6. mar. 2006

OLJERESERVER I MIDT ØSTEN

(Klikk på bildet for større versjon)


Figuren ovenfor viser utviklingen i de rapporterte oljereservene for de seks landene i Midt Østen som er medlemmer av OPEC, akkumulert utvinning og utviklingen i nominell oljepris siden 1980, slik dette er rapportert av BP.

Det som er interessant å merke seg er økningen i reservene som fant sted midt på åttitallet samtidig med at oljeprisen var nærmest i fritt fall. Det skal ikke her spekuleres i bakgrunnen til økningene i reservene, det overlates til den enkelte leser av denne bloggen.

Størrelsen på oljereservene i Midt Østen har i den senere tid vært gjenstand for mye fokus. Blant annet kan nevnes Matthew R. Simmons bok ”TWILIGHT IN THE DESERT” som på en grundig måte tar for seg oljereservene i Saudi Arabia, og som også har gjort seg til talsmann for større åpenhet omkring reservene og å la disse bli gjenstand for tredjeparts verifisering.

Reportasje i Økonomisk Rapport fra et møte Simmons deltok på i Oslo sist vinter.

Imidlertid presenterte ASPO-USA nylig beregninger over oljereservene i Midt Østen fra en ekspert på området som er iraner, og som i lengre tid har forsøkt å advare om at Vesten snart kan få oppleve en alvorlig oljetørke.

Estimatene fra nevnte ekspert viser at reservene i Midt Østen bare er omtrent halvparten av hva de offisielle tallene sier.

Tidligere i vinter publiserte PIW (Petroleum Intelligence Weekly) data på Kuwait’s oljereserver som viste at de påviste reservene bare var ca. en fjerdedel av offisielle tall.

Det er oljereservene i Midt Østen verden har satt sin lit til for å dekke fremtidig økning i oljeetterspørselen.

1 kommentar:

Tomtønna sa...

Eliten er altså informert..Så spørs det berre om dei tek Simmons' sine åtvaringar til vitande, eller om dei avskriv han som ein tulling.

Dersom Jens Ulltveit-Moe skreiv innlegget sitt i "Aftenposten" (omtala i eit innlegg på denne bloggen 10.februar) etter at han hadde vore på møtet med Simmons, så har han i alle fall ikkje lært noko som helst. Eller kanskje han har ein annan agenda enn å informere massane?

Røkke har tydelegvis skjøna teikninga, og trekt seg:-)!

Legg inn en kommentar