21. aug. 2006

OLJE OG GASS VEIENE FØRER TIL ……MIDT ØSTEN

Figuren ovenfor viser geografisk lokasjon og relativ andel av verdens oljereserver ved slutten av 2005. Tallene i etikettene viser reservene i milliarder fat.

Over 60 % av verdens oljereserver var oppgitt til å befinne seg i Midt Østen, over 10 % i landene i tidligere Sovjetunionen, 5 % i Nord Amerika og 1,5 % i Europa.


Figuren ovenfor viser geografisk lokasjon og relativ andel av verdens naturgassreserver ved slutten av 2005. Tallene i etikettene viser reservene i Tera kubikkmeter (tusen milliarder kubikkmeter).

Midt Østen har over 40 % av verdens naturgassreserver, omtrent 30 % er i landene i tidligere Sovjetunionen, Nord Amerika har omtrent 4 % og Europa har mellom 3 og 4 %.

Det er verdt å merke seg at Nord Amerika har en høyere andel av de gjenværende olje og naturgassreservene enn Europa.

Midt Østen skiller seg klart ut som den regionen med de største påviste olje og naturgassreservene. Dette vil nok sikre at utviklingen i Midt Østen vies mye fremtidig oppmerksomhet i mediene.

Land/regioner med stor naturgassreserver søker allerede nå et tettere samarbeide.

Dette ventes å resultere i mer intense anmodninger overfor blant annet Norge om å øke utvinningen, for å bli en motvekt til det som kan bli et fremtidens GASPEC (GAS Producing and Exporting Countries).

KILDER:
[1] BP STATISTICAL REVIEW, JUNE 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar