15. jul. 2006

KULL, EN OPPDATERING MED 2005

I dette innlegget på ”Kveldssong for hydrokarbonar” ble utviklingen i verdens kullforbruk beskrevet. Figuren ovenfor er en oppdatering som viser forbruket for perioden 1965 til 2005.

Figuren er splittet på nasjoner som i 2005 brukte 50 MTOE (Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) eller mer. Kina er nå verdens største kullforbruker og produsent (Kina er ikke omfattet av Kyoto-protokollen) foran USA.

Ca. 70% av det kinesiske energiforbruket i 2005 kom fra kull. Kullforbruket i Kina vokste med ca 11 % i 2005 relativt 2004, og landet hadde i 2005 37 % av verdens kullforbruk og USA hadde omtrent 20 %.

Kull har i noen år vært den raskest voksende kilden for primærenergi i verden, og i 2005 vokste verdens kullforbruk med mer enn 5 %. Dette resulterte i at omtrent 28 % av verdens primære energiforbruk kom fra kull. Olje representerte omtrent 36 %, og naturgass vel 23 %. Med andre ord kom mer enn 85 % av verdens primære energiforbruk i 2005 fra fossile energikilder.

Kull brukes nå i hovedsak til dampfremstilling for elektrisitetsproduksjon.

Verden hadde ved utløpet av 2005 et R/P forhold på 155 for kull.

De landene med de største andelene av de globale kullreservene i 2005 var;

USA med over 27 % med en R/P = 240
Russland over 17 % med en R/P mer enn 500
Kina over 12 % med en R/P = 52
India over 10 % med en R/P = 217

R/P (Reserver over Produksjon, antall år reservene vil vare med utvinningstempo som i 2005)

To tredjedeler av verdens kjente kullreserver befinner seg altså i 4 land.
Oversikten viser at Kina, som fortsatt har sterk økning i kullutvinningen, teoretisk vil kunne tømme sine kullreserver på mindre enn 50 år.
…Og hva da?

Kullprisene har i likhet med andre energipriser vist en sterk vekst. Med strammere global forsyning av olje og naturgass i Nord Amerika og Vest Europa ventes det at kull i økende grad vil bli brukt til å substituere naturgass til elektrisitetsproduksjon. Kullkraftverk er kjent teknologi og normalt tar oppføringen av nye 5 - 6 år inklusiv planleggings og godkjenningsprosess og for kjernekraftverk 10 - 12 år.

Det bør ikke komme som noen overraskelse om diskusjonene blusser opp i enkelte land i nær fremtid om ny energiproduksjon skal komme fra kull eller…..kjernekraftverk.

For de landene som har store kullreserver vil økningene i olje og naturgass prisene gjøre kull attraktivt igjen, både av økonomiske årsaker og av hensyn til forsyningssikkerhet.

Skulle verdens kullforbruk fortsette å vokse i samme takt som de siste årene, rundt 5 % årlig, og oljeforbruket holder seg rundt 2005 nivå (de fleste som har erkjent ”Peak Oil” tror at verdens oljeforbruk vil være lavere i 2010 enn i 2005) så vil kull igjen kunne bli verdens største kilde for primærenergi……ved slutten av dette tiåret.

”King Coal” synes nå å finne tilbake til formen og gjør seg klar til å gjeninnta tronen som viktigste primære energikilde, som ble tapt til oljen sent på 60 tallet, som illustrert med figuren nedenfor, så dermed synes verdens energi fremtid å være kullsvart…….bokstavelig talt.KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar