21. jun. 2006

OLJEUTVINNINGEN I MIDT ØSTEN

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total oljeutvinning (antatt å være all energi i væskeform) for landene i Midt Østen for 1965 til 2005.

Diagrammet viser at oljeutvinningen vokste med vel 3,1 millioner fat for dagen fra 2002 til 2004, mens veksten fra 2004 til 2005 var 0,5 millioner fat for dagen. Med andre ord viser diagrammet at veksten i oljeutvinningen fra Midt Østen nå har bremset kraftig opp.

Selv om total oljeutvinning i Midt Østen de siste årene har vært høyere enn det den var på slutten av 70 årene, viser diagrammet at netto eksport kapasitet fra Midt Østen ikke har nådd de samme nivåene som på slutten av 70 årene.

Årsaken skyldes at oljeforbruket i landene i Midt Østen har vokst betydelig i perioden, og med de økte oljeprisene forventes veksten i oljeforbruket i Midt Østen å fortsette. Veksten i oljeutvinningen fra Midt Østen i 2005 på vel 0,5 millioner fat for dagen ga en økning i netto olje eksport på under 0,3 millioner fat for dagen på grunn av økt forbruk i regionen.

For månedene januar til mars i år viser data fra EIA (Energy Information Administration) at oljeutvinningen fra Midt Østen har vokst en del under 0,1 millioner fat for dagen (for å være mer presis under 50 000 fat for dagen) relativt samme periode i fjor.

For Saudi Arabia kommer nå meldinger fra ulike kilder om at oljeutvinningen i april og mai i år har vært 0,4 millioner fat for dagen lavere enn i mars i år. Med andre ord og så langt så bremses fortsatt veksten i oljeutvinningen fra Midt Østen.

Om det tas høyde for fortsatt vekst i oljeforbruket i landene i Midt Østen og er åpen for at de ferskeste utvinningsdataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, synes det ikke så langt som at Midt Østen klarer å øke netto olje eksport kapasitet så mye som forventningene fra ulike organisasjoner har lagt til grunn for sine prognoser for fortsatt global vekst i oljeforbruket.

Inspirert av en av Matt Simmons presentasjoner kan en vel nå gjenta spørsmålet (med tanke på global oljeforsyning);


”Is the Middle East the Promised Land?”


KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006
[2] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, JUNE 2006

3 kommentarer:

Mriswith sa...

Hei. Har lest denne bloggen i nokre månader no. Veldig bra blogg...

Må sei at produksjonen av grafar og tabellar er imponerande. De har vel ikkje tenkt å samla grafar og tabellar i eit eige arkiv på sida?

Olav H. sa...

Hallo!

Takk for tilbakemeldinga.

Eg har tenkt å ta ut det beste frå bloggen, dele det opp i (meir eller mindre) logiske undergrupper og legge det ut på energikrise.no

Men no er det sommar. Det blir ikkje før til hausten...

Med helsing
Olav Hauso

Anonym sa...

Bensinforbruket i USA øker med uforminsket styrke selv om de nå må betale litt over 5 kroner literen.
Tenker de folka skal slite litt når de må betale for drivstoffet.
Det blir vel som med mobilen, 1$ for bilen mot at du forplikter deg til å ta et drivstoffabonnement.
Ellers må jeg si at denne bloggen er er kjempebra.

Legg inn en kommentar