13. sep. 2006

EIA vs IEA + PREDICTING THE PEAK

Fra IEA Oil Market Report for august 2006

World oil supply gained 615 kb/d in July to reach 85.5 mb/d. Revisions driven by an unscheduled shutdown of Alaska’s 400 kb/d Prudhoe Bay field trim non-OPEC supply by 220 kb/d in 2006 and 30 kb/d in 2007. Non-OPEC output averages 51.1 mb/d in 2006 and 53.0 mb/d in 2007.

Fra IEA Oil Market Report for september 2006

World oil supply fell 400 kb/d in August to 85.8 mb/d underpinned by lower output from the North Sea, Iran and Saudi Arabia. Non-OPEC supply for 2006 and 2007 is trimmed by 60 kb/d and 145 kb/d respectively, to 51.0 mb/d and 52.8 mb/d. Downward revisions were centred on the North Sea, Mexico, Brazil and Angola.

Altså i juli 2006 var i følge IEA Oil Market Report total global olje forsyning 85,5 Mb/d, og i august 2006 falt den med 400 kb/d (0,4 Mb/d) til 85,8 Mb/d!!!!!!?

Det er slike ting som nå gjør meg en smule forsiktig med data fra IEA. Det kan også nevnes at i forbindelse med juliutgaven av IEA OMR highlights, var for første gang så langt jeg kan registrere (og andre) at IEA ikke gav noe tall på total global oljeforsyning.

Av den grunn vil jeg inntil videre legge til grunn data fra USDOE EIA (som kommer i Excel format) for figurformatet gjengitt nedenfor. Denne gangen med data fra EIA slik disse ble presentert i International Petroleum Monthly for september 2006, som presenterte data for utviklingen i den global oljeforsyningen til og med juni 2006. Veksten for hele 2006 er basert på prognosene til EIA i deres Short Term Energy Outlook (STEO) fra juni 2006.


Figuren viser endringer (årlig differensiel utvikling) fra det ene året til det andre.

Data fra EIA hittil i 2006 viser en gjennomsnittlig total global forsyning på 84,29 millioner fat for dagen (antatt å være all energi i væskeform) som er en nedgang på 0,11 Mb/d relativt samme periode i 2005 (HUSK, Katrina og Rita kom senere i 2005), den sorte søylen viser hva EIA nå forventer av vekst for hele 2006 (relativt 2005), den skarpt grønne søylen viser gjennomsnittlig økning i oljeforsyningen resten av 2006 relativt hele 2005, om EIA sitt måltall skal nås.

For hele 2005 rapporterte EIA en gjennomsnittlig petroleumsforsyning på 84,37 Mb/d, og skal prognosen for hele 2006 nås må gjennomsnittlig total global petroleumsforsyning være omtrent 87,0 Mb/d resten av 2006.

Gjennom 2005 vokste total årlig global forsyning med ca. 1,36 Mb/d (EIA data), og gjennomsnittsprisen (Brent datert) la på seg 15 dollar fatet. Dette er verdt å merke seg da den relativt sterke prisøkningen ikke resulterte i en tilsvarende økning i forsyningen.

PREDICTING THE PEAK

Artikkelen ”OVER TOPPEN?” / (”PREDICTING THE PEAK”) i OD sitt magasin Norsk Sokkel 2-2006 mottar nå kommentarer på det velrenommerte og kvalitetssikrede nettstedet Energy Bulletin (scroll nedover et stykke på siden) av flere internasjonalt profilerte ”Peak Oil” talspersoner.

Fra det jeg kan se er det i tillegg flere andre momenter i nevnte artikkel som burde kommenteres, og jeg har derfor startet å ”drafte” det jeg vil kalle mer utfyllende beskrivelser som vurderes postet her på ”Kveldssong for hydrokarbonar”.

Det er ikke så mye det av generisk karakter som står i artikkelen som fanger min oppmerksomhet, men det som IKKE står der.

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, SEPTEMBER 2006
[2] EIA SHORT TERM ENERGY OUTLOOK (STEO), JUNI 2006
[3] IEA MONTHLY OIL MARKET REPORTS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar