14. mar. 2006

LITT OM NATURGASS

Naturgass er en hydrokarbonkilde som er vunnet stor popularitet de siste årene på grunn av sin anvendbarhet og er relative miljøvennelighet i forhold til andre energikilder.

Naturgassutvinningen i USA toppet i 1973 og for Nord Amerika toppet den i 2001, og i enkelte kretser har det i en tid vært uttrykt alvorlig bekymring for at når naturgassproduksjonen (utvinningen) faller, så vil den falle svært bratt.


Figuren ovenfor viser utviklingen i total daglig naturgassutvinning for Texas slik denne blir rapportert av Texas Rail Road Commission, og Texas produserer nå omtrent 30 % av den amerikanske naturgassen.

Denne har mer eller mindre vært konstant rundt 16 Gcf/d de siste årene.

(Giga kubikkfot per dag; 1000 kubikkfot tilsvarer ca. 28,3 kubikkmeter)

Siden juli 2005 har denne falt med 12-13 %, noe av dette skyldes nedstengninger på grunn av orkanene sist høst, det overraskende er imidlertid det bratte fallet i perioden oktober til desember 2005 som er utenfor orkansesongen og der forventningene har vært at utvinningen ville komme tilbake til nivåer før orkanene.

Er amerikansk naturgassforsyning i ferd med å falle utfor den klippen som mange ledende energianalytikere har advart om?

Denne meldingen fra
BBC fra 13. mars 2006 beskriver hvordan naturgassprisene i Storbritannia har økt med en faktor på 4 på grunn av usikkerhet omkring naturgassforsyning, og hva industrielle konsekvenser det har fått.

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

Eg ser at R/P for naturgass i Nord-Amerika ligg kring 8 år. USA har berre fire importterminalar for LNG, men vil trenge 40 for å erstatte bortfallet av produksjon forsynt via røyrledning. Kvifor har ikkje panikken begynt å spreie seg? Eg merka meg at spotprisen var oppe i over 15$/mBTU før jul, men at han har falle omtrent heile tida sidan (6,67 i dag,dette er under ein dollar meir enn for to år sidan). Er det ikkje merkeleg at marknaden gjev klarare prissignal når problema er så nær i tid?

I Storbritannia er det jo heilt vilt: I følgje The Oil Drum UK var spotprisen oppe i 46,7$/1000 kubikkfot (1000 kubikkfot tilvarar omlag 1 mill BTU). Kaldt ver pluss produksjonsproblem fleire stadar er skuld i dette. Ormen-Lange vil jo hjelpe på. I følgje Hydro vil dei få 20% av forbruket sitt herifrå. Likevel ser eg ikkje dette nemt i diskusjonen. Veit nokon kvifor? Det vil jo hjelpe på ei stund...(Dei fleste reknar med at deira eigne gassfelt er tomme innan 2020)

Elles er det jo interessant å sjå at mange både Storbritannia og USA ser det som ein kjempetabbe å ha brukt opp mykje av gassen til elektrisitetsproduksjon.

Energimann sa...

Her må det kanskje ryddes litt i en del enhetsbegreper.
I USA blir naturgass normalt omsatt per million Btu (British thermal units) ofte forkortet MMBtu, eller per 1000 kubikkfot, forkortet MScf, derfor ser en at i det amerikanske markedet refereres gassprisen til $/MMBtu eller $/MScf.
Konvertering; 1 MScf tilsvarer ca. 1,025 MMBtu i følge EIA.
1000 kubikkfot tilsvarer ca. 28,3 kubikkmeter.
For å øke forvirringen (…….og kanskje dermed kundenes muligheter til effektivt å orientere seg) opererer England med priser som pence/Therm, pence/kWh (for å tilpasse seg SI systemet).
1 Therm tilsvarer i underkant av 100 kubikkfot, så i 1000 kubikkfot (1 MScf) er det knapt 10 Therms. 1 Therm er 100 000 Btu.
1000 kubikkfot tilsvarer omtrent 315 kWh (det er mulig svaret er nærmere 100 ganger ∏ (pi), men dette har ingenting med sirkler å gjøre……. selv om det allerede nå kan sterkt oppleves som om).
I USA omsettes nå naturgass (ved brønnhodet) for omkring $7/MScf, som med dagens vekslingskurs gir 1,60-1,70 NOK (norske kroner) per kubikkmeter. Tidligere i vinter var prisene oppe i $15/MScf i en periode.
Til sammenligning kan opplyses at STATOIL og Norsk Hydro i gjennomsnitt oppnådde en pris på 1,70-1,80 NOK per kubikkmeter i fjerde kvartal 2005.
I England har prisene ligget rundt 50 pence/Therm i lengre tid, dette tilsvarer omtrent 5 britiske pund (GBP) for 1 MScf og vekslingsforholdet fredag 10. mars 2006 var 1 GBP = 1,75 USD, noe som gir omtrent $8,75/MScf. Dette tilsvarer ca. 2 NOK per kubikkmeter.
Inntil helt nylig da prisene nådde 256 pence per Therm eller 25-26 GBP/MScf eller i overkant av $46/MScf eller nærmere 11 NOK per kubikkmeter som tilsvarer omtrent 1,10 NOK per kWh. (Dette er vel ingen katastrofepris….. om en sammenligner med norske strømpriser.)
USA og Nord Amerika har opplevd en mild vinter (2005/2006) der det har resultert i lave lagertrekk, dette skaper forventninger i markedet om at forsyningssituasjonen for naturgass vil bedre seg når denne fyringssesongen er over og etterfylling av lagrene starter. Markedet synes i liten grad å ta hensyn til R/P forhold, men reagerer på den kortsiktige forsyningssituasjonen.
Fallet i utvinningen av naturgass i Texas de siste månedene, om dette bekreftes ved senere data, er dramatisk og kan komme til å presse naturgassprisene i Nord Amerika opp igjen….. og denne gangen vil de forbli oppe.
England hadde et R/P forhold på rundt 6 ved slutten av 2004, så her er situasjonen langt mer dramatisk. England hadde ”Peak Gas” i 2000, og har siden 2004 vært nettoimportør av naturgass.
Ormen Lange har vært nevnt ved flere anledninger, og forventningene er at Ormen Lange vil kunne dempe fallet (forsyningen) av naturgass i England i 2-3 år, (Ormen Lange vil kunne levere 20 % av det engelske forbruket i 20 år. Utfordringene er å finne andre kilder som kan brukes til å dekke det etter hvert økende forsyningsgapet.)

Legg inn en kommentar