3. aug. 2006

UTSIKTEN FRA ET UNIKT PLATÅ

Diagrammet ovenfor (som er en oppdatering fra dette innlegget) viser utviklingen i total global forsyning (i millioner fat per dag; Mb/d) MERK: y-aksen er ikke nullskalert av energi i væskeform slik dette ble rapportert av EIA (Energy Information Administration) i International Petroleum Monthly for august 2006 for perioden januar 2001 til mai 2006.

Den ferskeste utgaven av EIA International Petroleum Monthly inneholdt noen mindre revisjoner av dataene relativt forrige måneds rapport.

Så langt viser forsyningen av all energi i væskeform fortsatt en topp i desember 2005, og trenden inntil mai 2006 er svakt synkende. Dette gjelder også det som er klassifisert som råolje og kondensat (det grønne området i diagrammet.), som foreløpig hadde en topp i desember 2005. Igjen vil jeg minne om professor Deffeyes beregninger som viste at global forsyning av råolje og kondensat ville toppe i desember 2005. Riktignok hadde han tidligere foreslått Thanksgiving (25. november 2005) som offisiell dato til å markere toppen i den globale oljeutvinningen. Han har senere, på sin hjemmeside, forklart at revisjonen av datoen er forbundet med usikkerheter i beregningene.

For å redusere effekten fra månedlige svingninger i forsyningen er det i diagrammet tegnet inn en glattet kurve. Glattingen som er brukt er en bevegelig 12 måneders gjennomsnitt, med andre ord punktet for mai i år representerer gjennomsnittet av dataene for mai 2006 og de 11 foregående månedene. Den glattede kurven viser at veksten i den globale oljeforsyningen har stoppet opp og viser en svakt nedadgående trend de siste månedene.

For OPEC viser de ferskeste dataene fra EIA at forsyningen av råolje, kondensat og NGL fremdeles hadde en topp i september 2005, og forsyningen hadde per mai 2006 falt med totalt mer enn 1,1 millioner fat for dagen relativt denne toppen.

Saudi Arabia hadde lenge en råoljeutvinning på 9,6 Mb/d inntil sist september og har siden falt med 0,4 Mb/d, et fall på mer enn 4 % i løpet av 8 måneder.

Iran viser for samme perioden et fall på nesten 6 % i råoljeutvinningen, og så langt i 2006 er det kun Irak og Libya av OPEC landene som viser noe vekst, alle de andre viser fallende utvinning.

Dataene fra EIA for den globale oljeforsyningen viser at denne har vært tilnærmet flat de siste 20 månedene.

Det er med referanse til figuren at det kan være god grunn til å stille spørsmål om den globale oljeforsyningen nå beveger seg langs platået, og dersom det er tilfellet, viser tallene for OPEC, som var utsett til å fylle et forsyningsgap, at de ikke nå synes å være i stand til det.


Figuren ovenfor viser den globale forsyningen av NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan) og de ferskeste dataene fra EIA viser at NGL forsyningen har vokst de siste årene. Imidlertid viser disse dataene også at veksten i NGL forsyningen har bremset kraftig opp hittil i 2006 relativt 2005. Dataene fra EIA viser at foreløpig har den globale NGL forsyningen hatt en topp i februar 2005.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert

I diagrammet er tegnet inn en glattet 12 måneders gjennomsnitt (de turkis sirklene) for NGL, og denne viser så langt en topp i 2005. Dette står så langt i skarp kontrast til ASPO sine prognoser som viser at den globale NGL forsyningen vil fortsette å vokse.

ASPO sine prognoser viser at den globale toppen kommer i 2010. Så langt viser historiske data at toppen kan være nærmere,…….mye nærmere.

Når det gjelder annen energi i væskeform (det røde området i det første diagrammet) viser også denne en topp i 2005.

Så langt viser altså offisielle data inntil mai 2006 fra statistikkenheten, EIA, hos det amerikanske energidepartementet, DOE, at mye av global forsyning av energi i væskeform har vist topper i 2005.

Med oljepriser som fortsatt viser sterk vekst, og harde fakta som presentert i dette innlegget, må tvilerne på at den globale ”Peak Oil” er rett i nabolaget frembringe sterk dokumentasjon for å klare å berolige om at toppen enda ligger laaaaangt ut i tid.

Det er vel nå på høy tid at flere enn en handfull bloggere begynner å føle uro……….sterk uro, eller er folk flest blendet av den flotte og spektakulære utsikten fra dette unike platået?

Ålreit da folkens, det er tross alt sommer og fint vær så jeg synes vi skulle la folk flest nyte denne utsikten, så lenge de er oppmerksomme på det potensielle stupet som ligger….et lite stykke lenger frem.


For ytterligere å fore uroen kan det vises til nylige reportasjer om utviklingen i mexicanske Cantarell, det oljefeltet nå med verdens nest høyeste utvinningskapasitet, som nå dokumenterer foreløpig årlige fallrate på 13 %.

KILDER:
[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM, AUGUST 2006

1 kommentar:

Christopher Briggs sa...

Har lenket til deg i bloggen min, funnet endelig en måte å gjøre det.

Takk for innsiktsfulle bloggskriving. Du har spesialisert deg innen tall og statistikk på en måte som gjør Kveldsong for hydrokarboner unik.

Ser definitivt ut at vi har passert Peak fra disse grafene!

Legg inn en kommentar