30. apr. 2006

TOPPET GLOBAL NGL PRODUKSJON I 2003?

(Klikk på figuren for større versjon. MERK: primær y-akse er ikke nullskalert)
Figuren ovenfor viser utviklingen i global månedlig NGL (Natural Gas Liquids; hovedsakelig etan, propan, butan) produksjon rapportert av EIA (Energy Information Administration) for perioden januar 2001 til januar 2006.

Så langt har den globale NGL produksjonen hatt en topp i 2003 med 7,53 millioner fat for dagen, og den enkelte måneden med høyest produksjon (hittil) var november 2003 med 8,06 millioner fat for dagen.
(Dersom noen av våre lesere vet om kilder med mer detaljert rapportering for NGL enn EIA, vil vi som skriver her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” gjerne tipses.)

De månedlige rapportene fra EIA og IEA (Oil Market Report) som rapporterer den globale oljeforsyningen (det vil si all energi i væskeform) inkluderer NGL.

NGL produksjonen stammer fra i hovedsak to kilder, oljefelt og gassfelt.

NGL kommer i hovedsak fra gassfelt, og den relative NGL produksjonen vil normalt avta ettersom gassfeltene tømmes (gassen blir med andre ord ”tørrere” med tiden).

Formålet med å vise figuren er også å illustrere at ”Peaking” kan skje uten noe forvarsel, og viser ingen respekt for prognoser utarbeidet av all verdens ekspertise. Det er dette som gjør det vanskelig å beskrive når og hvordan utvinningen omkring ”Peak Oil” vil fortone seg.

Med andre ord baksiden av ”Hubberts Peak” kan i dag best karakteriseres som kvalifisert gjetning, da datagrunnlaget for en stor del av de globale oljereservene ikke er verifisert av uavhengige tredjeparter, og forutsetningene for forløpet for fallratene baserer seg på den beste forståelsen av historiske data.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar