27. feb. 2006

OLJEFUNN I 2005


Figuren ovenfor viser årlige volumer av funn og utvinning fra norsk sokkel slik dette er rapportert av OD (Oljedirektoratet) i sitt ressursregnskap pr. 31.12. 2005 for 10 års perioden 1996 – 2005.

(For 2005 er det inkludert oppgradering av reservene for Goliat slik disse ble presentert i en pressemelding fra OD)


I nevnte 10 års periode ble det utvunnet ca. 10,7 milliarder fat olje fra norsk sokkel, og det ble påvist ca. 0,6 milliarder fat i nye funn.

De siste to årene har vært relativt gode sett fra et leteperspektiv, og i 2005 ble det påvist et fat olje i nye funn for hvert 5. som ble utvunnet.

Ifølge en reportasje basert på data fra IHS Energy ble det globalt ikke gjort noen funn i 2005 på over en milliard fat oljeekvivalenter, og gjennomsnittlig størrelse på funnene fortsatte å krype nedover i 2005. I 2005 ble det globalt funnet ca. 4,5 milliarder fat olje, noe som innebærer at det ble funnet omtrent 1 fat olje for hvert 7. fat som ble utvunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar