13. apr. 2006

BENSINPRISEN OVER 13 KRONER LITEREN TIL SOMMEREN?

(Klikk på bildet for større versjon. MERK: Y-aksen er ikke nullskalert)

Figuren ovenfor viser indeksert utvikling (100 pr. 03.01. 2006) for råolje, bensin og diesel fra 1. januar 2004 og frem til nå. Diagrammet illustrerer godt at prisene (i USA) for bensin og diesel følger råoljeprisen tett, og at toppnivåene etter Katrina er passert for råolje, mens bensinprisen de siste ukene har vist en vekstvilje som konkurrerer med ”spike”en rett etter Katrina. Hvor henter denne veksten næring fra?

Det å følge med på utviklingen i ulike fysiske indikatorer i petroleumskjeden og hva konsekvenser det vil kunne ha for fremtidig prisutvikling er en krevende og kompleks oppgave.

Her kommer noen eksempler;

 • Lagertrekkene for bensin i USA har vært høye gjennom de siste ukene samtidig med at USAs import av bensin ligger 20 % over fjorårsnivået (eller 200 kb/d for de som foretrekker konkrete tall).
 • Hittil i år ligger råoljeimporten på samme nivå som tilsvarende periode i 2005, mens USAs egen utvinning er 400 kb/d lavere enn tilsvarende periode i fjor.
 • Gjennomstrømningene til oljeraffineriene i USA ligger hittil i år i gjennomsnitt ca. 500 kb/d under tilsvarende periode i fjor, derfor vokser råoljelagrene.

  Dette med oljeraffineriene har fått flere enn meg til å lure på årsaker.

 • Kan det være at noen anlegg har fått mer omfattende skader etter orkanene enn først rapportert, samtidig med at utsatte vedlikeholdsstanser begrenser raffinerigjennomstrømningene?
 • Kan det være at en større andel av den råoljen raffineriene nå bruker er tyngre, og dermed reduserer kapasiteten? Tyngre råoljer (enn Brent og WTI) gir normalt mindre bensin og diesel fra hvert raffinert fat. Produksjonen av bensin fra amerikanske raffinerier har vært ”svak” denne vinteren.

Dette kan hjelpe å forklare hvorfor prisen på de lette råoljene (Brent og WTI) nå legger betydelig på seg. Dette kan og signalisere mangel på lette råoljer i markedet, og vil da kunne bety ytterligere fremtidige prisøkninger.

Dette tjener som et forvarsel om ”Peak Oil”,…….for de som har orientert seg.

Petroleumsprodukter som bensin og diesel omsettes i et globalt marked, og en redusert forsyning av lette råoljer vil påvirke produksjonen av bensin og diesel. Er dette en realitet, så vil budkrigen i det globale markedet om bensin og diesel intensiveres mot sommeren.

Noen momenter som ytterligere beskriver situasjonen i oljemarkedet nå;

 • Forbes meldte at Kina hadde økt sin oljeimport med over 25 % første kvartal i år relativt samme periode i fjor.
 • IEA forventer nå svakere vekst i forsyningen fra Russland i årene fremover, i følge FinancialTimes.
 • Uro i Nigeria, utviklingen i atomspørsmålet mellom Iran og resten av verdenssamfunnet.
 • Kjente aktører i den global finansverdenen venter høy oljepris (om deres mening har noen betydning) i følge forretningsbladet FORTUNE.
 • Så har vi selvfølgelig kombinasjonene av andre hendelser skapt av naturen og/eller geopolitikk som påvirker oljeprisen som det er vanskelig å spå om, men lettere å forstå konsekvensene av, når de gjør seg til kjenne.

Kan det være at vi nå ser starten på at vi lever i interessante tider, og hva det innebærer?

I et tidligere innlegg her ble det beskrevet at råoljeprisen kunne nå 80 dollar fatet før sommerferien, det som i tilegg må legges inn i likningene er utviklingen i bensin og dieselproduksjonen globalt, som nå synes stram. Utviklingen i forsyningen av bensin (eller ”bilblod” som noen så treffende kalte det en gang) i det amerikanske markedet forsterker inntrykket av kraftige økninger i bensin og dieselprisene mot sommeren.

Når bensinprisen passerer 13 kroner literen, kommer nok en ny runde i nyhetene med intervjuer av folk ved bensinpumpene som synes at må staten gjøre noe med skatter og avgifter.

For de som har orientert seg om konsekvensene av ”Peak Oil”, fortoner slike reportasjer seg som patetiske, da mer presserende spørsmål enn bensinprisen snart vil sette dagsordenen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar