20. feb. 2006

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 01

Dere ytterst få som leser denne bloggen har sikkert også spurt dere om innholdet i begrepet ”bærekraftig utvikling”.

Konvensjonelle oppfatninger er at fortsatt eksponentiell økonomisk vekst er ønskelig og mulig.

MODERNE ENERGI

har vært og er en forutsetning for alle aspektene av moderne liv som vi etter hvert har lært å sette pris på, slik som blant annet;

 • Drikkevann og vann for matproduksjon
 • Matproduksjon
 • Fremskritt innenfor helsevesenet
 • Hvert aspekt av teknologiske fremskritt
 • Boligstandard, bosettingsmønster og fritidsvaner
 • Globalisering
 • Etc.

På tross av sin betydning hersker det en rekke misforståelser rundt energi, og energi er i alminnelighet ignorert.

Det en del få lydhøre i lengre tid har prøvd å stille spørsmål om og dokumentere, er;

 • Er veksten i global energiforsyning i ferd med å nærme seg slutten?
 • Hvor lenge er det til ”Peak Oil”? (og ”Peak Gas”)
 • Hvor lenge vil forsyningen være på platå?
 • Hvor raskt vil forsyningen så falle?

Hva skjer med forestillingene om bærekraftig utvikling dersom energiforsyningen begynner å falle?

ENERGIKRISE er her definert som gapet mellom forventet etterspørsel og fysisk forsyning.

Utfallet er nummerert onsdag den 22., i forventning om at bærekraftig utvikling eller vekst blir en gjenganger.

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

"Bærekraftig utvikling" er eit omgrep som etter mitt syn etter kvart er tømt for reelt innhald. No blir det brukt mest som ein floskel i marknadsføringa. Verksemder driv som dei har gjort, berre med merkelappen "bærekraftig" påklistra i framkant.

Gro (H. Brundtland) introduserte omgrepet "bærekraftig vekst", noko som er ei sjølvmotseiing. Som Albert Bartlett har vist (link i første bloggen dette året) vil sjølv moderat vekst raskt gå på helsa laus: Vekst i system med materielle innsatsfaktorar er vegen til h....

For å få ein "sunn økonomi" utan for mykje arbeidsløyse, går rådande dogme ut på at veksten helst ikkje bør falle under 3,5% (over noko tid) før det går utover sysselsetting og stabilitet i systemet. Altså ei dobling kvart 20.år. "Alle" veit at det ikkje er bærekraftig, likevel er det å fremje vekst prioritet nr. 1 for (alle) politiske parti.

Ein "steady state" økonomi er ein føresetnad for å få til eit utgangspunkt for bærekraftig utvikling. Korleis ein slik økonomi skulle kunne fungere, veit eg ikkje. Her må det mykje tenking til.

Men førebels er jo til og med tanken på noko slikt lysår borte..

Energimann sa...

Uttrykket ”bærekraftig utvikling” og/eller ”bærekraftig vekst” skal ha et reelt innhold, hvis ikke synes jeg dette begynner å likne på ”New Talk” som ble udødeliggjort i George Orwell’s roman ”1984” der ”peace” betydde ”war” og vice versa.

Det skulle være unødvendig i 2006 å drive bevisst uthuling av begrep og uttrykk i den hensikt å skulle…avlede eller villede, eller er det sånn at ”alle” ønsker å bli en smule forført av….illusjoner?

Legg inn en kommentar