27. mai 2006

SPANIA, ENERGI OG ØKONOMISK VEKST

Figuren ovenfor viser totalt energiforbruk (MTOE; Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) i Spania og egen energiproduksjon fordelt på kilde for 2004. Legg merke til at olje nå utgjør mer enn 50 % av det totale spanske energiforbruket.

Grunnen til at Spania er valgt, er at økonomisk vekst for landet er følsomt for endringer i energiprisene. Uavhengig av politisk farge vil regjeringen stå overfor store utfordringer i utforming og gjennomføring av den fremtidig økonomiske politikken.

Litt nøkkelinformasjon om Spania,

  • BNP 1 021 milliarder dollar (estimat for 2005)
  • En årlig økonomisk vekst på 3,4 % tilsvarer altså nå 34 - 35 milliarder dollar.
  • Vel 40 millioner innbyggere.
  • Arbeidsledighet ca. 10 % (estimat for 2005)
  • Inflasjon ca. 3,4 % (estimat for 2005)
  • Spania ble EU medlem i 1986

BNP; Brutto Nasjonal Produkt

Den økonomiske veksten i Spania har de siste årene vært 2,5 % eller bedre.

I 2004 importerte Spania 0,58 milliarder fat (0,58 Gb) olje. Det er grunn til å tro at total oljeimport gjennom 2005 har vært på samme nivå, siden det er få land som viser store endringer i oljeforbruket fra det ene året til det andre.

Gjennomsnittlig oljepris i 2005 var ca. 15 dollar fatet høyere enn i 2004.

Spania importerer nå;

  • ca. 98 % av sitt oljeforbruk.
  • ca. 99 % av sitt naturgassforbruk
  • ca. 68 % av sitt kullforbruk

Spania har nå rundt 85 % av fossile energikilder i sin energimix, og importerer omtrent 80 % av sitt totale energiforbruk.

De økte oljeprisene alene forverret handelsunderskuddet med ca. 9 milliarder dollar i 2005, og legges til økte priser fra andre energikilder, vil Spania ha erfart en total økning i energikostnadene for 2005 på 15 - 20 milliarder dollar relativt 2004.

Spania hadde et estimert handelsunderskudd på 60 - 70 milliarder dollar i 2005.

Landets totale gjeld i 2005 er estimert å utgjøre ca. 48 % av BNP.

En vekst på 1 % utgjør nå ca. 10 milliarder dollar. Spania opplevde i 2005 en økonomisk vekst på 3,4 %. De tjenesteytende næringene utgjør nesten 68 % av BNP, og mye av dette er innenfor turisme.

Basert på prisstigningene for energi hittil i 2006, forventes det nå at den økonomiske veksten i 2006 for Spania vil reduseres av økte energikostnader.

Figuren ovenfor viser utviklingen i det spanske energiforbruket etter kilde for perioden 1965 til 2004. Den spanske økonomien vokste med i snitt over 5 % årlig i perioden 1986 til 1990, fulgt av en periode med lavere vekst inntil moderat vekst forsatte fra 1994. Figuren illustrerer hvordan veksten i energiforbruket har fulgt veksten i den spanske økonomien.

Vil Spania være et av de landene som får tidlig føling med effektene fra ”Peak Oil”?

Etter hvert som realitetene fra økte energipriser og senere redusert tilgjengelighet gjør seg gjeldende, vil politikerne, konfrontert med den nye virkeligheten, gjennomføre økonomiske reformer……..som folk flest neppe vil oppfatte som forbedringer.

Tidligere presentert i denne serien:

KILDER:

[1] CIA, THE WORLD FACT BOOK
[2] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2005

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar