6. apr. 2006

80 DOLLAR FATET FØR SOMMERFERIEN?

Oljepris synes nå å få samme oppmerksomhet som været. Det er ingen tvil om at en dobling av oljeprisen på mindre enn 2 år vekker oppmerksomhet. Spesielt siden det kan virke som den såkalte ”fryktpremien”, som enkelte analytikere prøver å bortforklare økningene med, synes å ha blitt permanent.

Figuren ovenfor viser utviklingen i prisen for Brent (spot) gjennom året for 2002 og frem til nå.

Ikke noe rart med utviklingen gjennom 2002 og 2003, 25 dollar fatet pluss/minus er slik det har vært gjennom nittitallet, korrigert for prisstigning.

Sommeren 2004 synes noe å begynne å skje, og frem til oktober legger oljeprisen på seg 15 dollar fatet før den trekker seg noe tilbake mot slutten av året.

Diagrammet viser også at oljeprisen i juni 2004 startet å klatre, i 2005 startet oljeprisen sin sesongklatring i midten av mai.

Har den nå, i 2006, startet klatringen allerede i mars?

I løpet av de første åtte månedene i fjor la oljeprisen på seg nesten 25 dollar (en økning på mer enn 50 %!) før den trekker seg tilbake som følge av de ekstraordinære lagertrekkene i regi av IEA og nedstengt raffinerikapasitet etter orkanene Katrina og Rita.

Lagertrekkene sammen med nedstengt raffinerikapasitet i USA skaper en situasjon der markedet tilsynelatende er godt forsynt med olje, og oljeprisen ligger å vipper rundt 60 dollar fatet.

Denne vinteren har vært mild kombinert med noe nedstengt raffinerikapasitet og økte råoljelagre, noe som resulterte i en retningsløs oljepris forankret rundt 60 dollar fatet.

I løpet av de siste ukene synes imidlertid noe å være i ferd med å endre seg.

Lagertrekkene for bensin i USA er nå høye, samtidig med at raffinerigjennomstrømningene ligger under det som har vært normalt de siste årene. Det er forventet at gjennomstrømningene i raffineriene i USA vil øke utover våren og sommeren for å bygge bensin og diesel lagrene før den kommende kjøresesongen (driving season).

Dette vil kunne øke lagertrekket fra råoljelagrene og det lille overhenget som har bygd seg opp hittil i år, kan være trukket ned i løpet av noen få uker. Fra da av gjelder det å prøve å holde råoljelagrene på rundt 300 millioner fat for å sikre en komfortabel buffer mot ikke planlagte avbrudd i forsyningen og unngå å spre mer frykt i et allerede ”nervøst” marked.

Det virker nå som at lagrene har overtatt rollen som svingprodusent, siden alle oljeprodusentene går for fullt. Dette vil kunne sette JIT (Just In Time) prinsippet på en interessant test mot sommeren.

Etter hvert som gjennomstrømningene til raffineriene øker gjennom våren og sommeren gjelder det å stabilisere nivået for råoljelagrene, og det tar noen uker å frakte olje fra Midt Østen og Vest Afrika til USA.

Derfor kan det oppstå en situasjon mot sommeren der råoljelagrene minker mens råoljen er under transport fra produsentlandene, noe som vil kunne drive prisen videre oppover da den lille tidsforsinkelsen som ligger inne i systemet fort kan endre JIT til JTL (Just Too Late) for å unngå at prisen når 80 dollar fatet før sommerferien.

Tross alt, 80 dollar fatet er nå ”bare” 12-13 dollar unna, dette er en stigning oljeprisen ikke har hatt noen problemer med å forsere de siste to årene, så hvorfor skulle dette året bli et unntak?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar