1. aug. 2006

VARIASJONER OVER ET TEMA

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av olje på global basis splittet på fire grupper, Mexico, OPEC, Russland og den øvrige verden for perioden 1985 til 2005 slik dette er rapportert av BP.

Fasongen på utviklingen i oljeutvinningen begynner vel å bli kjent blant de eksklusive faste leserne av ”Kveldssong for hydrokarbonar”, men dataene har gjerne tidligere blitt presentert på en annen måte. For ordens skyld inkluderer BP sine data blant annet ikke etanol, metanol, ”refinery gains” for å nevne noen, derfor vil det være avvik fra totalen mellom BP sine data og EIA og IEA sine.

Jeg har ved flere tidligere innlegg ment at vi er nær om ikke allerede passert ”Peak Oil”, og det som underbygger troen min er utviklingen i den globale oljeforsyningen og prisutviklingen. Jeg tror på prinsippet om å presentere argumenter/data i form av grafikk og ”hard numbers” da dette vil øke kommunikasjonshastigheten og raskere få leserne til å se trender og ”The Big Picture”.

Dette skyldes konkurransen om oppmerksomheten som sikkert de fleste av dere kjenner til.

Det er også bilder som det ovenfor der det dokumenteres at utvinningen i resten av verden (i dette innlegget definert som (Verden minus (Mexico, OPEC og Russland)) har vært flat gjennom flere år og nylig har utvinningen i Mexico (Cantarell) begynt å falle bratt mens det fortsatt er noe vekst fra OPEC og Russland, men totalt har den globale veksten så langt i 2006 bremset kraftig opp.

Verden utenom Mexico, OPEC og Russland hadde ved årsslutt 2005 omtrent 210 milliarder fat gjenværende utvinnbar olje mot en total global på omtrent 1 200 milliarder fat.

Verden (igjen slik som det er definert for dette innlegget) utvant 12,4 milliarder fat i 2005 (33,9 Mb/d av 81,1 Mb/d, eller om lag 42 % av den globale totalen), noe som gir et R/P forhold (Reserver dividert med Produksjon) på omkring 17. Et så pass lavt R/P forhold gir et svakt grunnlag for bærekraftig vekst i utvinningen mot 2010, om i det hele tatt noe.

Det lave R/P forholdet for denne gruppen av land sammen med deres relative høye andel av den globale oljeutvinningen burde få de fleste til å forstå at ”Peak Oil” er ubehagelig nær.

Den delen av verden som beskrives her omfatter blant annet Norge, Storbritannia og USA, land med irreversible fall i utvinningen og land som Angola, Brasil og Kina som har vist vekst i utvinningen. Med andre ord illustrerer også figuren at for denne gruppen av land klarer veksten i utvinningen fra noen land og motvirke fallet i utvinningen hos andre land.

Spørsmålet er bare hvor lenge vil dette vare?


Figuren ovenfor (som er en oppdatering fra et tidligere innlegg) viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for OPEC slik dette er rapportert av EIA for perioden januar 2001 til april 2006 (data for mai 2006 fra EIA blir publisert tidlig i august).

EIA sine data viser så langt at utvinningen fra OPEC hadde en topp i september 2005 med 34,45 millioner fat for dagen og hadde per april 2006 falt med nær en millioner fat for dagen, noe som figuren ovenfor viser.

IEA sine data viser så langt en topp for OPEC per juni 2006 på 34,48 millioner fat for dagen. (Dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner.)

Poenget her er å illustrere at veksten fra OPEC har i de siste månedene i beste fall vist liten vekst. Meldinger i det siste tyder på fortsatt fall i utvinningen i noen av OPEC landene som Saudi Arabia og Nigeria.

I tilegg ventes verdens største felt Ghawar i Saudi Arabia og nest største, Burgan i Kuwait, å ville vise svakere utvinning i nær fremtid.

Det er informasjon som dette som videre underbygger inntrykket av ”Peak Oil’s” umiddelbare nærhet.

Så langt kan alt virke greitt, men det som er en virkelig ukjent faktor som burde vekke de små grå er at når det globale fallet først starter er det ingen gitt å spå noe om størrelsen på det. Det verserer forslag om at fallet kan bli 2-3 % årlig (ASPO), 6 % og hele 8 % årlig.

I denne sammenhengen burde en tankevekker være å se hvor utfordrende det har vært for blant annet Oljedirektoratet og Energistyrelsen (Danmark) som sitter på svært gode data å spå både om sine ”peaker” og fallrater.

Et årlig globalt fall på eksempelvis 6 % (eller omtrent 5 millioner fat for dagen!!) vil raskt sette spor etter seg i den globale økonomien og burde være en tankevekker for langt, langt flere enn en handfull, godt informerte og velartikulerte ildsjeler som etter beste evne søker å trekke oppmerksomheten mot dette som nå synes å være en av de mest underrapporterte sakene i verden.

Problemet vil ikke forsvinne ved å ignorere det i enhver sammenheng og til enhver tid.

Det er imidlertid trøst i at et voksende antall politikere i noen av verdens land (Norge er som kjent et land i verden, selv om mange prøver å late som ikke) begynner å orientere seg mot og ønsker å bli informerte om hva mange frykter er i ferd med å skje med forsyningen av vår viktigste energiressurs.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006
[2] EIA WORLD MONTHLY PETROLEUM REPORT, JULY 2006
[3] IEA OIL MARKET REPORTS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar