27. mar. 2006

HUBBERT’s METODE FOR DANSK SOKKEL

I et tidligere innlegg her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” ble en analyse med Hubbert’s metode for norsk sokkel presentert sammen med historiske data fra OD og OD sin prognose til 2010.

Nedenfor presenteres resultatet fra en analyse med Hubbert’s metode for dansk sokkel mot historisk utvinning og prognose til 2009 fra Den Danske Energistyrelsen.

Analysen presenterer også estimatet for totale utvinnbare oljereserver for dansk sokkel med Hubbert's metode mot forventningene fra Den Danske Energistyrelsen.

For å sikre en handterlig mengde datapunkter er utvinningen for Danmark delt opp i volumenheter på 100 millioner fat.

(Klikk på bildet for større versjon)

Lineærisering med Hubbert’s metode er gjort for perioden 1990-2003. Lineariseringen resulterte i totale utvinnbare reserver på 3,3 milliarder fat olje for dansk sokkel.

Lineærisering for perioden 1990-2005 endrer estimatet for totale utvinnbare reserver marginalt.

Energistyrelsen oppgir at per 1. januar 2005 var 255 millioner standardkubikkmeter olje utvunnet, og forventede gjenværende utvinnbare reserver estimert til 268 millioner standard kubikkmeter olje.
Totalt blir dette 523 millioner standard kubikkmeter eller 3,3 milliarder fat olje.

1 kubikkmeter = 6,29 fat

Utvinningsprofilet med Hubbert’s metode (ref. figuren ovenfor) viser en topp i 2004/2005, og så langt hadde dansk oljeutvinning en topp i 2004, og prognosen fra Energistyrelsen til 2009 viser at utvinningen ventes å falle i årene fremover og følger prognosen med Hubbert’s metode tett.

Det er også verdt å merke at utvinningen fra dansk sokkel, i likhet med norsk sokkel, så langt har fulgt en nær perfekt Hubbert kurve.

Dersom utvinningen i fremtiden fortsatt følger prognosen utviklet med Hubbert’s metode, vil dette innebære at Danmark igjen blir nettoimportør av olje om ca. 10 år basert på dagens forbruksnivå.

Det gjøres oppmerksom på at selv om utvinningsforløpene fra norsk og dansk sokkel så langt har nærmest fulgt et ideelt Hubbert’s profil, så er dette ingen garanti for at de vil fortsette å gjøre det i fremtiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar