22. mai 2006

SAUDI ARABIA OG OLJERESERVER

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinnbare oljereserver, kumulativt produsert og daglig utvinning for Saudi Arabia for perioden 1980 til 2004.

Offisielle data viser at Saudi Arabia har verdens største gjenværende utvinnbare reserver av konvensjonell olje på 262 milliarder fat av verdens totale 1 188 milliarder fat ved utgangen av 2004.

Fra 1987 til 1988 økte de utvinnbare reservene med omtrent 85 milliarder fat, og dette skjedde i en periode der både oljeprisen og Saudi Arabia sin utvinning var relativ lav.

For perioden 1988 til 2004 ble det utvunnet over 50 milliarder fat olje i Saudi Arabia og i samme periode økte de utvinnbare reservene med omtrent 8 milliarder fat.

Dette innebærer at de utvinnbare oljereservene i Saudi Arabia i denne perioden økte nesten like mye som de totale utvinnbare reservene i Nordsjøen. Forklaringen kan ligge i nye funn og bruk av ny teknologi for økt utvinning.

Boken "Twilight in the Desert" av Matthew R. Simmons, som utkom i fjor på disse tider, søker å sette lys på oljereservene og utvinningskapasiteten i Saudi Arabia.

Det som nylig fanget min interesse var uttalelsen nedenfor fra Mohammed al-Qahtani i Saudi Aramco gjengitt hos PowerSwitch.

“The 260 billion barrels represents 36% of discovered oil resources, this is the oil initially in place. We have 716 billion barrels of discovered resources and we have produced 106 billion barrels so far, that is 15%, and 36% is our proven reserves,' he told an Arab energy conference. 'We are estimating that by 2025 we will increase total discovered resources up to more than 900 billion barrels,” he told the conference in Jordan.


De 716 milliarder fatene som det refereres til vil være det som omtales som opprinnelig tilstedeværende olje, mens 260 milliarder fat antas å beskrive gjenværende utvinnbare reserver og totalt er 106 milliarder fat olje utvunnet. Videre forventer Saudi Arabia å finne ytterligere 200 milliarder fat til 2025.

Tallene indikerer nå en total utvinningsgrad på 51 % for Saudi Arabia og det planlegges nå å øke dette opp til 80 % ved bruk av ny teknologi.

Siste prognose fra Oljedirektoratet forventer en gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje fra norsk sokkel på 45 - 46 %.

Frem til 2025 vil Saudi Arabia utvinne 80 til 100 milliarder fat gitt nåværende planer om å øke utvinningskapasiteten til 12,5 millioner fat for dagen til 2009. Det som mange har pekt på er at reservegrunnlaget i Saudi Arabia burde gjøre det mulig for Saudi Arabia å øke utvinningen for å kjøle ned dagens oljepriser.

Det er fokuset på å øke reservene gjennom økt letevirksomhet uten å beskrive en økning i utvinningskapasiteten som her også er interessant.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2005
[2] IRAN; OIL AND GAS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar