19. apr. 2006

DEN GLOBALE BUDKRIGEN PÅ OLJE

(Klikk på bildet for større versjon)
Figuren ovenfor viser utviklingen i netto olje eksport fra en del land (og regioner) for perioden 1985 til 2004. I 2004 var total global oljeproduksjon ca. 83 millioner fat for dagen, av dette ble ca. 44 millioner fat for dagen netto flyttet mellom eksportører og importører.

Det er denne oljen som flyter fra de som produserer mer enn sitt innenlandske forbruk til de landene som importerer alt, eller delvis supplerer egen oljeproduksjon med import.

Det finnes land, eksempelvis Indonesia og Kina som har beveget seg fra å være netto eksportører til netto importører, for Kina skjedde dette fra 1993 og for Indonesia fra 2004 og det skyldes at den økonomiske veksten i landene har vært fyrt med et økende olje og energiforbruk. Storbritannia forventes igjen å bli netto importør i nær fremtid.

Det er verdt å merke den sterke økningen fra 2002 til 2004, og basert på foreløpige tall for 2005, tyder netto eksport for 2005 å ligge rundt 45 millioner fat for dagen.

Den svake veksten hittil i 2006 i total oljeforsyning, behøver nødvendigvis ikke å reflektere en tilsvarende vekst i netto eksport fra eksportlandene.

Flere av de oljeeksporterende landene har gjennom de siste års prisstigninger opplevd en stor inntektsvekst som delvis brukes til å øke velstanden for innbyggerne.

Økt velstand betyr gjerne økt energiforbruk, og det er forventet at etter hvert som historiske data for oljeforbruk blir tilgjengelige, vil disse vise økt oljeforbruk for de landene som er folkerike og store eksportører.

Her ligger det selvsagt en liten djevel begravd, da de fleste vil oppfatte selv en svak vekst i den totale globale forsyningen (ref dette året) automatisk som økning i netto eksport. En liten økning i det innenlandske oljeforbruket i et eksportland vil under ellers like forhold redusere eksporten tilsvarende. For ordens skyld så er det ikke her nødvendigvis snakk om dramatiske endringer i forbruket.

I 2004 produserte OPEC ca. 33 millioner fat for dagen mens forbruket innenfor OPEC var rett i underkant av 7 millioner fat for dagen, med andre ord OPEC forbrukte ca. 21 % av hva de produserte i 2004. De fleste OPEC land har bensinpriser som er en brøkdel av Norges, og vi snakker ikke her om kroner for literen, men øøøøør….

Så om OPEC landene øker oljeforbruket sitt med 5 % i 2006 relativt 2004 (brutto inntektsøkning fra oljeeksport ser ut til å kunne bli 100 % for samme periode!), så utgjør dette 0,35 millioner fat for dagen, og i et tidligere innlegg ble det vist at hittil i 2006 hadde den globale oljeforsyningen for perioden januar til mars 2006 økt med 0,31 millioner fat for dagen relativt 2005.

Med andre ord; økningene i oljeprisen øker velstanden og oljeforbruket til eksportlandene, som reduserer netto eksporten, som er med å drive oljeprisen i været slik at eksportlandene får enda mer betalt for et redusert eksportvolum.

Det er noe ”CATCH 22”-isk over dette.

Hvor lenge varer det før den globale netto eksporten beveger seg ned til 40 millioner fat for dagen, og hva da? (Husk fallrate og uttømming i kombinasjon med økt forbruk (hos eksportørene) er en sterk kombinasjon til å redusere eksportpotensialet.)

Kan noen importland i nær fremtid gjøre alvor av sine planer om å introdusere for eksempel ”bilfrie dager” for å redusere forbruket? Eller vil regulering av forbruket overlates til markedet?

”Peak Oil” handler om, i første omgang, transport (mobilitet).

Tankratene fra den persiske gulf har vært synkende den siste tiden, dette er en indikator på lavere etterspørsel etter transporttjenester for oljeeksport fra regionen.

Vi lever visst fortsatt i interessante tider.

Utviklingen i netto eksport kapasitet bidrar i den pågående globale budkrigen om olje, som nå ser ut til å intensiveres………..og det er enda bare april.
EXTRA!
Før helgen vil "Kveldssong for hydrokarbonar" komme med en oppdatering om hva som skjer med status for amerikanske råolje og produktlagre, raffinerigjennomstrømning, import av råolje og petroleumsprodukter og amerikansk oljeproduksjon.
En foreløpig lett gjennomgang av dataene publisert av EIA i kveld forsterker inntrykket av at en kraftig global budkrig for råolje og petroleumsprodukter er i emning.

4 kommentarer:

Tomtønna sa...

I tillegg blir det av enkelte hevda at dei største eksportørane har høgare fallrater enn gjennomsnittet for verda. Dette skulle også virke til at det blir mindre olje tilgjengeleg for høgste bydar og dermed vere med på å drive prisen opp.

Elles er repetisjonsøvingane om bensinprisen i gang...Kan nokon be gjengangarane i desse "debattane" om å studere grafikken på denne nettstaden?

Kanskje kunne nokon då utfordre "the non-negotiable Norwegian lifestyle"??
(at nokon på riksdekkande media skulle gjere det er sjølvsagt ein naiv illusjon...)

Energimann sa...

Det med høyere fallrater blir nå påpekt av offisielle representanter for ulike nasjonale oljeselskaper.

Frykt ikke, debatten blir gjentatt om noen få uker/måneder, så for å spare energi er det bare nå å oppfordre kringkastingsselskapet om å sende gårsdagens seanse i reprise. Jeg skal tilstå at jeg fulgte debatten av ren nysgjerrighet og ingen av debattantene var i nærheten av å antyde at årsakene kunne være av strukturell art. Siden jeg har en viss sans for svart humor, er det nå bare å lene seg tilbake og vente på at TSHTF.

Den mye siterte professoren fra BI kjørte på en utslitt melodi om politiske og økonomiske forhold. Oljen i reservoaret påvirkes ikke av politikk og økonomi, men fysikk derimot…..

Anonym sa...

Claude Mandil i IEA er ute med et beroligende budskap:

http://n24.no/makro-og-politikk/article1285990.ece

(I ingressen snakkes det om Iran, mens dette i teksten er byttet ut med Irak...journalisten virker ikke helt i vater..)
Det er videre interessant at vi skulle ha lagre for flere år!

BBC har en gjennomgang av hvorfor oljeprisen er så høy:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4922172.stm

Her blir faktisk "peak oil" nevnt, riktignok bare som en kontroversiell teori. Men når flere enn 50 oljeproduserende land uomtvistelig produserer mindre år for år er vel dette "empiri" og ikke "teori"?

Energimann sa...

Dersom Mandil snakker om de lagrene IEA medlemmene administrer har de 50 dager+ "carry forward" i følge EIA sin egen månedlige publikasjon Oil Market Report som kan lastes ned gratis fra nettstedet til EIA.

Jeg tror heller at journalisten ikke er i vater eller har røykt noe..


Å kalle "Peak Oil" for en kontoversiell teori er et forsøk på marginalisering. Til og med USGS og EIA erkjenner at "Peak Oil" vil inntreffe, debatten handler om når.

Norge hadde sin "Peak Oil" i 2001, med andre ord, det har vært en realitet for Norge og en rekke andre land.

Jeg tror Peak Oil er nærmere enn selv jeg liker, og noe av dette vil konkretiseres sterkere i løpet av sommeren.

Legg inn en kommentar