegnet inn prognosene for etterspørsel mot 2010, og skulle den virkelige forsyningen utvikle seg som figuren antyder, bør det forventes at det vil skje en rasjonering gjennom fortsatt økning i oljeprisen.

Basen kan selvfølgelig falle med lavere eller høyere rater, der høyere rater forverrer forsyningsutsiktene. Figuren viser veksten for OPEC, land utenfor OPEC og bidrag fra felt med en kapasitet mindre enn 50 000 fat for dagen.

Figuren illustrerer at med 5 % fallrate og innfasing som beskrevet i artikkelen fra Petroleum Review vil den globale oljeforsyningen (i beste fall) være tilnærmet konstant ut dette tiåret.

So far so good.

Oppdateringer omkring en del av prosjektene som var beskrevet i artikkelen viser at mange av disse er hjemsøkte av forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Blant annet ”Thunder Horse” (som ble skadet av ”Ivan” og med maks kapasitet 250 000 fat for dagen) i Mexicogulfen, Kashagan (maks kapasitet 1 200 000 fat for dagen i 2016) i Khasakstan, Sakhallin øst i Russland for å nevne noen.

Det viser seg i tillegg at markedet for borerigger, utstyr og fagfolk nå er stramt og bidrar med å gi ytterligere forsinkelser.

Noen av de refererte prosjektene i listen til Petroleum Review oppgir en total døgnutvinning i fat oljeekvivalenter for dagen. Med andre ord listen krever at det gjøres en kvalifisert gjetning på splitten mellom olje og gassutvinning for en rekke av prosjektene.

I figuren er det antatt et oppbygningsprofil mot platå for nye felt.

For ordens skyld inkluderer figuren råolje, kondensat og NGL og ikke andre kilder for energi i væskeform som, ”refinery gains”, GTL, CTL, etanol, metanol etc..

Så langt i 2006 viser data fra EIA og IEA at veksten i den globale oljeforsyningen relativt 2005 har vært beskjeden, noe som ble dokumentert i dette innlegget.

Tas det videre med at 10 - 12 % av den globale forsyningen nå kommer fra tre felt som Ghawar (Saudi Arabia), Cantarell (Mexico), Burgan (Kuwait) der to av dem er bekreftet av myndighetene vil erfare bratte fall (mer enn 8 % årlig) i utvinningen, synes jeg at det enda er for tidlig å avlyse realiteten om at den globale oljeutvinningen snart vil starte på en irreversibel sørlig kurs. Bidrag fra det siste store funnet, Jack i Mexicogulfen, kan ventes tidlig i neste tiår, og enda gjenstår mye arbeider med å kartlegge størrelsene (det er flere funn og prospekter) fra disse.

Det er realiteter som dette som overbeviser meg om at prisfallet på olje den siste tiden ikke blir særlig langvarig.

Eller hva tror leserne av ”Kveldssong for hydrokarbonar”?

Vil oljeprisen nå 50 USD/fat før den når 80 USD/fat?

KILDER:
[1] BP STATISTICAL REVIEW JUNE 2006
[2] PETROLEUM REVIEW APRIL 2006, MEGAPROJECTS

4 kommentarer:

yahoo sa...

Tviler kraftig på 50-tallet, virker helt urealistisk. 80$ kommer jo en vakker dag, men når?
Dette Jack2 funnet virker mystifistisk på meg (er dog ufaglært) - men 1 mil ned - og temperaturer på 2-300C på råoljen, sier jo sitt mht komplikasjoner, det skjønner selv jeg. Har samtidig lest etpar plasser at innholdet estimert "er blåst ut av proporsjoner", ren jettelek - eller sågar strategisk for å få Capitol til å åpne for full dypvannsleting over hele fjølen.

Sidekommentar - ser daglig "hyping av oljeskvetter her og der i norske media" - og Enoksen var sogar kjempeglad for "etpar skjepper som var mulig å hale i land".

Ellers Energimann - du som har slik dybdekunnskap på tabeller og mer (meget informativt) - REGNER jeg med at er den i kongeriket som først kan uttale med med overbevisning : PEAK OIL er her, med tyngde!

stå på

CQD Norway sa...

$50 dollar før $80? For et par måneder siden hadde jeg tvilte på det sterkt, men det kan godt hende. Dessuten tror jeg at prisoppgangen kan bli svært kraftig, da dens nedgang nå synes å være pga psykologiske faktorer. Ser at OPEC har "avlyste Peak Oil"... ja, den som lever for se. Jeg tror klokka tikker, og kanskje benektelsene fra de store er bare nok et knepp for å vinne litt mer tid før virkeligheten i dette er opplagt for alle.

Isotopen sa...

Jeg ser for meg en kortvarig nedgang, mitt tips blir heller 80 enn 50 $/barrel.
Skal lure på hva producer price på olja vil bli på denne deep water affæren.
2000 meter vann og så 8000 meter ned i skorpa. Imponerende.

Isotopen sa...

Det var visst 2000 meter vann og 10000 meter under skorpa.
2000 meter mer imponerende.

Legg inn en kommentar