25. mar. 2006

”PEAK OIL” OG PER ULV

Jeg har fulgt “Peak Oil” debatten gjennom flere år samt lest en rekke bøker, artikler, fulgt og deltatt i debatter på blant annet nettet (The Oil Drum og Energy Resources anbefales på grunn av mangfold og substans) etc., og mesteparten av dette kan ikke klassifiseres som underholdende lesning, men beskriver dessverre en riktig retning på hva som er i vente etter ”Peak Oil”.

Selv har jeg ikke funnet ”Peak Oil” i seg selv skremmende, men når temaet blir diskutert med venner (som både av alder og utdannelsesbakgrunn kan sammenlignes med meg selv), og som også… etter hvert har akseptert hva som er i ferd med å skje, ender jeg alltid opp med at det som skremmer meg mest vil være de såkalte psykososiale reaksjonene på nedsiden av Hubbert’s topp.

Folk kan forstå bildet med at den globale oljeforsyningen en dag vil avta, men jeg kan ikke fri meg helt fra tanken på om vi er godt nok forberedt på hva reaksjoner hos folk flest dette vil avstedkomme.

Hvordan vil folk flest reagere på at de må gi slipp på en del av de vanene og godene som rikelig og billig olje har realisert i løpet av noen få tiår?

  • Bolig 15 km fra arbeidssted og hytte ved sjøen og/eller på fjellet som betinger bil.
  • Fritidsbåt
  • Årlige reiser til eksotiske og innholdsrike opplevelser andre steder på kloden
    Etc.

Bildene fra en del land som nylig har måtte redusere eller slutte med subsidiering av oljeprodukter gir ikke næring til optimisme. Folk flest liker selvsagt ikke erodering av goder som er opparbeidet over tid. Det bringer dem ut i gatene for å finne noe og noen å rette raseriet mot.

Noen personer med den høyeste realfagsutdannelse som verden nå kan tilby og som kanskje ikke har hatt tilstrekkelig tid til å fordype seg i ”Peak Oil” prøver å vise til at teknologien vil komme opp med løsninger som sikrer fortsatt eksponentiell vekst, som;

· Solceller i Sahara som produserer elektrisitet som brukes til hydrogen produksjon som så transporteres til forbrukerne i Vest Europa i rørledninger. Det lar seg gjøre,…. men kostnadene for å erstatte dagens oljeforbruk med denne løsningen vil ødelegge nattesøvnen til folk flest og vil få en bensinpris til 100 kroner literen til å fremstå som et røverkjøp.

Med andre ord så er det en fremherskende oppfatning eller tro på at ingeniøren eller teknologen om dere vil, Per Ulv, vil sikre billig og rikelig energi også i fremtiden.

Det er bare det at energi er underlagt en del ubehagelige og forutsigbare lover, og disse har enda ikke latt seg endre, og det vil ikke hjelpe å kaste en hel masse penger på dem for å få dem til å oppføre seg annerledes. Utfordringene her er i samme klasse som å forsøke å oppheve tyngdekraften.

De enkle sammenhengene mellom teknologi og energi er som følger;

·
TEKNOLOGI KAN IKKE SKAPE ENERGI.
· TEKNOLOGI KAN BRUKES TIL Å HØSTE ENERGI ELLER
OMDANNE ENERGI FRA EN FORM TIL EN ANNEN FORM.

Var dette noe til ettertanke, eller……vil Per Ulv likevel berge dagen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar