30. aug. 2006

“THE END OF THE OIL ERA LOOMS”

SPIEGEL ONLINE har ytterligere en god artikkel, ”The End of the Oil Era Looms”, om uttømming av energiressursene og metaller.

Det følger gode illustrasjoner med artikkelen, og så langt jeg kan bedømme er artikkelen av de bedre da den slipper frem synspunktene til begge sidene i debatten om uttømming av energiressursene.

Hubbert's curve was discovered exactly 50 years ago and is still considered part of the basic knowledge of every geologist. The rise and fall of the curve presents a scientifically precise description of something everyone knows, just as everyone wants to deny it. Petroleum is a finite resource. The supply shrinks every day, every hour, every minute. Once the supply is used up, it's gone for good.

Other important energy sources -- natural gas, coal and uranium -- are subject to the same relentless process. They are constantly consumed, but never replaced.
-
-
-
But regardless of who is right, crude oil will soon no longer be able to play the central role in the global energy mix that it plays today. BGR scientist Gerling says there are no doubts about that.

"We should have started taking this into account a long time ago," he says regretfully.

Åpenbart har interessen om uttømming av energiressursene nådd tysk main stream media, det kan bli interessant å se hvilke norske tidsskrifter som vil følge opp med tilsvarende.

Artikkelen har også en interessant illustrasjon som viser at råvareindeksen har doblet seg på 4 år.

1 kommentar:

Elgisolnedgang sa...

Det er i grunnen eit mysterium at vi så lett overser det enklaste av alt: At einkvar bruk av ein ikkje fornybar ressurs fører til uttøyming. Det er berre eit spørsmål om tid. Tragedien er vel at vi i så stor grad nyttar t.d. oljen til å innrette oss slik at vi vert stadig meir avhengige av henne.

Legg inn en kommentar