8. jun. 2006

EIA 07. JUNI 2006, OG LITT OM NATURGASS I USA

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig månedlig olje og NG (naturgass) pris for perioden januar 2003 til mai 2006, og viser at NG nå er på ”billigsalg” i USA.

For å følge utviklingen i hvordan olje og NG (naturgass) utvikler seg basert på energi (brennverdi) blir disse vanligvis sammenlignet på fat oljeekvivalent basis.

1 fat olje = 159 liter
1 Sm3 NG = 1 liter olje (mye brukt konvertering av industrien)
I USA omsettes NG i USD/MScf eller USD/MMBtu

MScf; tusen kubikkfot = 28,3 kubikkmeter.
MMBtu; Million British thermal units


Så fra det ovenfor er det enkelt å konvertere NG omsatt i USA til fat oljeekvivalenter ved å multiplisere med 5,62.

NG i USA har ved brønnhodet siden 80 tallet og på energibasis vært priset til 50 - 80 % av råoljeprisen. Noe er imidlertid i ferd med å skje med amerikanske NG priser som en følge av at utvinningen i Nord Amerika hadde en topp i 2001 og siden har vært fallende.

Våren 2003 var spesiell på det viset at vinteren var kald, dermed høye lagertrekk i fyringssesongen, gassforsyningen fallende, så for å sikre etterfylling av NG lagrene ble pris brukt som et virkemiddel til å holde etterspørselen (og forbruket) nede fra industrielle brukere. NG prisene i USA bevegde seg da en periode over oljeprisen på energibasis, og dette bidro blant annet til at produsenter lot noe NGL (Natural Gas Liquids; propan, butan etc.) være igjen i leveransene til markedet da NGL oppnådde en høyere pris som NG enn NGL.

Selv om forsyningen var fallende gjennom 2004, var vinteren relativ mild og sommeren relativ kjølig noe som virket stabiliserende på NG prisen i den forstand at den skilte seg fra oljeprisen. Orkanene sist høst reduserte NG forsyningen og sendte prisen tilbake til og over oljeprisen.

NG brukes mye til ”peak shaving” (rask respons) i elektrisitetsproduksjonen som normalt er høyest om sommeren for å dekke behovet for kjøling (air conditioning).

Siden nyttår har mye av den nedstengte NG forsyningen fra Mexico golfen blitt brakt inn igjen, samtidig med at vinteren var av det sjeldne milde slaget. Den milde vinteren medførte lave lagertrekk og reduserte dermed behovet for etterfylling for å nå komfort nivået før neste fyringssesong.
NG (@Henry Hub) selges nå på energibasis til under halvparten av råolje (Brent).

Selv om NG prisene i USA har økt med 150 % de siste 3 - 4 årene så er NG akkurat nå sjelden billig relativt råolje i USA.

I norske penger er NG i USA nå priset til 1,30 - 1,40 NOK pr. kubikkmeter og til sammenlikning kan nevnes at Norsk Hydro for 1. kvartal i 2006 oppnådde en gjennomsnittspris på 2,17 NOK pr. kubikkmeter overfor europeiske kunder på leveringsbetingelser som er sammenliknbare med de amerikanske.

Analytikere i USA spår med referanse til lagerdataene at NG prisen fortsatt skal ned.

Dette er interessant siden blant annet ”fuel switching” (noen anlegg er forberedt for å kunne bruke både petroleumsprodukter (diesel eller RFO) og naturgass avhengig av pris og tilgjengelighet), fallende utvinning og ”veien opp til oljeprisen” tilsier at NG prisen skal høyere i løpet av året.

Jeg tror på denne bakgrunn at NG prisen i USA i løpet av året skal opp og over 80 % av oljeprisen og ville ikke nå gått ut i det amerikanske markedet for å ”shorte” NG.

AMERIKANSKE PETROLEUMSLAGRE PR 02. JUNI 2006

EIA publiserte i kveld nye tall for amerikanske petroleumslagre og disse viste;

  • Råolje en bygging på 1,1 millioner fat til 346,6 millioner fat; 15,8 millioner fat over fjorårsnivået. Råoljeimporten er opp 0,6 millioner fat for dagen relativt samme uke i fjor.
  • Bensin en bygging på 1,0 millioner fat til 210,3 millioner fat; 6,3 millioner fat under fjorårsnivået.
  • Destillater en bygging på 1,8 millioner fat til 120,7 millioner fat; 13,0 millioner fat over fjorårsnivået.

Totalt en lagerbygging på 3,9 millioner fat siste uke, eller nok til knappe 5 timers forbruk i USA.

Isolert sett er lagertallene gode og basert kun på disse vil markedet kunne reagere med å sende oljeprisen noe ned.

Raffinerigjennomstrømningene har økt, men er fortsatt ned med 0,6 millioner fat for dagen relativt samme uke i fjor.

Etterspørselen for bensin og diesel er fortsatt som i fjor, med andre ord synes ikke de økte prisene å virke inn på etterspørselen…..enda.

Endringer fra den ene uken til den andre gir normalt et svakt grunnlag til å beskrive en grunnleggende trend. Dette fordi det kan ventes å være ”støy” i dataene fra den ene uken til den andre.

Jeg mener fortsatt at et klarere bilde av den strukturelle forsyningssituasjonen vil foreligge tidligst månedskiftet juni/juli, men så langt og basert på dataene fra EIA de siste ukene er det grunn til fortsatt å vente press mot oljeprisen.

ANDRE NYHETER

Den engelske avisen Telegraph hadde nylig en artikkel med overskriften ”Era of cheap fuel is over” i følge den russiske energiministeren Viktor Khristenko.

Det franske oljeselskapet TOTAL har i følge REUTERS uttalt at regjeringer må bidra til å dempe veksten i oljeforbruket for på det viset å utsette toppen i oljeutvinningen med 10 år fra TOTALs estimat i 2020.

De to meldingene overfor er uttalelser som beskriver Addicted to Oil, som president Bush brukte i sin State of the Union tidligere i år.

Langsomt og forsiktig blir vi informert om hva som ligger og venter i den nære fremtid.

Denne nyhetsmeldingen publisert av blant annet Schlumberger, fra Dow Jones Newswire, om økende antall rigger i aktivitet i Saudi Arabia, samtidig med meldinger om at oljeutvinningen har vært lavere i april og mai i år.

KILDER:

[1] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM JUNE 07 2006
[2] NORSK HYDRO, PRESENTASJON 1. KVARTAL 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar