23. apr. 2006

USA, BENSINPRISER OG ETTERSPØRSEL

(Klikk på bildet for større versjon. MERK: primær y-akse er ikke nullskalert.)
Figuren ovenfor viser utviklingen i etterspørsel og gjennomsnittlig utsalgspris for bensin i USA for perioden januar 1993 og frem til midten av april 2006.

En del fagfolk viser til prinsippet med etterspørselsdempning (demand destruction) ved bruk av pris, i noen sammenhenger omtalt som prisrasjonering der markedet justerer forbruket med prisen.

Skjer dette i den virkelige verden for energivarer som for eksempel BENSIN?

Figuren ovenfor (for bensin) synes å indikere at teorien om ”demand destruction” ikke er noe annet enn……..nettopp en teori som blant annet ikke synes å ha gyldighet for energivarer. Det blir nesten som å studere hvordan brødprisene påvirker forbruket av brød.

Kanskje uttrykket ”ADDICTED TO OIL” har en dypere mening?

Dersom det ses bort fra effekten fra orkanene i fjor, viser tallene fra EIA (Energy Information Administration, statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) at selv om gjennomsnittlig utsalgspris for bensin omtrent har doblet seg i løpet av de to siste årene så er det vanskelig å se at dette har hatt en effekt på etterspørselen.

(Det er selvfølgelig vanskelig å måle dag til dag etterspørsel svært nøyaktig, men det å bruke data på hvor mye bensin som blir tilført markedet tjener som en akseptabel indikator).

Det blir interessant å følge hva pris som vil gi en signifikant effekt på forbruket. Flere har i det siste også pekt på forhold som vil gi en stram forsyningssituasjon, og til og med perioder med mulig mangel på bensin i det amerikanske markedet kommende sommer.

Noe av intensjonen ved å bruke bildet med indeksert prisutvikling for råolje, bensin og diesel i et tidligere innlegg, er å kunne dokumentere om bensin/og eller diesel prisene vil vokse fra råoljeprisen utover sommeren.
Skulle dette skje, vil bensin/diesel prisene bli gjenstand for press utover det som reflekteres i råoljeprisene.


1 kommentar:

Tomtønna sa...

Når det gjeld energi fungerer økonomien ikkje heilt etter læreboka når det gjeld priselastisitet og etterspørselsdemping ser det ut til..

Energiøkonomen Andrew McKillop har lenge vore opptatt av dette. No sist i eit nyheitsbrev frå ASPO-USA påpeikar han at verdsøkonomien har vokse godt sidan siste billegsal av olje i 1999:

"The facts are overwhelming. Oil prices described as ‘very high’ by many commentators have most certainly not ‘imploded’ or ‘cratered’ the world economy. In fact the economy and oil prices have grown together in remarkable symbiosis and interactivity since the most recent oil price low, in early 1999. Today, it is incredible to think that contracts for crude changed hands at 10 USD/barrel in 1999, but this was the case. Since then, and using nominal dollars (unadjusted for inflation), prices have grown about 575%."

I denne perioden har ein stadig vekk høyrt "ekspertane" uttale at ein auke i oljeprisen på X dollar vil føre til ein minke i den økonomiske veksten på Y prosent. Her er det noko som ikkje stemmer med teorien..

McKillop sin artikkel kan du lese her:

http://www.powerswitch.org.uk/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1724&Itemid=2

Legg inn en kommentar