16. jun. 2006

FALLENDE OLJEUTVINNINGSRATER

Figuren ovenfor, basert på BP Statistical Review 2006, viser utviklingen i oljeutvinningen fra de landene som har hatt en fallende trend gjennom de siste 5 årene.

Figuren kan også tjene som illustrasjon på hvor bratt fallet i den globale oljeutvinningen kan bli, når det først starter.

Det er her blitt brukt en kvalifisering på at utvinningen skal ha vist en fallende trend gjennom de siste 5 årene.

Irak har av ulike årsaker hatt en ujevn oljeutvinning gjennom de siste to tiårene, men kan i fremtiden komme til å vise ny vekst.

Noe av det som er vanskelig å formidle er at oljefelt og regioner etter hvert tømmes for olje og vil se en fallende utvinning. Gruppen av land som ser en fallende utvinning vil vokse med tiden

Det finnes nå land som har dokumentert fall i utvinningen gjennom en kortere periode enn 5 år, som Danmark, India, Malaysia og Mexico for å nevne noen, som etter hvert vil bli inkludert i figuren ovenfor. Det vil da få fallet i utvinningen til å fortone seg mer dramatisk.

I en senere post vil landene og regionene som har sett en vekst gjennom de siste 5 årene bli presentert.

Gruppen av land som er presentert i figuren ovenfor har totalt sett et fall i utvinningen på 4,3 millioner fat for dagen, eller 17 - 18 % (3,5 % i årlig gjennomsnitt), gjennom de siste 5 årene.

Nordsjøen (Danmark, Norge og Storbritannia) tok det 30 år å utvikle som en region til en utvinningskapasitet på nesten 6,4 millioner fat for dagen i 2000, og i 2005 hadde utvinningen falt til under 5,2 millioner fat for dagen (et fall på 18 – 19 %), og fortsetter å falle.

Utfordringene for oljeindustrien er å kompensere for dette fallet og samtidig forsøke å få til vekst i oljeforsyningen. Dette skjer blant annet gjennom oppstart av nye funn i andre land og regioner, men oljeindustrien finner det stadig mer utfordrende å kompensere for fallet i utvinningen og få til vekst i den totale oljeforsyningen. I mange tilfeller (blant annet Norge, Oman og Storbritannia) er dette fallet relativt akselererende fra det ene året til det neste.

Selv om mye av debatten omkring ”Peak Oil” har dreid seg om gjenværende utvinnbare reserver, er det utviklingen i utvinningen (uttrykt i millioner fat for dagen) eller kapasiteten, som nå og i første omgang har blitt den store utfordringen.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW 2006


3 kommentarer:

Harald Korneliussen sa...

Oi, en norsk peak-oil blog! Dere er herved lagt til som bokmerke. Kjekt å se at jeg ikke er den eneste som bekymrer meg.

Det hadde vært kjekt om dere skrev litt mer om hvem dere var, hva dere gjør osv. Er det noen som har prøvd å skrive til aviser? Den tanken har jeg syslet med...

Energimann sa...

Hyggelig at flere finner veien til denne bloggen.

Jeg har hatt flere innlegg i media. Da under fullt navn.

Av litt taktiske årsaker har jeg valgt å skrive under signaturen Energimann i denne bloggen.....inntil videre.

Vurderer løpende å legge inn mer data på profilen min som navn, utdannelse hva jeg gjør etc.

The Organist sa...

Nei du er ikke alene, Harald. Jeg har vært en pest og en plage for mange i to år... uten at noen begynner å våkne ennå. Men når det skal være sagt, endelig begynner det å bli skrevet artikler på norsk. For to år siden var det nesten utelukkende på engelsk. Unntatt dette http://www.smp.no/default.asp?page=1024&item=65326,1&lang=1

Les det folkens.... det er ennå "aktuelt" selv om Bondevik ikke lenger sitter med maken.

Legg inn en kommentar