8. mar. 2006

”ADDICTED TO OIL”

Da president Bush i sin SotU (State of the Union) tale 1. februar 2006 i den amerikanske kongressen sa at “America is addicted to oil…..” kan det være at en rekke nordmenn trakk et lettelsens sukk,……. siden det er amerikanerne som erkjenner å være så avhengige av hydrokarboner. Det er allment kjent at USA nå står for ca. 25 % av verdens oljeforbruk.

Men hvordan er det med forbruket i Norge og de landene vi helst liker å bli sammenlignet med?(Klikk på bildet for større versjon)

Figuren viser at basert på spesifikt oljeforbruk (fat olje pr. innbygger pr. år) ligger USA øverst, tett fulgt av Canada. Ingen tvil om at USA’s og Canada’s bilvaner, utstrekning og bosettingsmønstre bidrar til å holde disse landene i tet med hensyn til spesifikt oljeforbruk.

Mindre kjent er det kanskje at Norge ligger øverst i Europa når det gjelder spesifikt oljeforbruk, selv om dette ”bare” er to tredjedeler av det amerikanske, og norske bileiere foreløpig ikke har lagt en omfattende elsk på drivstoffslukende SUV’er (Sport Utility Vehichle).

Figuren illustrerer at Norge nå ligger høyere enn Sverige i spesifikt oljeforbruk (….noe kan vi enda slå svenskene i..), og Sverige har nedsatt en kommisjon som skal vurdere tiltak for å redusere den fremtidige oljeavhengigheten.

Legg også merke til at det spsifikke oljeforbruket i Storbritannia, som også enda er en nettoeksportør av olje, er betydelig lavere enn i Norge, selv om noe av forskjellen kan forklares ut fra geografiske forskjeller.

”Norge er et dyrt land å fyre i” pleide Stutum å trå til med innimellom.

Normalt tas beslutninger basert på forventninger om fremtidig utvikling, det gjelder også valg av bosted og fritidsvaner. Innbakt i disse forventningene ligger at olje vil være billig og tilgjengelig i overskuelig fremtid.

Med det som er kjent i dag forventes Norge å være nettoeksportør av olje i enda 15 – 20 år, ......men hva deretter?

Hvordan blir det å gjenoppta rollen som nettoimportør når den globale oljeforsyningen er på nedtur, og konkurransen om den gjenværende synkende oljeforsyningen har hardnet til?

Har vi allerede nå utarbeidet en Plan B som tar høyde for at tilgjengeligheten til olje vil sette rammer for hvordan vi organiserer oss i fremtiden?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar