15. feb. 2006

UTVIKLING AV GLOBAL OLJEFORSYNING


Noen av oss finner en viss (og etter egen oppfatning egentlig absurd) underholdning i å følge de rapporterte månedlige produksjons (eller forsynings) tallene for olje (all energi i væskeform) fra EIA og IEA for å se om den global oljeindustrien kan motbevise hypotesen om en forestående eller passering av ”Peak Oil”.

EIA; Energy Information Administration (statistikkeneheten i det amerikanske energidepartementet).

IEA; International Energy Agency (Det internasjonale energibyrået i Paris)


Figuren ovenfor viser de månedlige rapporterte tallene for oljeproduksjonen (jeg foretrekker egentlig ordet utvinning, men la gå) for perioden januar 2003 til desember 2005. Den gjennomsnittlige månedlige prisen for Brent datert er også tegnet inn i diagrammet.

NB! Den høyre y-aksen er ikke null skalert. (Bare forfatterens måte å billedliggjøre en viss dramatikk.)

Diagrammet viser at for de siste 15 månedene har den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål vært flat, mens oljeprisen har vist en nærmest ustoppelig vilje til vekst.

Om 8-9 måneder forventer IEA en etterspørsel på nærmere 87 millioner fat for dagen, og spenningen fremover ligger i å se om det globale oljeforsyningssystemet klarer ytterligere å øke med 2,5 millioner fat for dagen for å møte den forventede etterspørselen.

VIL OPEC REDDE DAGEN?


Figuren ovenfor viser utviklingen av oljeleveranser (alle væsker) fra OPEC for perioden januar 2003 til desember 2005 slik disse blir månedlig rapportert fra EIA og IEA. De rapporterte leveransene fra OPEC har siden mai 2005 vist en svakt synkende trend.

Vil denne trenden fortsette, eller blir den brutt av ny kapasitet fra OPEC?

Den lysegrønne bakgrunnen er valgt med referanse til et av Alexander L. Kiellands skriverier om at håpet visstnok skal være lysegrønt.

NB! Den høyre y-aksen er ikke null skalert. (Bare forfatterens måte igjen å billedliggjøre en viss dramatikk.)

OPPDATERING ONSDAG KVELD

Rigzone melder at Platts sine tall for januar produksjonen fra OPEC viser en nedgang på 120 000 fat for dagen relativt desember 2005.


Her i fra er forumet åpent for de eksklusive leserne av denne bloggen.

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

Det er vel rimeleg å ha litt "sunn skepsis" til reservane i OPEC-landa. Som dei fleste veit er desse ytterst dubiøse. EIA sine prognoser går ut på at OPEC skal levere 56 mb/d i 2025 (kring 30 i dag). Tru det den som vil..

Energimann sa...

Reserver er viktig på lang sikt. På kortere sikt, 5 – 10 år, er det utvinningskapasitet som blir det viktigste, og når den begynner å falle …..kommer virkningene raskt til overflaten.

Legg inn en kommentar