28. apr. 2006

IMPORTAVHENGIGHET NORD AMERIKA OG VEST EUROPA

Figuren ovenfor viser graden av selvforsyning (eller importavhengighet) for forbruk av de tre fossile energikildene for Vest Europa og Nord Amerika.

For alle de fossile energikildene er Vest Europa mer importavhengig enn Nord Amerika, og det ventes at importavhengigheten for Vest Europa vil vokse relativt raskere enn for Nord Amerika i den nære fremtid.

Det kan virke som at spørsmål tilknyttet fremtidig energiforsyning blir gitt større oppmerksomhet i det offentlige rom i Nord Amerika enn i Vest Europa. Dette vil i så fall være et paradoks, da dataene fra BP Statistical Review viser at energispørsmål burde vært omfattet med relativt mer oppmerksomhet i Vest Europa.

De som følger noe med i media om energispørsmål vil registrere at offisielle representanter for store europeiske land oftere og oftere bruker begrepene ”forsyningssikkerhet for energi” og ”diversifisering av kilder”.

Energi har i langt større grad blitt gjenstand for politisering i dette tiåret. Her kan nevnes NEP (National Energy Policy, frigitt av Bush for offentligheten 17. mai 2001) der denne erkjennelsen kom til uttrykk gjennom i større grad i fremtiden å integrere energi og utenrikspolitikk.
Andre land som Storbritannia har også kommet til denne erkjennelsen.

Det er som at den siste tids prisstigninger på energi har vekket flere, og nå ser en konturene av at også energieksportører som Russland blir bevisst at energi kan koples til andre politiske spørsmål. Russland er nå verdens største energieksportør (olje og naturgass), og i følge en del meldinger nylig har representanter for russisk energiindustri uttalt intensjoner om at de i fremtiden ønsker i større grad også å kunne utvikle leveransene til markedene i øst som India, Japan og Kina. De tre nevnte land er store økonomier som for lengst har meldt seg på i budkrigen om energi for å forsvare egen økonomisk vekst.

Russland bruker med andre ord nå en ren markedsorientering til også å øke inntektene fra sine energiressurser.

For Vest Europa vil den økende importavhengigheten kunne bli gjenstand for politiske innrømmelser overfor energieksportørene. Vest Europa har geografisk nærhet til energirike regioner som Russland, Nord Afrika og Midt Østen. Et europeisk konsortium har i lengre tid bedrevet planlegging av rørledning(er) for naturgass fra Iran (som i følge offisielle kilder har verdens nest største naturgassreserver) til Vest Europa.

Kan det være at vi etter hvert vil se flere utspill forankret i tanken ”Vi har energi,…. og det har ikke dere.” fra energieksportører?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar