16. apr. 2006

ITALIA, ENERGI OG ØKONOMISK VEKST

Figuren ovenfor viser totalt energiforbruk i Italia og egen energiproduksjon fordelt på kilde for 2004. Legg merke til at olje nå utgjør mer enn 50 % av det totale italienske energiforbruket.

Grunnen til at Italia er valgt, er at økonomisk vekst for landet er følsomt for endringer i energiprisene. Uavhengig av politisk farge, vil den nye regjeringen stå overfor store utfordringer i utforming og gjennomføring av den fremtidig økonomiske politikken.

Litt nøkkelinformasjon om Italia,

  • BNP 1 650 milliarder dollar (2005 est.).
  • En årlig vekst på 1 % tilsvarer altså nå 16 - 17 milliarder dollar.
  • Italia er nå ranket som nummer 8 i verden etter BNP og er medlem av G-8.
  • Vel 57 millioner innbyggere.
  • Arbeidsledighet ca. 8 % (september 2005)

BNP; Brutto Nasjonal Produkt

Den økonomiske veksten i Italia har de siste årene uteblitt eller vært svært svak. Italias pensjonskostnader (14 % av BNP) har åpnet en debatt om å øke pensjonsalderen fra 57 til 60 år fra 2008. En heving av pensjonsalderen vil gjøre det vanskeligere å få ned arbeidsledigheten.

Italia har hatt økende budsjettunderskudd de siste årene, som overstiger EU kravet om mindre enn 3 % av årlig BNP.

Prinsippet med å skape vekst gjennom underskudd (dvs lån, eller låne fra fremtiden) er basert på en forventning om fremtidig økonomisk vekst vil kunne betale historiske underskudd finansiert gjennom låneopptak.

Hva om veksten uteblir eller endog blir negativ? Dette vil være en sterk utfordring for en industrialisert økonomi.

I 2004 importerte Italia 0,65 milliarder fat (0,65 Gb) olje. Det er grunn til å tro at total oljeimport gjennom 2005 har vært på samme nivå, siden det er få land som viser store endringer i oljeforbruket fra det ene året til det andre.

Gjennomsnittlig oljepris i 2005 var ca. 15 dollar fatet høyere enn i 2004.

Italia importerer nå;

  • ca. 95 % av sitt oljeforbruk.
  • ca. 85 % av sitt naturgassforbruk
  • 100 % av sitt kullforbruk
  • ca. 15 % av sitt elektrisitetsforbruk

Det er få land som har så høy relativ andel, over 90 %, av fossile energikilder i sin energimix, og som samtidig importerer 85 - 90 % av sitt totale energiforbruk.
Italia har nå ingen kjernekraftverk.

De økte oljeprisene alene forverret handelsunderskuddet med ca. 10 milliarder dollar i 2005, og legges økte priser fra andre energikilder til, vil Italia ha erfart en total økning i energikostnadene for 2005 på 15 - 20 milliarder dollar relativt 2004.

De økte energiprisene i 2005 bidro til en forverring av handelsbalansen, den verste på mange år. Landets gjeld som har vært synkende gjennom noen år viste igjen vekst i 2005 og utgjør nå ca. 108 % av BNP.

En vekst på 1 % utgjør 16 - 17 milliarder dollar. Italia opplevde i 2005 ingen reell økonomisk vekst, og dette kan fullt ut tilskrives økningene i energiprisene.

Det ovenfor er en marginalbetraktning, og selv om det er en forenkling, skulle den gi et inntrykk av hvordan økte energipriser påvirker den økonomiske veksten for land som er sterkt avhengig av energiimport.

Basert på prisstigningene for energi hittil i 2006, virker det nå som at en (eventuell) økonomisk vekst i 2006 for Italia fullt ut kan bli brukt til å finansiere økte energikostnader.

Det synes nå som at de økte energiprisene fører til at Italia hele tiden må løpe fortere og fortere bare for å stå stille. Økonomisk vekst for land i denne kategorien er sårbare i en tid der en stram forsyningssituasjon for energi resulterer i kraftige prisøkninger.
Andre land i denne kategorien er blant annet Irland og Spania.

Er Italia et av de rike landene som får tidlig føling med effektene fra ”Peak Oil”?

Etter hvert som realitetene fra økte energipriser og senere redusert tilgjengelighet gjør seg gjeldende, vil politikerne, konfrontert med den nye virkeligheten, gjennomføre økonomiske reformer……..som folk flest neppe vil oppfatte som forbedringer.

Det vil bli interessant å følge økonomiske og politiske reformer i Italia i årene fremover da dette kan signalisere hva andre industrialiserte økonomier har i vente.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar